A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Nieuws

Nieuwe huisarts in Gc De Volgerlanden

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vanaf 6 juni 2018 mevrouw P. Mohan ons team komt versterken als waarnemend huisarts voor 1 dag per week.

Mevrouw Mohan is een ervaren huisarts en zal op woensdag spreekuur houden. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een heel goede aanvulling is in ons team.

Wij hopen dat zij met net zoveel plezier in ons gezondheidscentrum zal werken als wij doen.

E-mail aan Elize de Snoo

Mensen die een mail hebben gestuurd aan Elize de Snoo hebben vanaf februari geen antwoord ontvangen, onze excuses hiervoor.

Het blijkt dat er geen afwezigheidsmelding verstuurd is vanaf de ingangsdatum van haar zwangerschapsverlof. De komende anderhalve maand is Elize nog aan het genieten van haar zwangerschapsverlof, dus zij zal nog geen vragen kunnen beantwoorden.

Voor algemene vragen  kan u  het algemene adres fysiotherapiegcv@zonboog.nl gebruiken.

De mail adressen van de andere therapeuten staan onder  het kopje : https://www.gc-devolgerlanden.nl/fysiotherapie-ambacht/fysiotherapeuten/

Waarom gewoontegedrag zo moeilijk te veranderen is

Gewoontevorming is een belangrijk gegeven binnen een fysiotherapeutische context. Gewoonte vorming heeft zowel goede als slechte kanten en spelen zowel bij de patiënt als de fysiotherapie zelf. In deze samenvatting worden de recent wetenschappelijke bevindingen besproken rond gewoonte vorming en over gewoontes veranderen.
Gewoontevorming vindt plaats door het herhaaldelijk reageren binnen een specifieke context zodat context-respons associaties in het geheugen wordt neergelegd. Daardoor kan een context cue automatisch de gewoonte oproepen. Bijvoorbeeld, de zon schijnt en als vanzelf belt de patiënt een kameraad om een eind te gaat fietsen. Gewoontegedrag is relatief ongevoelig voor de gevolgen van dat gedrag zelf. Dat wil zeggen een gewoonte blijft bestaan ook al heeft die negatieve consequenties. Zoals door eten ook al zit men allang vol.

Het automatische van gewoontes

Het automatisch cueen van gewoontegedrag

Een context cue die de gewoonte activeert kan zowel (a) bewust opgezocht worden, zoals welbewust achter je werkcomputer gaan zitten, of (b) onopzettelijk zoals gebeurt bij het zien van een fastfoodrestaurant. De opslag van de gewoonte in het brein bevat meer dan alleen maar de motorische respons. Ook gedachten passend bij de gewoonte zitten daar in. Evenals sensorische feedback die normaal gesproken een gewoonte vergezellen. Activatie van een gewoonte representatie is dus multimodaal. Niet alleen de handeling wordt door een cue geactiveerd, maar ook de bijbehorende sensaties en gedachtes behorende bij het gewoontegedrag. Ervaren lopers die een beeld zien van een bepaalde omgeving waar ze doorgaans lopen krijgen bijvoorbeeld vanzelf gedachtes over het hardlopen. Intenties voorspellen beter het toekomstig gedrag dan gewoontes voor gedrag wat af en toe uitgevoerd wordt, een griepprik nemen bijvoorbeeld. Gewoontes voorspellen echter veel beter gedrag dan bewuste intenties voor gedrag wat veel herhaald is. Autogordel omdoen bijvoorbeeld. We kunnen ook terugvallen op gewoontes. Bijvoorbeeld als je geen zin hebt om te sporten kun je bijvoorbeeld terugvallen steun op de basale gewoonte die je ontwikkelt hebt; bijvoorbeeld het kleinste gangbare rondje kiezen. Intentie is nodig om gewoonte vorming een kans te geven. Gewoontes kunnen handig zijn omdat ze relatief weinig denk inspanning vragen. Daarom zijn gewoontes vaak de gangbare staat van waaruit we handelen. Daar zit tegelijkertijd het gevaar, een gewoonte versmalt ook de blik. De fysiotherapeut of patiënt handelt en denkt na, en beslist dan vanuit een gewoonte: een smal spoor, zou Leo Hagenaars zeggen. Gelukkig kunnen we schakelen tussen een gewoonte en welbewust waarnemen, denken en handelen. Fysiotherapeutisch handelen zal niet in alle aspecten volledig bewust kunnen zijn, daar haal je het eind van de dag niet mee. Het is een strategische balans tussen handelen uit gewoonte en welbewust handelen.

