A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Nieuws fysiotherapie

E-mail aan Elize de Snoo

Mensen die een mail hebben gestuurd aan Elize de Snoo hebben vanaf februari geen antwoord ontvangen, onze excuses hiervoor.

Het blijkt dat er geen afwezigheidsmelding verstuurd is vanaf de ingangsdatum van haar zwangerschapsverlof. De komende anderhalve maand is Elize nog aan het genieten van haar zwangerschapsverlof, dus zij zal nog geen vragen kunnen beantwoorden.

Voor algemene vragen  kan u  het algemene adres fysiotherapiegcv@zonboog.nl gebruiken.

De mail adressen van de andere therapeuten staan onder  het kopje : https://www.gc-devolgerlanden.nl/fysiotherapie-ambacht/fysiotherapeuten/


Waarom gewoontegedrag zo moeilijk te veranderen is

Gewoontevorming is een belangrijk gegeven binnen een fysiotherapeutische context. Gewoonte vorming heeft zowel goede als slechte kanten en spelen zowel bij de patiënt als de fysiotherapie zelf. In deze samenvatting worden de recent wetenschappelijke bevindingen besproken rond gewoonte vorming en over gewoontes veranderen.
Gewoontevorming vindt plaats door het herhaaldelijk reageren binnen een specifieke context zodat context-respons associaties in het geheugen wordt neergelegd. Daardoor kan een context cue automatisch de gewoonte oproepen. Bijvoorbeeld, de zon schijnt en als vanzelf belt de patiënt een kameraad om een eind te gaat fietsen. Gewoontegedrag is relatief ongevoelig voor de gevolgen van dat gedrag zelf. Dat wil zeggen een gewoonte blijft bestaan ook al heeft die negatieve consequenties. Zoals door eten ook al zit men allang vol.

Het automatische van gewoontes

Het automatisch cueen van gewoontegedrag

Een context cue die de gewoonte activeert kan zowel (a) bewust opgezocht worden, zoals welbewust achter je werkcomputer gaan zitten, of (b) onopzettelijk zoals gebeurt bij het zien van een fastfoodrestaurant. De opslag van de gewoonte in het brein bevat meer dan alleen maar de motorische respons. Ook gedachten passend bij de gewoonte zitten daar in. Evenals sensorische feedback die normaal gesproken een gewoonte vergezellen. Activatie van een gewoonte representatie is dus multimodaal. Niet alleen de handeling wordt door een cue geactiveerd, maar ook de bijbehorende sensaties en gedachtes behorende bij het gewoontegedrag. Ervaren lopers die een beeld zien van een bepaalde omgeving waar ze doorgaans lopen krijgen bijvoorbeeld vanzelf gedachtes over het hardlopen. Intenties voorspellen beter het toekomstig gedrag dan gewoontes voor gedrag wat af en toe uitgevoerd wordt, een griepprik nemen bijvoorbeeld. Gewoontes voorspellen echter veel beter gedrag dan bewuste intenties voor gedrag wat veel herhaald is. Autogordel omdoen bijvoorbeeld. We kunnen ook terugvallen op gewoontes. Bijvoorbeeld als je geen zin hebt om te sporten kun je bijvoorbeeld terugvallen steun op de basale gewoonte die je ontwikkelt hebt; bijvoorbeeld het kleinste gangbare rondje kiezen. Intentie is nodig om gewoonte vorming een kans te geven. Gewoontes kunnen handig zijn omdat ze relatief weinig denk inspanning vragen. Daarom zijn gewoontes vaak de gangbare staat van waaruit we handelen. Daar zit tegelijkertijd het gevaar, een gewoonte versmalt ook de blik. De fysiotherapeut of patiënt handelt en denkt na, en beslist dan vanuit een gewoonte: een smal spoor, zou Leo Hagenaars zeggen. Gelukkig kunnen we schakelen tussen een gewoonte en welbewust waarnemen, denken en handelen. Fysiotherapeutisch handelen zal niet in alle aspecten volledig bewust kunnen zijn, daar haal je het eind van de dag niet mee. Het is een strategische balans tussen handelen uit gewoonte en welbewust handelen.

Gewoontevorming

Associatie en beloningsmechanismes bij gewoontevorming

Bij gewoontevorming, ook van gezondheidsgewoontes, is herhaling essentieel. Met iedere herhaling van het ongezonde- of juist gezonde gedrag worden de cognitieve associaties tussen de context en de respons verder versterkt. De beloning die op de handeling volgt versterkt het proces ook nog eens. Als de beloning groter is dan verwacht wordt het dopaminesysteem in het middenbrein actief. Deze kan met terugwerkende kracht het nog actieve spoor van de handeling-en-context sterker ‘inbranden’.
Gewoontevorming kan verder aangemoedigd worden door Pavloviaanse voorspellers van beloning. Zo kan een hunkering ontstaan, een soort psycho-fysiologisch gevoel, om te gaan handelen naar een bepaalde gewoonte. Bij het zien van de chocola loopt het water al in je mond, wat zou vanuit gewoonte de volgende stap zijn?

Een maat voor de sterkte van een gewoonte

Gewoonte vorming heeft plaatsgevonden als het gedrag relatief ongevoelig voor beloning (of straf) is geworden. Met andere worden, de patiënt blijft doorsporten ook al krijgt het geen complimenten meer, of gaat naar de gym ook al regent het.
Gewoonte is doorgaans de efficiënte default, en er wordt alleen welbewust gepland als mensen daartoe gemotiveerd zijn en ze er de capaciteiten voor hebben.

Neurobiologie van gewoontes

Neurale systemen geassocieerd met gewoontes

Er zijn twee circuit essentieel voor doelbewust gedrag en gewoontegedrag. Deze twee circuits overlappen elkaar voor een deel:

 • Het associatieve cortico – basale ganglia circuit ondersteunt het doelgericht gedrag. Ze verbindt de prefrontale cortex met twee regionen in de basale ganglia: de n. caudatus en de anterieure putamen.
 • Het sensomotorisch – posterior putamen circuit ondersteunt het gewoontegedrag. Ze verbindt de somatosensorische cortex en motorcortex met de mediale- en posteriore putamen.

Bij gewoonte vorming ziet men gaandeweg een verschuiving van het welbewuste systeem naar het gewoonte systeem ontstaan. Als gewoontevorming echter lang bestaat, bijvoorbeeld een half jaar, dan is die gewoonte meer in de cortex zelf opgeslagen. Er zijn dan plastische veranderingen opgetreden in de primaire-, premotorische- en supplementair motorische cortex. De lus naar het putamen is minder noodzakelijk.

De neuronale systemen die gewoontegedrag en doelgericht gedrag integreren

Gedrag selectie wordt uiteindelijk bepaald door de waardes die eraan geassocieerd zijn. Hierbij is de ventromediale prefrontale cortex betrokken. In dit systemen liggen zowel de actiewaarde van gewoonte gedrag als de actiewaarde van doelbewust gedrag opgeslagen. Bij deze beslissing zijn ook de inferior laterale prefrontale cortex, de frontopolaire cortex en de anterieur cingulate cortex betrokken.

Factoren die de balans verschuiven tussen gewoontegedrag en doelbewust gedrag

Afleiding, tijdsdruk, beperkte taakvermogens, of verminderde wilskracht en stress kunnen ervoor zorgen dat de actiecontrole verschuift richting gewoontegedrag, wat immers minder energie en verwerking vraagt. Bij zowel acute- als chronische stress kunnen mensen meer gaan steunen op gewoontes. Voor een deel komt dit omdat stress de welbewuste actiecontrole ondermijnd.

Interpretaties over de oorzaak van gewoontegedrag

Mensen zijn zich vaak wel gewaar van het gewoontegedrag, maar zijn zich vaak grotendeels niet bewust van de cueing mechanismes die de gewoonte activeert. Doordat deze cue-responsrelaties introspectief slechts beperkt toegankelijk zijn gaan mensen doorgaans achteraf verklaringen verzinnen. Des te sterker men een gewoonte heeft des te sterker denkt men dan men hier een hele duidelijk intentie of wens voor heeft. Terwijl het omgekeerd feitelijk het geval is: bij sterke gewoontes spelen intenties en doelen juist veel minder, het gaat automatisch.

Het veranderen van gewoontes

Het gedrag van de patiënt veranderen met bijvoorbeeld argumenten heeft alleen zin als het gedrag betreft dat slecht af en toe plaatsvindt. Bijvoorbeeld ‘wel of geen hometrainer kopen’. Bij sterk ingeslepen gewoontegedrag werkt ‘overreden’ niet. Het is vaak geen gebrek aan intentie of wilskracht als het niet lukt om gewoontegedrag te veranderen. Het komt door de kracht van de omgevingscue om de gewoonte te activeren. En zelfs als de gewoonte al ‘afgeleerd’ is blijven er latente geheugensporen bestaan die vanuit omgevingscues geactiveerde kunnen worden. Zeker als men moe  is of er stress is.

Interventies om het ongewenst gewoontegedrag te verminderen

De beste manier om terugval in gewoonte in het dagelijks leven te voorkomen is (a) door te denken ‘doe het niet’ en (b) mindful te zijn voor uitglijders. Deze route van gewoonte verandering werkt via het versterken van de cognitieve controle en niet via het verminderen van de sterkte van de gewoonte. Ook kan een alternatief gekoppeld worden aan een cue die normaal gesproken de negatieve gewoonte opriep. Bijvoorbeeld ik neem ‘fruit als toetje in plaats van ijs’. Cue verbergen werkt natuurlijk ook. Gewoon de chocola uit beeld, scheelt al. Of bijvoorbeeld de cue veranderen.  Ongezonde eetgewoontes kunnen veranderd worden door gezonde etenswaar ervoor in de plaats neer te leggen. Ook van omgeving veranderen is een goed moment voor gedragsverandering omdat de cues dan verdwenen zijn. Heel nadrukkelijk speelt dit bijvoorbeeld bij verandering van baan of een verhuizing.

