A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma COPD

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met COPD. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op COPD-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Wat is COPD?

COPD is een verzamelnaam voor chronische aandoeningen van de luchtwegen, waaronder chronische bronchitis en longemfyseem.
Mensen met COPD hebben klachten van benauwdheid, hoesten en vaak last van slijm.

COPD-zorg in onze praktijk

Naast het voorschrijven van medicatie, biedt onze praktijk, mensen met COPD:

 • Reguliere controles van de longfunctie
 • Instructie over het juist gebruik van inhalatie medicatie en evt andere medicatie
 • Voorlichting over COPD
 • Instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Begeleiding van de fysiotherapie.

Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk functioneren van de COPD patiënt, met zo min mogelijk ziekenhuisopnames.

Samenwerking door team van professionals 

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met COPD doorgestuurd naar de longarts, wordt er fysiotherapie of een diëtiste ingeschakeld.
Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.