Gewoontevorming

Associatie en beloningsmechanismes bij gewoontevorming

Bij gewoontevorming, ook van gezondheidsgewoontes, is herhaling essentieel. Met iedere herhaling van het ongezonde- of juist gezonde gedrag worden de cognitieve associaties tussen de context en de respons verder versterkt. De beloning die op de handeling volgt versterkt het proces ook nog eens. Als de beloning groter is dan verwacht wordt het dopaminesysteem in het middenbrein actief. Deze kan met terugwerkende kracht het nog actieve spoor van de handeling-en-context sterker ‘inbranden’.
Gewoontevorming kan verder aangemoedigd worden door Pavloviaanse voorspellers van beloning. Zo kan een hunkering ontstaan, een soort psycho-fysiologisch gevoel, om te gaan handelen naar een bepaalde gewoonte. Bij het zien van de chocola loopt het water al in je mond, wat zou vanuit gewoonte de volgende stap zijn?

Een maat voor de sterkte van een gewoonte

Gewoonte vorming heeft plaatsgevonden als het gedrag relatief ongevoelig voor beloning (of straf) is geworden. Met andere worden, de patiënt blijft doorsporten ook al krijgt het geen complimenten meer, of gaat naar de gym ook al regent het.
Gewoonte is doorgaans de efficiënte default, en er wordt alleen welbewust gepland als mensen daartoe gemotiveerd zijn en ze er de capaciteiten voor hebben.

Neurobiologie van gewoontes

Neurale systemen geassocieerd met gewoontes

Er zijn twee circuit essentieel voor doelbewust gedrag en gewoontegedrag. Deze twee circuits overlappen elkaar voor een deel:

 • Het associatieve cortico – basale ganglia circuit ondersteunt het doelgericht gedrag. Ze verbindt de prefrontale cortex met twee regionen in de basale ganglia: de n. caudatus en de anterieure putamen.
 • Het sensomotorisch – posterior putamen circuit ondersteunt het gewoontegedrag. Ze verbindt de somatosensorische cortex en motorcortex met de mediale- en posteriore putamen.

Bij gewoonte vorming ziet men gaandeweg een verschuiving van het welbewuste systeem naar het gewoonte systeem ontstaan. Als gewoontevorming echter lang bestaat, bijvoorbeeld een half jaar, dan is die gewoonte meer in de cortex zelf opgeslagen. Er zijn dan plastische veranderingen opgetreden in de primaire-, premotorische- en supplementair motorische cortex. De lus naar het putamen is minder noodzakelijk.

De neuronale systemen die gewoontegedrag en doelgericht gedrag integreren

Gedrag selectie wordt uiteindelijk bepaald door de waardes die eraan geassocieerd zijn. Hierbij is de ventromediale prefrontale cortex betrokken. In dit systemen liggen zowel de actiewaarde van gewoonte gedrag als de actiewaarde van doelbewust gedrag opgeslagen. Bij deze beslissing zijn ook de inferior laterale prefrontale cortex, de frontopolaire cortex en de anterieur cingulate cortex betrokken.