Interventies voor de vorming van gewenste gewoontes

Als men gewenst gedrag tot gewoonte maakt maakt men dit meer resistent tegen bijvoorbeeld korte termijn verleidingen. Herhalen is enorm belangrijk voor gewoontevorming. Dit kan veel tijdvragen en verschilt erg per individu. Na het eten wandellen bijvoorbeeld, vraagt tussen de 18 tot 254 dagen om een gewoonte te worden. Naar een fitnesscentrum gaan om te trainen wordt binnen zes weken automatisch als men, zoals in dit onderzoek, vier keer per week gaat. Omgevingscues zijn belangrijk zoals bijvoorbeeld een flosdraad naast de tandenborstel leggen. Interessant is dat elektronische reminders om een bepaald gewenst gedrag uit te voeren weliswaar de frequentie van dat gedrag verhoogt, maar tegelijkertijd de gewoontevorming juist vermindert. Misschien komt dat doordat reminders als het ware het welbewuste beslissingsproces aanzet en daarmee het leren van de context-responsassociaties vermindert. Passieve reminders in de vorm van fysieke tekens helpen ook om de repetitie en gewoontevorming te bevorderen, maar verliest over een tijd wel het potentieel.

Opmerking samenvatter

Het valt niet mee om het gewoontegedrag van de patiënt te beïnvloeden. Net zo moeilijk is het gewoontegedrag van de fysiotherapeut af te leren. Duidelijk is wel dat goede argumenten tegen gewoontegedrag weinig tot niets doen. Proberen de omgevingscue te veranderen of dit via herhaling aan gezondere gedraging koppelen, is meer kansrijk. Evenals het geduld om dit weken tot maanden de tijd geven om uit te groeien tot een gewoonte.

Bron: Wood, W. and D. Runger (2016). “Psychology of Habit.” Annu Rev Psychol 67: 289-314.

Foto bij artikel door Ana D/ Shutterstock.


Papa slaapt al goed door, nu de baby nog….

Wanneer gaat mijn kind nu eindelijk eens doorslapen, wat is je verwachting en wat mag je verwachten? Onderstaande informatie kan hierin een leidraad vormen. 

 

 • 0-2 weken: 1-2 uur wakker, slaapt grootste periode
  • 30-45 minuten wakker per keer
  • 2-3 uur slapen per keer
  • 6-8 voedingen per 24 uur
 • 2-6 weken: 18-20 uur per dag, slaapt 4-5 uur aaneengesloten na de avond/nachtvoeding
  • 45-60 minuten wakker per keer
  • 2-3 uur slapen per keer
  • 6-8 voedingen per 24 uur
 • 6-12 weken: 16-18 uur per dag, slaapt 6-7 uur aaneengesloten tot de nachtvoeding en daarna nog 3-4 uur aaneengesloten.
  • 60-75 minuten wakker per keer
  • 2-3 uur slapen per keer
  • 5-6 voedingen per 24 uur
 • 3-6 maanden: 6 uur doorslapen in de nacht, 3-4 dutjes overdag
  • 1,5 uur wakker per keer
  • 2 uur slapen per keer
  • 5 voedingen per 24 uur
 • 6 maanden: bedtijd ritueel starten! Slaapt klokje rond, overdag 2-3 dutjes
 • 1 jaar: 2 dutjes van 1-2 uur
 • 2 jaar: 1 dutje

 

Wat gebeurt er in de slaap?

De slaap gebeurt cyclisch:

 

 • Drowsy sleep: tussen slapen en waken in
 • Light sleep: rapid eye movements
 • Deep sleep: non-rem slaap, geen beweging, geen dromen, moeilijk wakker te krijgen.

 

Bij een baby duurt deze cyclus 45 minuten, bij een peuter 1 uur en bij een volwassen persoon 1,5 uur.

 

Tijdens de REM slaap maken de hersenen vitale verbindingen in de hersenschors, deze groeit hierdoor en verwerkt in deze periode tevens alle prikkels (de sensorische informatie) die binnen is gekomen de afgelopen wakkere periode.  Tijdens de diepe slaap, gaan de hersenen de connecties vervolgens ‘snoeien’, zodat alleen de belangrijke connecties worden bewaard. Er vindt herstel plaats, zorgt voor nieuwe energie én de aanmaak van een groeihormoon wordt erdoor gestimuleerd.

 

Wanneer naar bed?

Als baby’s moe worden of zijn, kunnen ze één van de volgende signalen laten zien: bleek worden, wegkijken/afwenden, juist drukker worden, jengelen, gapen, in de ogen wrijven, huilen of naar de oren grijpen. Niet alle baby’s laten hetzelfde zien, kijk wat je herkent bij je eigen baby. Zie je één van de hiervoor genoemde signalen, dan is dat het moment om je baby op bed te leggen.

 

Waar gaat het fout?

Alle baby’s en peuters worden 1-3 keer per nacht wakker, vaak heb je dit niet door. Dan zijn het goede slapers, die gaan zelf weer verder met de slaapcyclus (zelfoplossers). De mindere slapers komen in de REM slaap, nemen prikkels waar en worden wakker, zij kunnen zichzelf niet weer in slaap brengen (signaleerders). In de eerste drie maanden is dit voor veel kinderen lastig, prikkels waar zij op reageren en wakker door worden zijn vaak ‘het hebben van honger’ en buikkrampen.

 

Zelftroosters helpen zichzelf door: te voelen aan lapjes, knuffels, eigen haar/gezicht, ze kunnen gaan hoofdrollen, handen en/of benen gaan bewegen, zuigen aan duim/lakentje of speen, ze bewegen naar randje van het bed of ze gaan hummen, praten, zingen, geluidjes maken.

 

Signaleerders kan je helpen door: te strelen of met lage frequentie klopjes met de hand tegen de rug geven. Daarnaast kunnen de volgende maatregelen ook behulpzaam zijn: Inbakeren, wandelen met de kinderwagen, auto rijden, rondlopen, schommelen in schommelstoel, zuigen aan vinger van ouder, speen, in de armen van ouder in slaap vallen in favoriete positie, door stem van ouders te horen. Kijk hierbij wat voor jou kind helpt, niet alles hoeft te worden ingezet.

 

Wat kun je doen als je baby/peuter niet wil slapen?

Het slapen van een baby/peuter is van veel factoren afhankelijk:

 

 • Kindfactoren: koorts/ontstekingen/tanden krijgen/ zelfregulatie/ aandacht, interactie/ persoonlijkheid en temperament/psychologische problemen
 • Ouderfactoren: co-regulatie/moederlijke aanraking/timing/stress/vermoeidheid/beschikbaarheid
 • Omgevingsfactoren licht/donker/geur/tempratuur in de kamer/geluiden
 • Materiaalfactoren hard/zacht/warm/koud/dikte

 

Vanaf 6 maanden kan je beginnen met een bedtijd ritueel, voor die tijd beklijft het niet, daarna bij voorkeur niet meer afwijken! Bedtijd ritueel bestaat uit telkens dezelfde reeks handelingen voor het slapen, bijvoorbeeld: voeding met gedempt licht, luier verschonen met gedempt licht, klein verhaaltje lezen of rustig de dag doorspreken met/tegen je kind, slaapliedje zingen, instoppen.

 

Geen TV/tablet meer 3 uur voor bedtijd, zorg dat uw kind dingen doet waar het rustig van wordt. Een tablet of televisie zorgt er juist voor dat uw kind weer wakker/alert wordt. 

 

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op via 078-6256640 of via de mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 


Joint Position Sense Error

Er is recent wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe klachten aan de nek/schouder het beste kunnen worden gediagnosticeerd, hoe bepaald kan worden wat de oorzaak van de klachten is. Van hieruit kan de therapie dan heel gericht worden gestart. 

 

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden is bezig met het inbrengen van ‘Joint Position Sense Error’. Vertaald naar het Nederlands is dit de controle vanuit de nek gewrichten en musculatuur rondom tijdens bewegen. Door middel van een laserpen en een doelwit op de muur zal er met behulp van een aantal gestandaardiseerde testen gemeten worden hoe groot de ‘afwijking’ is tijdens bewegen.

 

Om het duidelijk te maken hieronder een voorbeeld.

 

– Je mag 3 keer je hoofd vanuit neutrale stand met je ogen dicht naar links draaien en vervolgens weer terug in de neutrale positie. Dan zal de ‘afwijking’ helder worden ten aanzien van de laser die of erg afwijkt vanaf het start punt of bijna gelijk is aan het start punt.

 

Aan de hand van de algemene screening, anamnese en lichamelijk onderzoek kan Joint Position Sense Error heel nauwkeurig in kaart brengen waar de controle/sturing vanuit de nek ‘mis’ gaat. Aan de hand hiervan worden therapie doelstellingen opgesteld om deze controle / sturing te verbeteren en wordt na loop van tijd na gemeten om te kijken of hierin vooruitgang is geboekt.

 

Momenteel is gezondheidscentrum de Volgerlanden nog bezig met het optimaliseren van het protocol. Meer nieuws volgt snel!


Basketbal Blessure?

Fysiotherapeut Brigit van der Mark combineert haar kennis van het bewegingsapparaat met haar kennis van de sport basketbal. Door haar ruime ervaring met de sport weet ze wat de sport van het lichaam vraagt, de ontstaanswijze van klachten, maar dus ook hoe deze zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Geblesseerd toekijken vanaf de bank willen we graag voorkomen, dus mocht er sprake zijn gewrichts of -spierklachten, neem contact op!

 

Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 078-6256640 en per mail t.a.v. Brigit van der Mark. 


Samenwerking Fysiotherapie en Souplesse

 

Souplesse is een gymnastiekvereniging in Hendrik Ido Ambacht die op veel verschillende disciplines en in veel verschillende leeftijdscategorieën uitkomen. Vanuit souplesse komen er regelmatig turnsters richting het gezondheidscentrum de Volgerlanden met een blessure en/of preventieve vraagstukken.

 

Gezondheidscentrum de Volgerlanden is momenteel nauwer in contact met gymnastiekvereniging Souplesse om te kijken wat er in de samenwerking tussen beide organisaties beter kan, om souplesse van betere fysiotherapie (zorg) te voorzien en om gezondheidscentrum de Volgerlanden te voorzien van jonge/jong volwassen sportende gymnasten.

 

Hier binnenkort meer nieuws over op onze website/Facebook pagina.


Hoe zit het nu? Fysiotherapie en Zorgverzekering

 

Veel mensen zijn aan het einde van het jaar bezig met het regelen van de zorgverzekering van volgend jaar. Door alle wijzigingen zien mensen soms door de bomen het bos niet meer. Hierom een overzicht van wat u moet weten over de verzekering als het Fysiotherapie betreft. 

