A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Medische gegevens

Vanaf maart 2013 kunt u als patient aangeven of u toestemming voor elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens met andere zorgverleners. Uw toestemming wordt in uw medisch dossier geregistreerd.

 

Het toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens kunt U op drie verschillende manieren doen:

1. door middel van mondeling aangeven bij de assistente van uw huisarts.

2. door middel van het downloaden van een daarvoor bestemd formulier op www.ikgeeftoestemming.nl. Na het invullen van het formulier print u deze uit en overhandigt het formulier aan de assistent van de huisarts of u stuurt het formulier op.

3. door middel van een digitale toestemming met uw Digid code in www.ikgeeftoestemming.nl. Deze toestemming wordt via een beveiligde site (Vecozo) doorgegeven aan uw huisarts.