Factoren die de balans verschuiven tussen gewoontegedrag en doelbewust gedrag

Afleiding, tijdsdruk, beperkte taakvermogens, of verminderde wilskracht en stress kunnen ervoor zorgen dat de actiecontrole verschuift richting gewoontegedrag, wat immers minder energie en verwerking vraagt. Bij zowel acute- als chronische stress kunnen mensen meer gaan steunen op gewoontes. Voor een deel komt dit omdat stress de welbewuste actiecontrole ondermijnd.

Interpretaties over de oorzaak van gewoontegedrag

Mensen zijn zich vaak wel gewaar van het gewoontegedrag, maar zijn zich vaak grotendeels niet bewust van de cueing mechanismes die de gewoonte activeert. Doordat deze cue-responsrelaties introspectief slechts beperkt toegankelijk zijn gaan mensen doorgaans achteraf verklaringen verzinnen. Des te sterker men een gewoonte heeft des te sterker denkt men dan men hier een hele duidelijk intentie of wens voor heeft. Terwijl het omgekeerd feitelijk het geval is: bij sterke gewoontes spelen intenties en doelen juist veel minder, het gaat automatisch.

Het veranderen van gewoontes

Het gedrag van de patiënt veranderen met bijvoorbeeld argumenten heeft alleen zin als het gedrag betreft dat slecht af en toe plaatsvindt. Bijvoorbeeld ‘wel of geen hometrainer kopen’. Bij sterk ingeslepen gewoontegedrag werkt ‘overreden’ niet. Het is vaak geen gebrek aan intentie of wilskracht als het niet lukt om gewoontegedrag te veranderen. Het komt door de kracht van de omgevingscue om de gewoonte te activeren. En zelfs als de gewoonte al ‘afgeleerd’ is blijven er latente geheugensporen bestaan die vanuit omgevingscues geactiveerde kunnen worden. Zeker als men moe  is of er stress is.

Interventies om het ongewenst gewoontegedrag te verminderen

De beste manier om terugval in gewoonte in het dagelijks leven te voorkomen is (a) door te denken ‘doe het niet’ en (b) mindful te zijn voor uitglijders. Deze route van gewoonte verandering werkt via het versterken van de cognitieve controle en niet via het verminderen van de sterkte van de gewoonte. Ook kan een alternatief gekoppeld worden aan een cue die normaal gesproken de negatieve gewoonte opriep. Bijvoorbeeld ik neem ‘fruit als toetje in plaats van ijs’. Cue verbergen werkt natuurlijk ook. Gewoon de chocola uit beeld, scheelt al. Of bijvoorbeeld de cue veranderen.  Ongezonde eetgewoontes kunnen veranderd worden door gezonde etenswaar ervoor in de plaats neer te leggen. Ook van omgeving veranderen is een goed moment voor gedragsverandering omdat de cues dan verdwenen zijn. Heel nadrukkelijk speelt dit bijvoorbeeld bij verandering van baan of een verhuizing.

Interventies voor de vorming van gewenste gewoontes

Als men gewenst gedrag tot gewoonte maakt maakt men dit meer resistent tegen bijvoorbeeld korte termijn verleidingen. Herhalen is enorm belangrijk voor gewoontevorming. Dit kan veel tijdvragen en verschilt erg per individu. Na het eten wandellen bijvoorbeeld, vraagt tussen de 18 tot 254 dagen om een gewoonte te worden. Naar een fitnesscentrum gaan om te trainen wordt binnen zes weken automatisch als men, zoals in dit onderzoek, vier keer per week gaat. Omgevingscues zijn belangrijk zoals bijvoorbeeld een flosdraad naast de tandenborstel leggen. Interessant is dat elektronische reminders om een bepaald gewenst gedrag uit te voeren weliswaar de frequentie van dat gedrag verhoogt, maar tegelijkertijd de gewoontevorming juist vermindert. Misschien komt dat doordat reminders als het ware het welbewuste beslissingsproces aanzet en daarmee het leren van de context-responsassociaties vermindert. Passieve reminders in de vorm van fysieke tekens helpen ook om de repetitie en gewoontevorming te bevorderen, maar verliest over een tijd wel het potentieel.