 

Fysiotherapie de Volgerlanden heeft een contract met álle zorgverzekeraars

 

Veel zorgverzekeraars maken in het komende jaar een onderscheidt tussen praktijken die wel, en praktijken die geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekering. Wij hebben als praktijk met alle zorgverzekeraars een contract, waardoor u in de meeste gevallen uw behandelingen uit de aanvullende verzekering voor 100% vergoed krijgt. Lees altijd goed de voorwaarden van uw verzekering! 

 

Voor behandelingen uit de aanvullende verzekering hoeft u géén eigen bijdrage te betalen! 

 

Vergoeding Aanvullende verzekering

Als u geen chronische indicatie heeft, worden behandeling vergoed uit de aanvullende verzekering. Op deze site vindt u een overzicht van de vergoedingen van fysiotherapie per polis/per verzekering. 

 

Vergoeding basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:

 

overzicht-vergoeding

 

 

Chronische lijst

 

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

 

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis
 • Voor de volledige lijst aandoeningen kunt u hier terecht.

 

Belangrijk:

 • De eerste 20 behandelingen betaalt u (alleen bij een chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist om voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

 

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op via 078-6256640 of via de mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

De informatie komt deels van deze bron


De Pengreep

 

De eerste rapportbesprekingen zijn weer geweest op school en zeker in de lagere groepen gaat het dan nog wel eens over de fijne motoriek en onrijpe pengrepen, maar wat is nu een goede pengreep en hoe leer je die aan?

pengreep

In de fase naar de rijpe pengreep toe zijn er twee tussengrepen, de onrijpe pengreep en de overgangsgreep.

 

Onrijpe pengreep: Het kind houdt het potlood vast in de palm van zijn of haar hand. De bewegingen van het potlood komen bij de onrijpe greep nog vanuit de pols, arm en romp. Bij deze greep zien we geen duim- en vingerbewegingen.

 

Overgangsgrepen: Deze grepen worden vaak gezien als tussenstap naar een rijpe greep. De kinderen houden het potlood met duim- en vingerbeweging vast, maar bewegingen komen nog vanuit de pols en ellenboog.

 

Rijpe pengreep: Deze greep ontwikkelt zich over het algemeen tussen de vier en zes jaar. Het potlood beweegt bij de rijpe greep vanuit de duim en vinger. De dynamische driepuntsgreep is de meest toegepaste en aangeleerde rijpe greep.

 

Ezelsbruggetje hierbij is het verhaal van het potlood dat eigenlijk een auto is die goed moet kunnen sturen om mooi te schrijven:

 

Papa is de duim, die zit achter het stuur, mama is de wijsvinger die zit er naast en jij (het kind) zit achterin, de middelvinger, de tassen in de kofferbak, die wordt gesloten door de ringvinger en pink. Dan kan de auto goed en netjes rijden. Als papa bij mama op schoot gaat zitten kan hij niet meer sturen, gaat mama bij papa op schoot dan ziet papa niets meer en kan niet meer sturen, en kom jij naar voren dan lukt het ook niet meer om goed te sturen. En de kofferklep moet goed dicht blijven, anders verliezen we de tassen.

 

Mocht u kind achterblijven met de fijne motoriek, of lukt het niet om met een goede rijpe pengreep te schrijven of heeft het pijn/kramp of vermoeidheid bij het schrijven neem dan contact op met één van onze kinderfysiotherapeuten voor een afspraak.

Marlies Bennis m.bennis@gc-devolgerlanden.nl

Elize de Snoo e.desnoo@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256640


Sporten onder Begeleiding van Fysiotherapeut

 

Binnenkort zullen de oefengroepen van de woensdagavond verplaatst worden naar de dinsdagavond. Dit komt omdat Bas Nivard een fulltime baan heeft gevonden en ons daarom gaat verlaten. We zijn er blij voor hem, maar zullen hem ook missen.

 

Vanaf 25 oktober zal het sporten onder begeleiding dus verplaatsen naar de dinsdagavond.

 

Axel Quist zal het stokje van Bas overnemen. Net als Bas heeft Axel hier in het verleden stage gelopen en is afgelopen zomer afgestudeerd. We zijn erg blij dat hij nu ook bij ons komt werken.

 

Als u op deze link klikt komt u bij meer informatie over bewegen onder begeleiding.

 


Landelijke Database Fysiotherapie

Mogelijk vraagt uw fysiotherapeut u binnenkort of u bezwaar heeft deel te nemen aan het Landelijke Database Fysiotherapie.

 

Dit is een database waarin (geanonimiseerde) behandelinformatie wordt verzameld voor kwaliteitsverbetering van de fysiotherapie en wetenschappelijke doeleinden.

 

Wilt u hier meer over weten? Lees dan deze Folder

traffic-1597342_960_720


Niet te lang zitten, maar bewegen!

Niet alleen te weinig bewegen is een gezondheidsrisico, maar juist ook te veel zitten. In een onderzoek van TNO wordt gekeken naar de invloed van zitten op de gezondheid. 

mature businessman asleep on an armchair

Hoeveel zituren per dag zijn gezondheidskundig aanvaardbaar?

 

In Nederland, maar ook in diverse andere landen, wordt wel geadviseerd om lang zitten te beperken. Niet alleen te lang zitten moeten we vermijden maar ook zogenaamd ‘sedentair gedrag’. Dit zijn activiteiten die weinig energie vergen terwijl men zit of ligt, maar niet slaapt. Hierbij kunt u denken aan zittend werken, televisie kijken of achter de computer. Dit is niet het zelfde als het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging, maar is een apart gedrag en kent eigen gezondheidsrisico’s. Een fanatieke sporter die driemaal per week uren intensief traint maar verder vooral zit op het werk en thuis, loopt dus toch gezondheidsrisico’s!

 

Er is nog geen internationale richtlijn voor sedentair gedrag voor volwassenen. Gezien de grote stijging in het aantal studies op dit terrein, wordt verwacht dat er binnen afzienbare tijd wel (inter)nationale richtlijnen worden opgesteld. Mogelijk dat daarin niet alleen wordt geadviseerd om de totale zit duur op een dag te beperken, maar ook om het langdurig aaneengesloten zitten regelmatig te onderbreken met (korte) beweegmomenten.

 

Wel zijn er aanwijzingen dat te lang zitten gezondheidsrisico’s met zich mee brengt de conclusies uit het onderzoek zijn:

 

 • Er zijn sterke aanwijzingen dat lang zitten samengaat met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden.
 • Ook zijn er aanwijzingen voor een verhoogd risico op diverse ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, depressie, kanker, en klachten aan het bewegingsapparaat.
 • Deze gezondheidsrisico’s zijn onafhankelijk van de mate waarin men sport of beweegt. Ook personen die voldoen aan de beweegnormen lopen dus risico.
 • Sedentair gedrag leidt tot gezondheidsschade en kan – op het moment dat deze bewegingsarmoede zich in de werksetting voordoet – gezien worden als een modern arbeidsrisico.
 • De gezondheidsrisico’s kunnen beperkt worden door de totale dagelijkse zitduur te verminderen

 

Oplossingen hoeven in dit geval niet heel moeilijk te zijn, dat is dus regelmatig opstaan en een stukje lopen!

Bron

 


Herstellen na de Marathon

startkopgroep 

Herstellen van een marathon: hoe doe je dat?

 

Als je na weken van trainen en zelfbeheersing in je opbouw eindelijk je marathon gaat lopen is het verstandig om alvast na te denken hoe je jouw marathoninspanning gaat verwerken. Je herstel van de inspanning vraagt namelijk minstens net zoveel discipline. Wanneer en hoeveel je weer kunt gaan trainen is erg afhankelijk van je conditie, de duur van de voorbereiding én het verloop van je marathon.

Van een niet optimale voorbereiding en een race waar je gemeen diep bent gegaan zul je aanzienlijk langer moeten herstellen dan als je het wat rustiger aan hebt gedaan. Kon je in de voorbereiding gebruik maken van een schema, het herstel vraagt vooral om luisteren naar je lichaam en trainen op gevoel. Toch zijn er wel een aantal richtlijnen.

 

Wat gebeurt er met je lichaam na de marathon?

 

Na de marathon is je weerstand tijdelijk aangetast door de stress van de lichamelijke inspanning. Je bent vatbaarder voor verkoudheid, griep en infecties aan je luchtwegen in de dagen en weken na je wedstrijd. Het beste is om de dagen na de wedstrijd extra te letten op gezonde voeding en wat meer te slapen dan wat je gewend bent. Krijg je ondanks deze maatregelen toch koorts vermijdt dan elke lichamelijke inspanning. Zorg ook dat je wat extra drinkt de eerste paar dagen na de wedstrijd.

 

Somber ondanks die goede wedstrijd?

 

Zelfs na een geweldige marathon en wellicht een nieuw persoonlijk record hebben sommige lopers last van een sombere stemming daags na de wedstrijd. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Een van de verklaringen is dat het bepaalde neurotransmitters die invloed hebben op je stemming, worden aangetast door de lichamelijk inspanning. Ook het wegvallen van een doel kan zorgen voor een wat somber humeur. Wederom is goede voeding, rust en voldoende vocht belangrijk. Het stellen van een nieuw doel kan bovendien zorgen voor een positievere kijk op het leven.

De eerste dagen na de marathon zullen hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan met stijfheid en spierpijn. Meestal duurt dit 1 tot 3 dagen. De pijn wordt veroorzaakt door kleine spierscheurtjes. Je conditie en de intensiteit van de inspanning is sterk bepalend voor de mate van spierpijn die je ervaart. Lichte massage, koeling en lichte, alternatieve training (zwemmen, fietsen) kan helpen.

Zolang je spierpijn hebt wordt het sterk afgeraden weer te beginnen met hardlopen. Je voeten hebben tijdens de marathon gemiddeld zo’n 40000 stappen moeten nemen. Er bestaat een gerede kans dat het heeft geleid tot de nodige blaren. Het is belangrijk dat je (open) blaren goed schoon maakt en een infectie voorkomt. Maak ruim gebruik van jodium en voorkom dat je anders gaat lopen om eventuele pijn te vermijden. Hierdoor kun je meer vragen van spieren en gewrichten die dat niet gewend zijn wat kan lijden tot blessures.

