A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisartsen

NHG-accreditatie

De Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG-) praktijkaccreditatie toetst de kwaliteit van huisartsenpraktijken aan landelijk vastgestelde eisen van kwaliteit. Het keurmerk laat zien dat er in de praktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats, omdat het kwaliteitsdenken een continu proces is. Ook dit jaar heeft Gezondheidscentrum De Volgerlanden voldaan aan de eisen van de NHG-praktijkaccreditatie en mag dus het keurmerk voor een NHG-geaccrediteerde praktijk blijven voeren.

De eigen huisarts

De huisartsen in ons centrum hebben ieder eigen patiënten. De meeste huisartsen werken parttime in het gezondheidscentrum. Het is prettig als u zoveel mogelijk uw eigen huisarts treft. Als uw zorgvraag geen medische spoed vereist, maken de centrumassistentes zo snel mogelijk een afspraak bij uw eigen huisarts. Het kan gebeuren dat op de dag dat u met spoed een huisarts nodig hebt juist uw huisarts niet aanwezig is. Eén van de andere huisartsen zal u dan zien.

Telefonisch spreekuur

Voor kort advies en uitslagen kunt u met de centrumassistenten bellen. Zo nodig wordt u teruggebeld door de huisarts.

Visite

Voor het aanvragen van visites kunt u tot 11.00 uur contact opnemen met ons gezondheidscentrum. Na 11.00 uur is het niet meer mogelijk om een visite voor dezelfde dag aan te vragen.

Avond/nacht/weekend en feestdagen

Huisartsenpost: Regionale Huisartsenpost Drechtsteden, Karel Lotsyweg 10, 3318 AL  Dordrecht (bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis). Telefoon: 078-20 200 20