Opmerking samenvatter

Het valt niet mee om het gewoontegedrag van de patiënt te beïnvloeden. Net zo moeilijk is het gewoontegedrag van de fysiotherapeut af te leren. Duidelijk is wel dat goede argumenten tegen gewoontegedrag weinig tot niets doen. Proberen de omgevingscue te veranderen of dit via herhaling aan gezondere gedraging koppelen, is meer kansrijk. Evenals het geduld om dit weken tot maanden de tijd geven om uit te groeien tot een gewoonte.

Bron: Wood, W. and D. Runger (2016). “Psychology of Habit.” Annu Rev Psychol 67: 289-314.

Foto bij artikel door Ana D/ Shutterstock.

Tot eind juni een mooie nieuwe expositie

 

Vanaf Begin april tot eind juni exposeert Marga Staal -Zwenger bij ons in het gebouw, de gang en de wachtkamer zijn weer mooi gevuld met nieuwe werken.

Website margastaal.nl

Email:margastaal@live.nl

 

 

 

 

 

Duimen, waarom zou je het afleren?

Onder andere bij de schoollogopedie komen we steeds meer kinderen tegen die op 5, 6 jarige leeftijd nog duimen ( of een speen hebben). Veel kinderen vinden hier nog troost of rust uit. Toch is het belangrijk te beseffen dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op het gebit, de mondmotoriek en de articulatie. Probeer het hierom zo vroeg mogelijk af te leren.

 

 

Start met het afleren van het duimen op een moment dat uw kind lekker in z’n vel zit. Maak er geen strijd van om het duimen af te leren, maar laat het uit het kind zélf komen. Eventueel kunt u het na verloop van tijd opnieuw proberen.

 

Ga na op welke momenten uw kind duimt en probeer uit te leggen waarom je beter niet kunt duimen.

Spreek af wanneer uw kind niet meer zal duimen. Begin met momenten overdag, bijvoorbeeld tijdens het voorlezen of televisie kijken. Maak dit moment in het begin niet te lang. Als het goed gaat, kan dit worden uitgebreid naar meer en langere momenten per dag. Tenslotte wordt ook ’s nachts en bij het inslapen het duimen afgeleerd. Als uw kind niet kan inslapen zonder duim, haal dan de duim uit de mond zodra uw kind slaapt.

 

Indien uw kind duimt met een knuffel of doekje, kunt u afspreken dat deze op de slaapkamer blijft. Hierdoor zal uw kind minder geneigd zijn om te duimen

 

Hulpmiddelen

 • Plak op plaatsen waar uw kind veel komt een herinneringsteken, bijvoorbeeld een sticker. Geschikte plaatsen zijn: de televisie, het nachtkastje of de koelkast.
 • Plak een pleister om de duim of vinger(s).
 • Smeer een speciaal voor dit doel gemaakte vloeistof op de duim of vinger(s); dit is te koop bij drogist of apotheek.
 • Maak voor overdag een duim- of vingerpoppetje.
 • Maak voor ’s nachts een handpop van een washandje, want of sok, zodat het minder makkelijk is om duim of vinger(s) in de mond te steken

In elke schoolklas zitten 2 kinderen met TOS!

Herken de signalen van een taalontwikkelingsstoornis

Praat uw peuter nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan kan het zijn dat het een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Een TOS leidt vaak tot sociale, emotionele en gedragsproblemen. De logopedist kan uw kind helpen.

Volgens de NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten, heeft ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. Bij jongens komt TOS vaker voor dan bij meisjes. TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis en kan erfelijk zijn. De oorzaak is nog niet bekend. Veel mensen weten niet van het bestaan van TOS, terwijl de stoornis veel vaker voorkomt dan bijvoorbeeld autisme.