 

Micro-cycli

 

Er zijn geen duidelijke regels die aangeven hoelang het duurt tot je weer volledig belastbaar bent na je marathon. Het doorlopen van een aantal micro-cycli kan je helpen om het rustig op te bouwen. Wanneer je toe bent aan de volgende cyclus zul je in veel gevallen zelf moeten bepalen. Je rusthartslag kan je een handje daarbij helpen. Is deze zo’n vijf tot tien slagen hoger dan wat je gewend bent dan doe je er goed aan nog niet naar de volgende cyclus te gaan en wellicht zelfs terug te keren naar de vorige fase.

 

Cyclus 1:

 

De eerste 24 uur Begin zo snel mogelijk na de marathon met drinken. Het liefst een koele drank met zowel koolhydraten en elektrolyten. Bij kou is het goed om dit aan te vullen met warme dranken zoals bouillon. Zorg binnen twee uur na de race voor vast voedsel met koolhydraten én eiwitten bijvoorbeeld in de vorm van chocomelk of bananen met zuivel (yoghurt, kwark). Mocht je last hebben van je maag dan kan een blikje cola nog wel eens helpen om je maag te kalmeren. Niets eten of drinken is geen optie; het vertraagt je herstel aanzienlijk en is kolen op het vuur voor je toch al verminderde weerstand. Je kunt dranken met veel cafeïne en alcohol beter nog even laten staan. Ook té heet douchen (of badwater) is niet aan te raden. Wat je wel goed kunt doen is licht (!) rekken, wat rondwandelen en een rustige massage. Net zoals voor de race is het belangrijk koolhydraatrijk te eten in de zes uur na de race. In deze zes uur zou je ook in staat moeten zijn geweest om te urineren. Let op de kleur; is je urine gelig dan is dit duidelijk een teken van dehydratie.

 

Cyclus 2:

 

Volledige rust Deze fase duurt van de marathon tot op het moment dat je geen spierpijn meer hebt, niet geblesseerd bent en weer gemotiveerd om te trainen. Dit kan twee dagen, twee weken of zelfs langer duren. Zorg in deze periode voor wat extra rust, goede hydratatie en gezonde voeding. In deze periode kun je de race evalueren en (als je zin hebt) een nieuw doel stellen. Ook verwaarloosde vrienden en familie hebben wellicht een bezoekje verdiend? Als je je goed voelt en geen blessure hebt kun je voorzichtig wat alternatieve training doen; zwemmen, fietsen of crosstrainen.

 

Cyclus 3:

 

De terugkeer naar rustig hardlopen Deze cyclus begint meestal drie of vier dagen na de wedstrijd en duurt tot ongeveer een maand daarna. Zorg dat je trainingen niet intensief zijn en voorkom de echt lange duurlopen. In deze periode kun je de frequentie en duur van je trainingen langzaam opbouwen. Beginnend met 1 keer in de drie dagen lopen. Ben je gewend om meer te doen? De andere dagen kun je eventueel alternatief trainen. Let deze periode goed op eventuele pijntjes en blessures. Je rusthartslag is een goede indicator of je al toe bent aan deze én de volgende fase.

 

Cyclus 4:

 

Tempowerk en lange duurlopen
 Starten met tempowerk en lange duurlopen moet ook weer worden opgebouwd. Ga niet meteen volle back maar zet de rem zowel op het aantal herhalingen als het tempo. Als je deze cyclus succesvol heb afgerond ben je klaar voor je volgende race! Fanatieke lopers willen graag snel weer in trainen en de volgende wedstrijd lopen. Ben niet te bang dat je conditie snel achteruit gaat. Als je te snel weer gaat trainen zal je herstel onnodig lang duren. Na twee tot drie weken zijn goed getrainde lopers meestal weer op hun oude niveau of zelfs beter.

 

 

Bron

startkopgroep


Voordelen van bewegen

Dat voldoende beweging goed voor de gezondheid is weten de meeste mensen wel. Maar wat levert het je zoal op? Het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft de voordelen van fysieke activiteit voor volwassenen en ouderen overzichtelijk op één poster gezet (en deze poster is voor ons naar het Nederlands vertaald).

 


De voordelen van fysieke activiteit voor volwassenen en ouderen

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die gezond zijn voor ‘het hart’ én ‘de geest’, adviezen hoe we de botten en spieren sterk kunnen houden én tips om de kans op vallen te verkleinen.

 

Wanneer intensief gesport wordt is 75 minuten per week voldoende, wanneer er gematigd bewogen wordt zijn er 150 minuten nodig.

 

Een belangrijke toevoeging onderaan de poster is echter het volgende:

 

Iets is beter dan niets en 10 minuten aan één stuk levert al voordelen op!

 

Zou u zelf meer willen bewegen maar is het een te hoge drempel om u aan te belden bij de sportschool, of om zelf aan de slag te gaan?  Wij bieden de gelegenheid om te sporten onder begeleiding. Hierover kunt u meer informatie vinden op deze pagina


Sporten onder Begeleiding

 

“Ik wil wel sporten, maar een sportschool is voor mij niet geschikt”

 

“Graag wil ik meer bewegen, maar ik weet niet welke vorm van bewegen voor mij goed is en of ik het goed doe”

 

“Ik weet dat de oefeningen goed zijn voor mijn rug, maar als ik geen begeleiding heb doe ik ze niet meer”

 

Zomaar een greep uit de uitspraken die wij regelmatig horen en wat voor ons een reden is geweest om te starten met het aanbieden van ‘sporten onder begeleiding’. 

 

Wilt u meer informatie? Kijk dan hier

 

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft óf u een afspraak wilt maken kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 en per mail via fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 


Veters leren strikken

Sinterklaas komt steeds dichterbij, dus ook het zetten van de schoen laat niet lang meer op zich wachten.. Roept uw kind al: ‘Jippie ik kan zelf al mijn veters strikken’?

Veters strikken is een grote mijlpaal in het leven van uw kind, weer eens stukje meer zelfstandig !

Vroeger leerden we op school in de kleuterklas allemaal onze veters strikken compleet met veterstrikdiploma. Op veel scholen wordt dit echter niet meer aangeboden, mede ook omdat er voor jonge kinderen steeds vaker schoenen met klittenband, leuke instappers of stoere laarsjes met een rits zijn.

Schoenveterstrikken_750xn

 

 

 

 

Hier een aantal tips om thuis te oefenen:

 

 • Kijk hoe uw kind begint met het veters strikken, en ga op deze manier verder te werk, begint u kind al met een lus rechts te maken, neem dit dan als insteek, het kan ook dat uw kind de eerste lus links maakt, of dat hij begint met twee lussen en daar dan een knoop in legt (Mickey Mouse methode)

 • Laat uw kind oefenen op zijn eigen schoenen, met deze schoenen moet hij het straks ook kunnen, als uw kind moeite heeft met de veters uit elkaar te houden, kunt u wel voor het oefenen twee verschillende kleuren veters erin rijgen.

 • Zet de schoen zo neer, zoals hij ook aangaat, dus met de punt van het kind af. Ga bij het samen oefenen achter uw kind staan of zitten.

 • Loop de stappen van het veters strikken langzaam door en laat uw kind elke stap zelf herhalen.

 • Nu is het een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen….

 

Hoe leuk is het om over een paar weken een verlanglijstje in de schoen te stoppen met de notitie: “O ja sinterklaas ik kan ook al zelf mijn veters strikken!”.

 

Veel succes! 


Broze botten

Patienteninformatie_Figuren_voor_patienteninformatie_figuren_traumatologie_290_212_q_osteoporosis_2

Iedereen weet inmiddels dat bewegen belangrijk is voor de gezondheid. De bekende redenen waarom bewegen gezond is, zijn het verkleinen van de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en bijvoorbeeld overgewicht. Een iets minder bekende reden is dat bewegen en sporten ook bijdraagt aan gezonde botten!

Na het 35e levensjaar gaat de afbraak van oud botweefsel sneller dan de aanmaak van nieuw botweefsel. Hierdoor verliezen de botten hun stevigheid en structuur, waardoor de botdichtheid afneemt. In de volksmond wordt dit ook wel botontkalking genoemd.

 

Dit is een natuurlijk proces, maar wanneer dit proces te snel gaat, wordt het osteoporose genoemd, wat letterlijk “broze botten” betekend.
Dit kan door onderzoek naar de botdichtheid worden vastgesteld, maar vaak wordt het onderzoek pas gedaan als iemand wat gebroken heeft.

 

In principe kan iedereen osteoporose krijgen, maar naarmate u ouder wordt, neemt de kans op osteoporose toe. Erfelijkheid kan een rol spelen. Vrouwen hebben meer kans op deze aandoening dan mannen. Dat geldt ook voor lichaamsbouw en afkomst. Zo hebben blanke, kleine, slanke of Aziatische vrouwen een grotere kans op osteoporose. Dit komt doordat het vrouwelijke hormoon oestrogeen afneemt na de overgang. Oestrogeen remt de afbraak van botmassa af.

 

Of het nu osteoporose is of een geleidelijk beloop van botontkalking: het gevolg van die broze botten is dat ze sneller breken. Zelfs bij dagelijkse bezigheden zoals tillen, bukken of opstaan kan dit gebeuren. Wervelbreuken, polsbreuken en gebroken heupen komen het meeste voor.

 

Voeding en medicatie kunnen het proces van botontkalking beïnvloeden, maar ook beweging, met name krachttraining kan hier invloed op uitoefenen.

 

Krachttraining zorgt voor een toename van spiermassa en spierkracht. Hierdoor ontstaat er ook meer krachtuitwerking op de botten. De botten moeten deze vergrote krachtinwerking wel goed kunnen verdragen, het lichaam wordt daardoor gestimuleerd meer botweefsel aan te maken. De botdichtheid wordt niet meer groter, maar de kwaliteit van het botweefsel wat nog aanwezig is wordt beter. Hierdoor wordt de kans op een botbreuk kleiner.

 

Heeft u osteoporose of wilt u het graag voorkomen, wij kunnen u begeleiden bij een verantwoorde manier van krachttraining . Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt, kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 of per mail op fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

Bron


De Gameboyrug

146104025_0

 

Artsen en deskundigen waarschuwen voor een nieuw fenomeen onder jongeren: de gameboyrug. Kinderen in de groei zitten zo vaak kromgebogen over smartphones en tablets, dat ze er ernstige rugklachten door krijgen.

