A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Veel gestelde vragen

Wat is het telefonische spreekuur?

U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 11.00 uur de centrumassistente bellen met de vraag of de huisarts u terug wil bellen. De centrumassistente zal u altijd vragen waar u de huisarts over wilt spreken. Vaak kan de centrumassistente namelijk uw vraag beantwoorden en hoeft u niet op een telefoontje van de huisarts te wachten. Soms is het nodig om van tevoren enkele gegevens bij de hand te hebben.  

Heb ik in het gezondheidscentrum een eigen huisarts?

De huisartsen in ons centrum hebben ieder eigen patiënten. De meeste huisartsen werken parttime in het gezondheidscentrum. Het kan gebeuren dat op de dag dat u met spoed een huisarts nodig hebt, juist uw huisarts niet aanwezig is. Eén van de andere huisartsen zal u dan helpen. Als uw vraag geen spoed vereist, proberen de centrumassistentes zo snel mogelijk een afspraak bij uw eigen huisarts te plannen.  

Waarom wil de centrumassistente aan de telefoon zoveel van mij weten?

De centrumassistentes vervullen een zeer belangrijke rol bij de planning van de verschillende spreekuren die er in het gezondheidscentrum zijn. Daarom zullen zij u verschillende vragen stellen over uw klacht (triage) om de urgentie in te kunnen schatten en u op het juiste spreekuur te kunnen inplannen. In sommige gevallen kunnen zij ook zelfstandig, of in overleg met de huisarts advies geven, zodat u niet naar het gezondheidscentrum hoeft te komen.  

Geeft mijn eigen huisarts een gezondheidsverklaring?

Voor een medische verklaring kunt u terecht bij een andere dan uw eigen huisarts. U kunt hiervoor overleg plegen met uw huisarts.   TOELICHTING bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven. U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij / zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.   In het kort een toelichting op deze regels: De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij / zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?   * Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).   De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn: 1) De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. 2)Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.   Wat kunt u nu nog doen?

 • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
 • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
 • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Hoe krijg ik een verwijskaart?

Een verwijskaart wordt uitgeschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan.  

Kan ik een keuring door mijn huisarts laten doen?

De huisartsen in het gezondheidscentrum doen geen medische keuringen.  

Kan ik ’s avonds een afspraak maken met de huisarts?

Het is nu niet mogelijk om in de avonduren een afspraak te maken met de huisarts. Tussen 8.00 en 17.00 uur zijn er altijd huisartsen aanwezig. Voor spoedgevallen kunt u ’s avonds terecht op Huisartsenpost Drechtsteden.  

Waar kan ik terecht met vragen over mijn factuur?

Uw vragen over uw factuur kunt u tussen 9.00 – 13.00 uur stellen bij onze administratie, welke is gevestigd op het
Roer 266
2908 MC Capelle a/d IJssel.  
Telefoon: 010–421 47 12