Vermoeden van TOS
Of een kind daadwerkelijk TOS heeft, moet door onderzoeken officieel worden vastgesteld. Voor de diagnose doet de logopedist verschillende taaltests. Ook het gehoor wordt onderzocht, om er zeker van te zijn dat de oorzaak bijvoorbeeld niet doofheid is. Wanneer blijkt dat serieus sprake is van TOS, bepaalt de logopedist welke behandeling het beste bij het kind past. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken, omdat ook zij vaak veel met hun kind moeten oefenen.

Jong behandelen
Logopedie heeft een positieve invloed op TOS. Hoe jonger het kind is, hoe groter de kans op herstel. Een kind leert een taal namelijk tussen 0 en 6 jaar. De gevoeligheid om iets nieuws aan te leren op taalgebied is dan het grootst.

Hoe herkent u een TOS?


Een taalontwikkelingsstoornis bij uw kind kunt u herkennen aan verschillende signalen:

 

 • uw kind spreekt in korte, onlogische zinnen
 • uw kind is slecht verstaanbaar
 • uw kind is stil en praat weinig
 • uw kind kan zich slecht concentreren
 • uw kind begrijpt anderen vaak niet
 • uw kind lijkt soms niet te luisteren

 

Bekijk voor het herkennen van signalen ook op de site kindentaal.nl. U kunt hier ook de SNEL-test doen. In 14 vragen krijgt u een beeld van de taalontwikkeling van uw kind. Vermoedt u dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft? Ga voor advies naar de huisarts of het consultatiebureau. Zij kunnen u verder doorverwijzen.

 

 

Nieuwe Kunstexpositie in het Gezondheidscentrum

De kunstexpositie met schilderijen die in juli, augustus en september in ons gezondheidscentrum hangt, is gemaakt door kunstenares Dia Vollebregt. Het thema van de expositie in het gezondheidscentrum is ‘Bloemen’. 

 

Heeft u belangstelling om de kunstwerken aan te schaffen? Vraag om een visitekaartje bij de balie.

 

Een Impressie

 

bloemen

 

Papa slaapt al goed door, nu de baby nog….

Wanneer gaat mijn kind nu eindelijk eens doorslapen, wat is je verwachting en wat mag je verwachten? Onderstaande informatie kan hierin een leidraad vormen. 

 

 • 0-2 weken: 1-2 uur wakker, slaapt grootste periode
  • 30-45 minuten wakker per keer
  • 2-3 uur slapen per keer
  • 6-8 voedingen per 24 uur
 • 2-6 weken: 18-20 uur per dag, slaapt 4-5 uur aaneengesloten na de avond/nachtvoeding
  • 45-60 minuten wakker per keer
  • 2-3 uur slapen per keer
  • 6-8 voedingen per 24 uur
 • 6-12 weken: 16-18 uur per dag, slaapt 6-7 uur aaneengesloten tot de nachtvoeding en daarna nog 3-4 uur aaneengesloten.
  • 60-75 minuten wakker per keer
  • 2-3 uur slapen per keer
  • 5-6 voedingen per 24 uur
 • 3-6 maanden: 6 uur doorslapen in de nacht, 3-4 dutjes overdag
  • 1,5 uur wakker per keer
  • 2 uur slapen per keer
  • 5 voedingen per 24 uur
 • 6 maanden: bedtijd ritueel starten! Slaapt klokje rond, overdag 2-3 dutjes
 • 1 jaar: 2 dutjes van 1-2 uur
 • 2 jaar: 1 dutje

 

Wat gebeurt er in de slaap?

De slaap gebeurt cyclisch:

 

 • Drowsy sleep: tussen slapen en waken in
 • Light sleep: rapid eye movements
 • Deep sleep: non-rem slaap, geen beweging, geen dromen, moeilijk wakker te krijgen.