 

Na de WhatsApp-vinger en de sms-nek waarschuwen doktoren nu voor de zogenoemde gameboyrug, zo meldt de Volkskrant

 

Uit MRI-scans in een recente Finse studie blijkt dat 40 procent van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar al de rug heeft van een 50-jarige. De kinderen hebben daar nog niet altijd klachten van. Als de rug eenmaal is vergroeid, valt dat tijdens de groei nog te corrigeren met oefeningen of met braces. Zijn ze eenmaal volwassen, dan is dat een stuk lastiger.

 

Hernia

In vakblad Medisch Contact waarschuwden enkele deskundigen deze week al voor het nieuwe fenomeen. Eén van hen, orthopedisch chirurg Piet van Loon, geeft in de Volksrant aan dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen een hernia-operatie ondergaan al jaren daalt. “Er worden al jongeren van 19, 20 jaar aan hernia’s geopereerd.”

 

Druk op de rug

Als een kind in de groei vaak voorovergebogen zit, ontstaat er veel druk op de rug. De tussenwervelschijven worden aan de voorkant dunner dan aan de achterkant, waardoor de rug krom groeit. Door de hoge druk ‘drogen’ de tussenwervelschijven bovendien uit, waardoor de rug steeds stijver wordt. “Bot reageert hetzelfde als hout in de natuur”, zegt Van Loon. “Als je dat een bepaalde richting opduwt, groeit het ook die kant op.”

 

Zitbochel

Er komt een generatie aan met zwakke ruggen, voorspellen de deskundigen. André Soeterbroek, mede-auteur en analist geeft aan dat de zitbochel terugkomt. “Meer dan honderd jaar geleden kregen kinderen een bochel door kinderarbeid. Nu krijgen ze hem door die apparaten. Voor het lichaam maakt het geen verschil of je kromgebogen in de sigarenfabriek zit of acht uur lang boven de iPad”, zegt hij tegen de ochtendkrant.

 

Voorkomen

Kromgroeien van de rug is volgens de deskundigen te voorkomen door anders met de apparaten om te gaan. Zo scheelt het al wanneer kinderen liggend op de buik met de spelcomputer spelen. Dan worden namelijk de rugspieren versterkt. Daarnaast zouden ouders en leraren lichamelijke opvoeding meer aandacht aan een juiste houding moeten besteden, want een goede houding is aan te leren. Ook moeten kinderen meer bewegen.

Bron


Het Mulligan Concept

In het begin van dit jaar heeft Fysio- en  manueel therapeut Femke Latour de cursus (A en B) van het Mulligan Concept gevolgd. Hieronder wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt.

 

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren (bewegen van gewrichten om de beweeglijkheid te verbeteren). De methode gaat hypothetisch uit van een zogenaamd ‘sporingsprobleem’. Als metafoor kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale beweegpatroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

 

label-dvd-la-spalla-versione-lingue5

 

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals bijvoorbeeld aan de knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij een specifieke beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. Er kan vrij snel beoordeeld worden of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor u een geschikte behandeloptie is.

De methode valt gewoon onder reguliere fysiotherapie en/of manuele therapie. U bent dus verzekerd wanneer fysiotherapie en/of manuele therapie in uw (aanvullende) verzekeringspakket is opgenomen.

Als u een afspraak wilt maken om te kijken of deze techniek zinvol is voor uw klacht of meer informatie wilt, kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 of per mail op fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl.

Bron


Babymassage

**Babymassage **

Babymassage Zaanstad shantala massage baby cursus

De eerstvolgende cursus start op 8 juni.

Vol=Vol

Meld je aan via

fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

o.v.v. Babymassage


De Wijngaard op bezoek

Vorige week werd ons gezondheidscentrum bezocht door één van de kleuterklassen van de Wijngaard, ‘onze buren’! Ze maakten kennis met de verschillende disciplines die in het gezondheidscentrum werkzaam zijn.

 

De komende weken zullen er nog drie andere klassen volgen, gezellig!  In Weekblad de Brug staat een verslag én een leuke foto. Klik hier om het artikel te bekijken. 


Hoe kom ik aan mijn beweging?

1851k1

Oeps! Op bovenstaand plaatje zie je dat Zuid-Holland niet voorop loopt met het voldoen aan de ‘norm van gezond bewegen’. Het nut van bewegen is steeds meer bekend. Van de norm om per dag 30 minuten intensief te bewegen weten we ook wel, het lukt echter alleen niet altijd om dat ook daadwerkelijk toe te passen.

Hieronder volgen tips om makkelijker de norm te halen.

 • Ga lekker wandelen in je lunchpauze. Het is helemaal hip om tussen de middag een rondje om te gaan. En dan niet langs de winkeltjes struinen, maar flink de pas erin.

 • Beetje cliché, maar wel waar: pak de fiets, neem de trap en loop even naar iemand toe in plaats van te bellen of te mailen.

 • Een hond zorgt ervoor dat je elke dag een ronde moet gaan wandelen.

 • Gaan je kinderen elke week een uurtje sporten? Dan kun je in dezelfde tijd net zo goed zelf ook gaan sporten.

Via de website http://www.30minutenbewegen.nl/ zijn meer beweeg tips te vinden. Zoals deze folder over ‘fitbreaks’ om gedurende de dag kleine beweeg momenten te creëren zodat je fitter blijft. Neem vooral een kijkje en kom dit jaar wél aan voldoende beweging! 


Bindweefselmassage

Wanneer u met uw klachten een fysiotherapeut bezoekt kan bindweefselmassage onderdeel zijn van het behandelplan. Het lijkt soms onlogisch, want de massage vind wel eens op een andere plek plaats dan dat u uw klachten ervaart. De logica hierin is de verbinding tussen verschillende gebieden van het lichaam door zenuwen.

 

In de wervelkolom loopt ons ruggenmerg en tussen iedere wervel ontspringt een zenuw aan beide kanten. Deze ruggenmergzenuw heeft een aantal verzorgingsgebieden, zoals bijvoorbeeld een deel van een arm, een deel van de huid, een orgaan, botten en de kapsels en banden van het een gewricht, bloedvaten en zenuwweefsel. Al deze structuren binnen een zenuwbaan kunnen invloed op elkaar uitoefenen en vormen samen een segment.

 lage_rug_anatomie05

Voorbeelden

Een paar bekende voorbeelden van zogenoemde ‘segmentale relaties’:

– Bij een hartaanval kan pijn in de linkerarm gevoeld worden. Dit komt doordat het hart en een deel van de arm een gemeenschappelijke zenuw hebben.
– Tijdens de menstruatie kan een zeurende pijn laag in de rug ontstaan. Dit komt doordat de zenuw van de baarmoeder en van de eierstokken laag in de rug en het heiligbeen ontspringt.
– Bij een longontsteking kan pijn worden gevoeld tussen de schouderbladen, dit komt niet alleen door het hoesten, maar ook weer door de gemeenschappelijke zenuw.

 

Als voorbeeld voor de verdere uitleg gebruik ik een tenniselleboog. Een vervelende beperkende pijn van de onderarm, die fijn motorische handelingen als schrijven, een kopje koffie drinken of een klein voorwerp oppakken knap lastig en pijnlijk kan maken.

 

Wanneer klachten voor een langere tijd achtereen bestaan, kan het gebeuren dat er ook op andere plekken binnen het segment veranderingen gaan optreden. In het geval van de tenniselleboog wordt het bindweefsel naast de wervelkolom bij de nek en bovenrug onderzocht.

 

Wanneer het bindweefsel inderdaad een rol speelt, merk je dit aan de stugheid van de huid. Het is moeilijk verschuifbaar, het pakken van huidplooien gaat moeizaam en het lijkt alsof het vastgeplakt zit aan de onderlaag.

 

Naast het behandelen van de pijnlijke plek bij de elleboog zelf kan het dus ook belangrijk zijn om het bindweefsel van hetzelfde segment los te maken. Dit kan zorgen voor ontspanning binnen de andere onderdelen van dit segment en speelt een grote rol in het herstellend vermogen.

 

 Vragen of meer Informatie? 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ons per mail bereiken op het adres fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl of telefonisch op het nummer 078-6256640.

 

 


Poep en Plas Problemen bij uw kind

1001004001634637_1

Afgelopen weekend heeft Elize de cursus “bekkenbodemproblematiek bij kinderen” succesvol afgerond.

 

Hierdoor kunt u ook met uw kind terecht in geval van:

– Ongewenst verliezen van plas of ontlasting
– Heel vaak moeten plassen
– Plas niet op kunnen houden
– Bedplassen
– Pijn bij plassen of poepen
– Obstipatie/buikpijn

 

In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn om de behandeling te starten in overleg met de huisarts of kinderarts.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u Elize direct bereiken via de mail: e.desnoo@gc-devolgerlanden.nl (of via ons telefoonnummer: 078-6256640).

 

(Foto komt uit het boek: “Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft – Wolf Erlbruch “)


Work-out Tip: De plank

De plank is een van de meest effectieve oefeningen voor een sterke core (romp), maar dat wist u mogelijk al. Het is zelfs een zogenaamde ‘full-body exercise’, want ook uw armen, schouders en benen worden aan het werk gezet. Hiermee traint u eenvoudig uw hele lichaam zonder dat u naar de sportschool hoeft of dat u allerlei materiaal aan moet schaffen. Voert u ‘de plank’ al langer uit en bent u toe aan wat afwisseling en een nieuwe uitdaging? Met een kleine aanpassing brengt u de plank naar een hoge niveau en daag je jezelf nog meer uit!

 

duo-plank-1050x700

 

 

1. Stop met bidden.
Als u uw handen in elkaar vouwt als u een lage plank doet, maak u de oefening makkelijker voor uw buikspieren en die wilt u nu juist aan het werk zetten! Steun op uw ellebogen en leg de onderarmen naar voren met de handen plat op de grond. Met uw armen, schouders, rug en benen vormt u een mooie rechte lijn.

