A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma Ouderen

Het zorgprogramma complexe ouderenzorg is bedoeld om ouderen boven de 75 jaar te helpen in de thuissituatie:

  • om de zelfredzaamheid te verhogen
  • om de oudere langer in de thuissituatie, aanleunwoning of verzorgingstehuis te kunnen laten blijven
  • om de functies te behouden of te behouden of verbeteren zodat de kwaliteit van leven (zoals door de patiënt ervaren) geoptimaliseerd is.

Bij dit multidisciplinair zorgaanbod ligt de nadruk op zowel tijdige signalering als op adequate en afgestemde gecoördineerde behandeling van kwetsbare ouderen met een complexe problematiek.

Uitgangspunt hierbij is het perspectief van de oudere zelf – immers, wat de oudere als probleem ziet, hoeft de zorgverlener niet als probleem te zien en omgekeerd.

Zorgplan

De oudere wordt minimaal 4 per jaar in de thuissituatie bezocht (visite) door de praktijkondersteuner. In samenspraak met de oudere, huisarts en andere betrokken disciplines wordt een zorgplan wordt opgesteld en na elke visite of consult bijgesteld, zodat de zorg centraal georganiseerd blijft.

Coördinatie zorg

De huisarts heeft een coördinerende rol in de multidisciplinaire zorg van de complexe ouderenzorg. De huisarts vormt, samen met de praktijkondersteuner somatiek, het kernteam voor het zorgprogramma complexe ouderenzorg.
Naast dit kernteam is er een multidisciplinair team en een geriatrisch deskundigen netwerk betrokken wat geconsulteerd kan worden. Door de zorginhoudelijke taken worden de contacten met locale zorgverleners versterkt, waardoor een breder netwerk ontstaat.

Voor het multidisciplinaire team vanuit het gezondheidscentrum de Volgerlanden is een regionaal geriatrisch netwerk aanwezig voor consultatie. Dit geriatrisch netwerk bestaat uit externezorgaanbieders die deelnemen aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) wat bestaat uit medewerkers van de thuiszorg, maatschappelijk werk, casemanagers dementie, diëtiste, geriatrisch fysiotherapeut en ergotherapeut.