A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma Astma

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden biedt een zorgprogramma aan voor mensen met Astma. De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op astma-zorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener (o.a. huisarts, apotheker, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, dietiste) voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma hebben regelmatig klachten van benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en/ of “vol-zitten.”
Opmerkelijk is dat bij astma er sprake is van aanvallen van benauwdheid en dat de perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden.
Vaak gaat het hebben van astma gepaard met allergieën en of hooikoorts.

Astma zorg in onze praktijk.

Naast het voorschrijven van medicatie, biedt onze praktijk, mensen met astma vanaf ongeveer 10 jaar o.a.:

 • Reguliere controles van de longfunctie
 • Instructie over het juist gebruik van inhalatie medicatie .
 • Voorlichting over astma
 • Instructie over het omgaan met een benauwdheidsaanval.

Gestreefd wordt naar het zo optimaal mogelijk onder controle hebben van de astma, waarbij zo min mogelijk medicatie gebruikt wordt.

Samenwerking door team van professionals

In dit zorgprogramma werkt de huisarts nauw samen met de praktijkverpleegkundige. Zo nodig wordt iemand met astma doorgestuurd naar de longarts, of allergoloog.
Door een systematische controle, maar ook door de patiënt te leren omgaan met klachten en medicatie, wordt de kwaliteit van zorg vergroot.