 

2. Draai je handen om.

Draai uw handen eens met de palmen omhoog als u de volgende keer een lage plank doet. U daagt dan niet alleen uw armspieren uit om harder te werken, maar ook uw romp spieren. En dat voelt u! Let ook in deze houding erop dat u de onderarmen naast elkaar houdt terwijl u met de rest van je lichaam een rechte lijn vormt.

 

3. Walk your plank.

Deze oefening is een combinatie van een lage plank, push-up en hoge plank en zet de armen en romp spieren flink aan het werk. Begin in een lage plank. Zet de rechterhand op de grond en druk jezelf omhoog terwijl u de linkerhand bijzet. U staat nu in een hoge plank. Leg de rechteronderarm weer neer en vervolgens de linkeronderarm zodat u weer op beide onderarmen steunt en in een lage plank staat. Herhaal 10-12 keer en doe dan nog een set die u begint met je linkerarm.


4. Gebruik een bal.

Rust met de onderarmen op een stability ball, zo daagt u de core nog meer uit! Of ga in een hoge plank staan terwijl u met de onderbenen op de bal rust. Eitje? Doe een knee tuck! Ga in een hoge plank staan en rust met uw voeten en enkels op de bal. Beweeg nu met de knieën richting uw kin zodat de bal naar voren rolt. Strek uw benen weer tot u in uitgangspositie staat. Herhaal 15-20 keer en bouw op naar 3 sets.


5. Voeg een variatie toe.
Toe aan een grotere uitdaging? Doe een duo plank met uw workout buddy, da’s gewoon fun!

Of probeer een van deze uitdagende plank variaties eens! 

 

Bron: Flow Magazine


Fit op leeftijd

Het nieuwe jaar is begonnen, nieuwe plannen, voornemens om meer te gaan bewegen maar vaak zijn er allerlei praktische bezwaren. 

 

Als iemand weinig beweegt, gaat de spierkracht en conditie snel achteruit. Voor u het weet vormen eenvoudige dingen als opstaan uit een stoel een probleem. Of verliest iemand al bij een kleine misstap het evenwicht, met een verhoogd risico om te vallen. Gelukkig is er goed nieuws: het is nooit te laat om meer te gaan bewegen en het kan ook eenvoudig in uw eigen huis. 

 

Hieronder staan vijf oefeningen voor in de huiskamer. Pas de oefeningen vooral aan het eigen niveau aan en forceer niets.

 

1. Juichen


Ga rechtop zitten op een stoel met de armen naar beneden naast uw lichaam. Beweeg de armen tien keer rustig voorwaarts omhoog (alsof u juicht) en weer omlaag. Doe hetzelfde, maar dan zijwaarts. Deze oefening is zwaarder te maken door in beide handen iets vast te houden, zoals een flesje water.

 

2. Zittend marcheren


Ga rechtop zitten op een stoel en houd met uw handen de zitting vast. Til beurtelings uw benen op en zet ze weer neer. Doe dit tien keer. Hoe hoger u uw knieën optilt, hoe zwaarder de oefening is.

 

3. Opstaan en weer zitten

Ga zitten op een stoel, sta op uit de stoel en ga weer zitten. Doe dit tien keer. Probeer uw handen niet te gebruiken.

 

4. Omkijken

Ga rechtop op het puntje van de stoel zitten, met uw armen over elkaar. Kijk vervolgens zo ver mogelijk over uw linkerschouder, waarbij uw hoofd, schouders en rug meedraaien. Doe hetzelfde rechts. Herhaal dit tien keer.

 

5. Billentik

Ga rechtop achter een stoel staan en houd de rugleuning vast. Beweeg eerst de linkervoet richting uw bil en daarna de rechtervoet. Doe dit tien keer.


Cursus Babymassage onder begeleiding van een Kinderfysiotherapeut

babymassage5

Menig wenkbrauw wordt gefronst als we lezen of horen over het fenomeen babymassage. Massage is iets wat we associëren met stijve spieren of een blessure die op het sportveld verholpen wordt. Steeds meer wordt echter, ook in wetenschappelijk onderzoek, het effect van de aanraking tussen een ouder en kind duidelijk. Iets wat in andere culturen al veel langer toegepast wordt en bekend is, is ook hier in opkomst.

 

In een wereld van hoge verwachtingen van onszelf en wellicht (onbewust) ook wel van ons kind kan een moment van ontspanning samen met je kind creëren een bijzonder prettige ervaring zijn. Het masseren van je kind is een fijne manier om in contact te zijn en komen met je kind en om de natuurlijke band tussen jezelf en je kind te versterken.

 

Wat leer ik tijdens de cursus?

Tijdens een cursus baby massage leer je technieken om je kind zijn/haar voeten, benen, armen, buik, rug, gezicht en hoofd te masseren. Tevens krijg je advies ten aanzien van de omstandigheden waarin je de massage het plaats kan laten plaatsvinden en hoe je het non-verbale gedrag van je kind goed kunt lezen.

 

Veel ouders ervaren dat hun kind door de babymassage beter slaapt, rustiger is en minder huilt. Tevens toont onderzoek aan dat kinderen die gemasseerd worden sneller alert zijn/in contact komen, beter groeien, beter slapen, zich lichamelijk beter ontwikkelen en minder onrust laten zien.

 

Voor wie?
De cursus babymassage is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 weken – 6/7 maanden.

 

Wanneer is de cursus?

In januari 2015 is de eerste cursus babymassage in het gezondheidscentrum de Volgerlanden van start gegaan onder begeleiding van een gediplomeerde kinderfysiotherapeut. De cursus bestaat uit 4 contactmomenten waarbij bovenstaande informatie aan bod zal komen. De groep bestaat uit maximaal vijf kinderen met 1 ouder. Indien de groep kleiner is kunnen in overleg beide ouders of een familie lid aanwezig zijn.

 

De cursus wordt gegeven op maandag. De eerstvolgende cursus zal bij voldoende aanmeldingen van start gaan op 8 juni 2015 (9.30 tot 10.30) in het gezondheidscentrum in de Volgerlanden.

 

De kosten voor de reguliere cursus bedragen 80 euro, inclusief lesmateriaal. Indien de babymassage onderdeel is van een kinderfysiotherapeutische behandeling is er een aangepaste vergoeding.

 

Hoe meld ik me aan?

Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag? Bel of mail ons vooral!

 

Telefoon: 078-6256640 (Vraag naar Marlies of Elize)

 

Mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl o.v.v. Babymassage


Telefonische bereikbaarheid Fysiotherapie

Sinds de verhuizing in februari van dit jaar zijn er behoorlijk wat veranderingen in de praktijk. We hebben nu mooie grote kamers, een grote oefenzaal geschikt voor de kinderfysiotherapie, voor een actieve revalidatie en voor het sporten in groepsverband. Maar er zijn ook verandering in de telefonische bereikbaarheid. Vroeger kreeg u ons direct aan de telefoon als u belde naar 078-6256640, dit was makkelijke als u ons belde, maar uit de doorlopende enquête die we uitvoeren, bleek ook dat het als storend werd ervaren. Sinds februari krijgt u daarom nu in eerste instantie de centrumassistenten aan de telefoon, vragen over het tijdstip van uw afspraak kunnen zij zelf beantwoorden of anders wordt u doorverbonden, maar vaker wordt de boodschap aangenomen en bellen wij u later op de dag even terug. Dit is dus iets anders dan u gewend bent maar het zorgt ervoor dat we minder worden gestoord tijdens de behandeling en dat verbetert de kwaliteit van de behandeling.

Daarnaast zijn we ook bereikbaar op het emailadres fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl. Op werkdagen nemen wij op dezelfde dag nog contact met u op. 


Motor Control Impairment (MCI)

Herkent u de volgende symptomen?

 

 • Steeds terugkerende perioden met (forse) rugpijn

 • Last van stijfheid bij opstaan uit bed of na langer zitten

 • Toename van klachten bij lang zitten en lang staan (of dit niet vol kunnen houden)

 • Toename van klachten bij lang liggen (liever vroeg uit bed dan uitslapen)

 • Toename van klachten bij slenteren

 • Spontaan ‘kraken’ van de rug bij bepaalde bewegingen, soms ‘lucht’dit op.

 • Last bij plotselinge, snelle bewegingen

 • Moeizaam omhoog komen wanneer je voorovergebogen staat

 • Pijn bij hoesten/niezen

Bij bovenstaande symptomen kan er sprake zijn van instabiliteitsklachten van de rug, ook wel ‘Motor Control Impairment ‘ (MCI) genoemd.

 

MCI is een aandoening die valt onder de zogenaamde aspecifieke lage rugklachten. Dit betekent dat wanneer er een röntgenfoto of MRI scan van de rug wordt gemaakt, deze aandoening niet zichtbaar is. Het is een aandoening die overigens niet ernstig is, maar vaak wel erg vervelend en/of beperkend.

 

Instabiliteitsklachten dienen zich vaak al ver van tevoren aan. Er is vaak sprake van terugkerende lage rugpijn. Dit begint vaak mild en af en toe, maar meestal worden de pijnvrije perioden tussen de aanvallen van lage rugpijn in de loop van de jaren korter en worden de klachten heviger.

 

De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar het is waarschijnlijk dat het ontstaat door het minder goed functioneren van de diepere (stabilteits)spieren, die zich diep in het lichaam, rondom de wervelkolom bevinden.

 

Hieronder zijn de vijf lendenwervels afgebeeld. Het linker plaatje is een zijaanzicht. Op het rechter plaatje ziet u twee wervels van de achterkant.

 

wervel-179x300             doornuitsteeksel

 

Op het bovenste plaatje ziet u tussen de wervels de tussenwervelschijf of discus (blauw). De botstukken rechts zijn de doornuitsteeksels (die kunt u voelen op uw rug). Daartussen zitten de facetgewrichten. Op het onderste plaatje ziet u het doornuitsteeksel (d.u.) en de facetgewrichten(*). De facetgewrichten liggen dakpansgewijs over elkaar.

 

Als u voorover buigt (de rug wordt bol), zal de tussenwervelschijf aan de voorzijde smaller worden en de facetgewrichtjes zullen uit elkaar schuiven. Als je achterover buigt (de rug wordt hol), zal de tussenwervelschijf aan de achterkant smaller worden en de facetgewrichtjes zullen in elkaar schuiven. Als de facetgewrichtjes uit elkaar schuiven zal de druk in de gewrichtjes minder worden, als ze in elkaar schuiven, wordt de druk groter.

 

Het opvangen dempen van schokken danken we aan de inhoud van de discus. Die bestaat uit een taaie en vervormbare kern. De banden rondom de kern houden de kern op de plaats. De kern van de discus zuigt water aan. Daardoor blijft hij op spanning.

 

Tijdens bewegen wordt de wervelkolom aangestuurd door twee typen spiergroepen; grote oppervlakkige spieren en kleine dieper gelegen spieren.

 

De kleinere diepere spieren zijn erg belangrijk voor de sturing en coördinatie van bewegingen van de wervelkolom. De grotere spieren zorgen meer voor de grovere bewegingen en de kracht.

 

Als deze spiergroepen goed samenwerken is er vaak niks aan de hand, maar als de kleine spieren in de diepte minder actief zijn en dus eigenlijk verzaken om de bewegingen goed te coördineren kunnen er wel problemen ontstaan.

 

Bij een wat passievere leefstijl (bijvoorbeeld veel zitten op werk, geen sport of eenzijdige repeterende bewegingen) is de kans dat deze kleine spiertjes minder actief worden. De grote oppervlakkige spieren proberen dit over te nemen, maar zijn hier eigenlijk niet voor gemaakt en maken te grove bewegingen. Het kan dan gebeuren dat bewegingen niet meer juist wordt uitgevoerd, de bewegingsassen iets verplaatsen en er dus overbelastingspunten ontstaan, welke bijvoorbeeld resulteren in rugpijn.

 

Gelukkig is de samenwerking tussen deze spieren goed te (her)trainen, zodat er weer een goed evenwicht ontstaat. En uiteindelijk zal dat resulteren tot minder of geen rugpijn.

 

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt online een contactformulier vinden of u kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640. Voor aanvullende bereikbaarheidsinformatie kunt u hier terecht.

 

Bron

 


Bewegen is gezond, maar waarom?

Dat bewegen gezond is, weet iedereen inmiddels wel. Toch beweegt lang niet iedereen voldoende. Misschien dat de volgende tien redenen er wel voor zorgen dat je meer gaat bewegen?

 1

1. Goed voor je hersenen en geheugen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de hersenen gebaat zijn bij regelmatig sporten. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom het precies zo is, maar wel dat het zo is. Gedacht wordt dat bewegen de bloedsomloop bevordert. Zo komt er meer zuurstof in je hersenen en dat is goed.

 

2. Meer zin in seks

Sporters zijn actiever in bed. De verklaring is volgens wetenschappers simpel: sporters hebben meer zelfvertrouwen en zijn tevreden met hun lichaam. Daarnaast verkleint veel bewegen bij mannen de kans op erectiestoornissen.

 

3. Minder stress

Door te sporten, maakt je lichaam onder andere endorfine en serotonine aan. Beiden staan bekend als gelukshormonen. Ook voedingsmiddelen die de serotonineproductie in je hersenen vergroten, zouden je humeur verbeteren. Endorfine heeft een kalmerend en pijnstillend effect.

 

4. Sterke botten

Je botdichtheid neemt na je dertigste af, waardoor ze steeds brozer worden. Sporten helpt dit tegen te gaan. Om sterk te worden en te blijven, moeten botten belast worden. Doe een sport waarbij je botten je gewicht dragen, bijvoorbeeld hardlopen.

 

5. Een gezond hart

Bewegen heeft effect op de belangrijkste oorzaken van hartaandoeningen. Het voorkomt dat je aders verstopt raken en verlaag de bloeddruk. Ook vermindert het de kans op andere risicofactoren zoals diabetes, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht en aderverkalking.

 

6. PMS en menstruatiepijn

Regelmatig sporten vermindert bij vrouwen premenstruele pijnen. Volgens onderzoekers komt ook dit weer door het vrijkomen van de stof endorfine. Het verzacht de pijn en heeft een kalmerend effect. En wist je dat wanneer je tijdens de laatste fase van de menstruatiecyclus beweegt je meer vet verbrand! Ook kun je in die fase langer sporten zonder moe te worden.

 

7. Versoepelt de overgang

Ook voor vrouwen in de menopauze is van belang om te blijven bewegen. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het beoefenen van een sport overgangsklachten als opvliegers, nachtelijk zweten, slapeloosheid en prikkelbaarheid vermindert. Daarnaast vertraagt in de overgang de stofwisseling en is het moeilijker om buikvet te voorkomen. Sporten voorkomt die extra kilo’s.

 

8. Positief effect op de spijsvertering

Als je last hebt van je darmen, bijvoorbeeld obstipatie of een opgeblazen gevoel, zal je waarschijnlijk niet altijd zin hebben om te gaan sporten. Toch kun je veel baat hebben bij meer bewegen en wel gaan. Bewegen heeft namelijk een enorm positief effect op je spijsvertering.

 

9. Goede lichaamshouding

Hebben de eerst acht punten je nog niet overtuigd? Misschien motiveert het je dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat sporters zich beter voelen dan mensen die helemaal niet bewegen. Ze zitten beter in hun vel en stralen dit ook uit. Ook hebben sporters een betere lichaamshouding en hebben ze minder last van klachten als rugpijn.

 

10. Meer energie

Voel je je futloos en lukt het je echt niet om jezelf van de bank te slepen om in actie te komen? Realiseer je je dan dat je lichaam door beweging op gang komt. Je hart en longen worden aan het werk gezet en onder andere je bloedcirculatie verbetert. Al na een paar weken regelmatig sporten voel je je energieker en heb je meer zin in dingen. Probeer vaste sportmomenten te prikken of spreek met iemand af om het makkelijker vol te houden.

Bron. 

 

Mindfulness

Pijnklachten

 

Lichamelijke klachten, omdat het van binnen niet goed met je gaat. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is veel gewoner dan je denkt. Na een dag vol spanningen kun je hoofdpijn hebben, of wat dacht je van de uitspraak ‘ik krijg al buikpijn als ik er aan denk’.

 

Vaak zijn het dit soort klachten: hoofdpijn, maagpijn, buikpijn, duizeligheid, vermoeidheid en misschien wel een drukkende pijn op de borst. En als het aanhoudende klachten zijn, dan ben je er waarschijnlijk al mee naar de huisarts gegaan. Dat is heel logisch, want die klachten kunnen goed een lichamelijke oorzaak hebben en dan kan de huisarts je helpen.

 

Soms kan de huisarts echter geen lichamelijke verklaring voor je klachten vinden. Het kan dan dus zo zijn dat je klachten voortkomen uit spanningen of angsten die een rol spelen in je dagelijkse leven.

mindfulness_poster_UK

Genieten van het hier en nu; Mindfull.

 

Laten we beginnen met vertellen wat mindlessness is, het tegenovergestelde van mindfulness. Mindlessness is dat je ‘er even niet bent’: je verheugt je op een leuk etentje, stond de hele middag te koken, hebt het mooi opgediend, ging zitten en toen dwaalden je gedachten weg. Nu is je bord leeg zonder dat je er eigenlijk iets van hebt meegemaakt en het goed hebt geproefd. Je was even niet in het hier en nu. Je zat ‘in je hoofd’.

 

Er zijn veel momenten waarop mensen geneigd zijn zich terug te trekken in hun hoofd. Je gaat presenteren bij een belangrijke klant en maakt je meer zorgen over de afloop en of je pak goed zit dan dat je die presentatie aan het doen bent. Of als je een examen moet maken en je bent tijdens het maken meer met de uitkomst dan met het examen zelf bezig. Ook in kleine dagelijkse dingen kunnen we dat herkennen, bijvoorbeeld  wanneer je bij een drukke dag meer bezig bent met wat je allemaal nog moet doen, dan dat je even geniet van de rust van een kop thee. Er zijn talloze andere voorbeelden te verzinnen.

 

Als we weten wat mindlessness is, dan is mindfulness goed voor te stellen. Mindfull zijn betekent dus dat je wél ‘in het hier en nu’ bent. Dat je niet afdwaalt in gepieker, of de situatie meer analyseert dan dat je het echt bewust meemaakt. Mindfull zijn kan je helpen het hier en nu te beleven, er van te kunnen genieten en je aandacht te houden bij de dingen (in plaats van het piekeren en oordelen over dingen en de gevolgen ervan).

 

Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aanleren van mindfulness positieve effecten heeft. Zo is aangetoond dat het zenuwstelsel zich aan kan passen zodat onze hersenen flexibeler worden en beter om kunnen gaan met stressvolle situaties.

 

Eind 2013 heeft Remco Tijdgat de opleiding afgerond gericht op training tot mindfull gedrag bij mensen met stressklachten of onverklaarde pijnklachten. Dit past hij toe in zijn werkzaamheden als haptotherapeut en fysiotherapeut die werkzaam is op haptonomische basis.

 

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 078-6256640.

 

Mindfulness cursus start op 12 oktober!

De training wordt gegeven door Remco Tijdgat (Fysiotherapeut en Haptotherapeut) en Annemarije Struik (psycholoog). Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Bron

 


Een onrustige baby

Help, ik heb een huilbaby! Het kan van grote invloed zijn op een gezin wanneer een kind zonder duidelijke reden onrustig is en veel huilt. De onzekerheid over of een kind wellicht toch pijn heeft maakt ouders vaak onzeker en het kost hierdoor vaak veel tijd en energie, zowel van ouder(s) als het kind zelf.

 

Normaal huilgedrag

Huilen is normaal. Gemiddeld neemt het huilen van een kind tot de leeftijd van 8 weken toe tot 2-2.5 uur per dag. Op een leeftijd van 3 maanden is een gemiddelde van 1-1.5 uur per dag normaal. Na drie maanden heeft een kind ook andere communicatiemogelijkheden, bijvoorbeeld een glimlach. Pas vanaf 7-9 maanden huilt een kind meer bewust om een specifieke reden.

grafiek

 

 

Excessief huilen

We spreken over ‘excessief huilen’ als er sprake is van een gezond en goed gevoed kind dat meer huilt dan ‘normaal’. Volgens de ‘definitie van Wessel’ wordt aangehouden wanneer een kind tenminste 3 dagen per week uur per dag huilt of ‘jengelt’, gedurende een aaneengesloten periode van 3 weken.

 

Mogelijke oorzaken excessief huilen:

 • Pijn en/of ziekte

  • Aanwijzing voor een lichamelijke aandoening kan zijn dat de groei (ook van de schedel) en ontwikkeling van een kind staakt.

 • Voeding/allergie

  • Tekenen van allergie: spugen, eczeem, diarree of allergie ouders

 • Pre- en dysmaturiteit (te vroeg geboren of een te licht geboorte gewicht)

  • Verhoogde prikkelgevoeligheid, ouders stress, geen goede start

 • Urineweginfectie

  • Moeilijk te onderkennen. Staken van de groei en ontwikkeling, huilen, spugen. Niet altijd sprake van koorts.

 • Reflux

  • Meer dan vijf keer per dag spugen is een indicatie voor reflux. Excessief huilen is geen indicatie voor reflux.

 • Prenatale of postnatale stress in het gezin

  • Psychosociale problemen, stress ouders, problematische bevalling, depressie 1 van de ouders > prikkelgevoeligheid

 

Overprikkeld’

Wanneer we spreken over een overprikkeld kind betekent dit dat een kind een verhoogde gevoeligheid heeft voor diverse prikkels. Denk hierbij aan dat het schrikt bij onverwachte aanrakingen, fel licht, harde geluiden etc. 

 

Waarom kinderfysiotherapie? 

De kinderfysiotherapeut kan u ondersteunen in het nog beter leren herkennen van de signalen die uw kind geeft wanneer het onrustig/ontregeld raakt zodat u hier tijdig op in kunt springen. Daarnaast kunnen zij adviezen of oefeningen geven die de zelfregulatie (hoe het kind zichzelf rustig krijgt) van een kind kunnen verbeteren. Zij kijken met u naar de invloed hierop van o.a. slaap, prikkels om een kind heen en de voeding.

 

Kinderfysiotherapie de Volgerlanden

Onze kinderfysiotherapeuten maken deel uit een groter team van fysiotherapeuten met diverse specialisaties en aandachtsgebieden. Binnen ons eigen team en met de huisartsen en kinderartsen in de omgeving werken we nauw samen en wisselen we kennis uit. De kinderfysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn, zijn Annemieke Klink, Marlies Benis (met verlof tot november 2014) en Elize de Snoo.

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Naast onrustige zuigelingen zien we ook kinderen met sportblessures, conditie problemen (bijvoorbeeld na langdurige ziekte), schrijfproblemen, een achterstand in de grove of fijn motorische ontwikkeling, een voorkeurshouding, neurologische of orthopedische aandoeningen.

Als u vragen heeft over bovenstaande informatie of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen. Ons telefoonnummer is: 078-6256640 en u kunt mailen naar fysio-gcv@gc-devolgerlanden.nl t.a.v. kinderfysiotherapie. 


Prematuur en dysmatuur (SGA) geboren kinderen

Prematuur geboren kinderen zijn kinderen die te vroeg (na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken) geboren zijn. Dysmatuur (SGA) geboren kinderen zijn geboren met een te laag geboortegewicht of een te laag geboortegewicht ten opzichte van wat verwacht wordt voor de zwangerschapsduur. ‘Dysmaturiteit’ is een verouderde term, tegenwoordig spreekt men over ‘small for gestational age’.

Te vroeg en/of SGA geboren kinderen ondervinden vaker negatieve gevolgen op het gebied van het (fijne en grove) motorisch functioneren. Ook vertonen ze vaker (tonus)regulatieproblematiek en zijn ze vaker overprikkeld. Dit kan zich op latere leeftijd uiten in andere motorische problematiek.

Onze praktijk werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeuten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de behandeling van deze kinderen. De kinderfysiotherapeuten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis ziet deze kinderen op gezette controles tijdens “bureau nazorg” samen met de kinderartsen. Wij zien de kinderen in de praktijk of aan huis (<2 jaar).

Als er behoefte is aan het ondersteunen of controleren van de ontwikkeling van uw kind, of als er behoefte is aan adviezen voor in de thuissituatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten. De Kinderfysiotherapeuten die vast bij ons werkzaam zijn zijn: Annemieke Klink, Elize de Snoo en Marlies Bennis. U kunt ons bereiken op het nummer 078-6256640


Samen in beweging

Een beweegprogramma bij uw fysiotherapeut

Dertig minuten bewegen maakt al een groot verschil

In 2010 voldeed ongeveer 66% van de volwassenen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (50% van de jongeren). Deze norm geeft aan hoeveel minuten per dag u lichamelijk matig actief moet zijn voor een positief effect op uw gezondheid. Matig actief wil zeggen dat u een wat verhoogde hartslag heeft en een wat snellere ademhaling, maar u bent niet buiten adem en kunt gewoon een gesprek voeren. Zorgen voor voldoende lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Denk aan op de fiets naar de supermarkt. De trap in plaats van de lift nemen of een uurtje tuinieren. Ook zwemmen is een goede vorm van bewegen. Voor volwassenen geldt dertig minuten matig intensief bewegen op minstens vijf – maar liever alle – dagen van de week als minimale norm.

 

De fysiotherapeut – specialist in beweging

De fysiotherapeut is dé specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Vooral mensen met een chronische aandoening kan hij met zijn specifieke expertise begeleiding bieden bij het verbeteren van de conditie, verhogen van de fitheid en het aanleren van een actieve leefstijl.

 

Bewegen met een chronische aandoening

Hebt u een chronische aandoening zoals artrose, diabetes, COPD, osteoporose of een coronaire hartziekte? Of heeft u moeite om een actieve leefstijl op te pakken en te onderhouden als gevolg van een chronische aandoening of bijvoorbeeld na revalidatie van een oncologische behandeling? Juist voor u kan lichamelijke activiteit veel winst opleveren.

 

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie, bewegen heeft een positieve invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en bovendien verkleint het de kans op overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt gemakkelijker ontspannen en bent daardoor beter bestand tegen stress.

 

Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven, want als u soepel kunt bewegen, voelt u zich beter.

 

Bewegen op maat

De fysiotherapeut kan voor u een beweegprogramma opstellen dat helemaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Het beweegprogramma is in klein groepsverband mogelijk met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie. In deze groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan het ontwikkelen van een actieve leefstijl met als doel dat u die uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven door bijvoorbeeld door te stromen naar een sport- of beweegactiviteit bij u in de buurt.

 

Aan de slag met een beweegprogramma

Voordat u start in een beweegprogramma stelt de fysiotherapeut u vragen en onderzoekt u lichamelijk. Met deze gegevens bepaalt de fysiotherapeut samen met u waaraan u tijdens het beweegprogramma vooral aan zal werken. Hiervoor worden behandeldoelen opgesteld. Voor elk behandeldoel wordt een passende behandelmethode gekozen afgestemd op uw persoonlijke situatie.

 

Er wordt in het programma onder andere gebruik gemaakt van oefeningen gericht op de algehele fitheid/ conditie en uithoudingsvermogen. Ook de dagelijkse activiteiten die voor u lastig zijn, komen aan bod. De nadruk ligt op hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven in kunt passen.

Zodra de behandeldoelen behaald zijn, sluit de fysiotherapeut het beweegprogramma af. Dit gebeurt pas als u de oefeningen zelfstandig uit kunt voeren én de actieve leefstijl zelf kunt onderhouden.

 

De juiste activiteit na het beweegprogramma

De meeste vormen van bewegen zijn in principe goed voor mensen met een chronische aandoening. Contactsporten en sporten waarbij u onverwachte bewegingen maakt, zijn echter niet voor iedereen aan te raden.

Waar u voor kiest, is vooral aan uzelf. Merkt u aan uw lichaam dat een reguliere sport te zwaar is, kiest u dan een aangepaste variant of vorm van lichaamsbeweging. Sommige mensen vinden het prettig om in groepsverband te (blijven) bewegen. Ook hierbij kan de fysiotherapeut u adviseren en helpen bij het maken van een keuze in de doorstroom naar één van de vele bewegingsactiviteiten of sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld sportief wandelen. Daarnaast kan hij advies geven over eventuele hulpmiddelen, zoals het gebruik van een stok bij het lopen.

 

Bron


Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Wat voor velen onbekend is, is dat kinderfysiotherapie een goede oplossing kan bieden voor kinderen met schrijfproblemen. Er kunnen diverse schrijfproblemen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten bij het schrijven, een verminderde leesbaarheid, een te groot of te klein schrift of een te laag schrijftempo waardoor uw kind niet mee kan komen met andere kinderen in de klas.

 

Om te voorkomen dat uw kind achter gaat lopen in de klas is het belangrijk om aandacht te besteden aan het schrijven. Mocht extra aandacht en aanbieden van de schrijfvaardigheid onvoldoende resultaat opleveren kunt u contact opnemen met de kinderfysiotherapeut.

 

Onze kinderfysiotherapeuten zullen u dan uitnodigen voor een intake waarbij uitgebreid aan bod komt wat het probleem is. Vervolgens wordt er een zorgvuldig onderzoek gedaan waarbij in kaart wordt gebracht welke factoren problemen opleveren en waar extra aandacht aan moet worden besteed om de schrijfvaardigheid van uw kind te verbeteren.

Tijdens de diagnostiek en behandeling streven onze therapeuten ernaar om contact te onderhouden met de leerkracht van uw kind.

 

Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering tot 18 behandelingen per jaar.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten (Annemieke, Marlies of Elize) via het nummer 078-6256640 of u kunt mailen naar: fysio-gcv@gc-devolgerlanden.nl


Nu ook behandeling van zwangerschapsgerelateerde of verzakkingsklachten met bekkenfysiotherapie in ons GCV!

Vanaf 7 maart heeft onze fysiotherapiepraktijk uitbreiding van specialismen met de bekkenfysiotherapie. Aryanne Kolsters-van Spijk en Marijke Slieker-ten Hove zullen op diverse dagdelen per week deze specifieke zorg verlenen. Hun jarenlange ervaring en expertise ligt vooral op het gebied van bekken en bekkenbodemproblematiek, inclusief het bestrijden van pijn en op complexe bekkenbodemproblematiek bij vrouwen ten gevolge van zwangerschapsgerelateerde of verzakkings-klachten.

Voor afspraken kan gebeld worden met 078-6227411. Voor meer informatie: http://www.profunduminstituut.nl/