 

Bij een baby duurt deze cyclus 45 minuten, bij een peuter 1 uur en bij een volwassen persoon 1,5 uur.

 

Tijdens de REM slaap maken de hersenen vitale verbindingen in de hersenschors, deze groeit hierdoor en verwerkt in deze periode tevens alle prikkels (de sensorische informatie) die binnen is gekomen de afgelopen wakkere periode.  Tijdens de diepe slaap, gaan de hersenen de connecties vervolgens ‘snoeien’, zodat alleen de belangrijke connecties worden bewaard. Er vindt herstel plaats, zorgt voor nieuwe energie én de aanmaak van een groeihormoon wordt erdoor gestimuleerd.

 

Wanneer naar bed?

Als baby’s moe worden of zijn, kunnen ze één van de volgende signalen laten zien: bleek worden, wegkijken/afwenden, juist drukker worden, jengelen, gapen, in de ogen wrijven, huilen of naar de oren grijpen. Niet alle baby’s laten hetzelfde zien, kijk wat je herkent bij je eigen baby. Zie je één van de hiervoor genoemde signalen, dan is dat het moment om je baby op bed te leggen.

 

Waar gaat het fout?

Alle baby’s en peuters worden 1-3 keer per nacht wakker, vaak heb je dit niet door. Dan zijn het goede slapers, die gaan zelf weer verder met de slaapcyclus (zelfoplossers). De mindere slapers komen in de REM slaap, nemen prikkels waar en worden wakker, zij kunnen zichzelf niet weer in slaap brengen (signaleerders). In de eerste drie maanden is dit voor veel kinderen lastig, prikkels waar zij op reageren en wakker door worden zijn vaak ‘het hebben van honger’ en buikkrampen.

 

Zelftroosters helpen zichzelf door: te voelen aan lapjes, knuffels, eigen haar/gezicht, ze kunnen gaan hoofdrollen, handen en/of benen gaan bewegen, zuigen aan duim/lakentje of speen, ze bewegen naar randje van het bed of ze gaan hummen, praten, zingen, geluidjes maken.

 

Signaleerders kan je helpen door: te strelen of met lage frequentie klopjes met de hand tegen de rug geven. Daarnaast kunnen de volgende maatregelen ook behulpzaam zijn: Inbakeren, wandelen met de kinderwagen, auto rijden, rondlopen, schommelen in schommelstoel, zuigen aan vinger van ouder, speen, in de armen van ouder in slaap vallen in favoriete positie, door stem van ouders te horen. Kijk hierbij wat voor jou kind helpt, niet alles hoeft te worden ingezet.

 

Wat kun je doen als je baby/peuter niet wil slapen?

Het slapen van een baby/peuter is van veel factoren afhankelijk:

 

 • Kindfactoren: koorts/ontstekingen/tanden krijgen/ zelfregulatie/ aandacht, interactie/ persoonlijkheid en temperament/psychologische problemen
 • Ouderfactoren: co-regulatie/moederlijke aanraking/timing/stress/vermoeidheid/beschikbaarheid
 • Omgevingsfactoren licht/donker/geur/tempratuur in de kamer/geluiden
 • Materiaalfactoren hard/zacht/warm/koud/dikte

 

Vanaf 6 maanden kan je beginnen met een bedtijd ritueel, voor die tijd beklijft het niet, daarna bij voorkeur niet meer afwijken! Bedtijd ritueel bestaat uit telkens dezelfde reeks handelingen voor het slapen, bijvoorbeeld: voeding met gedempt licht, luier verschonen met gedempt licht, klein verhaaltje lezen of rustig de dag doorspreken met/tegen je kind, slaapliedje zingen, instoppen.

 

Geen TV/tablet meer 3 uur voor bedtijd, zorg dat uw kind dingen doet waar het rustig van wordt. Een tablet of televisie zorgt er juist voor dat uw kind weer wakker/alert wordt. 

 

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op via 078-6256640 of via de mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

Joint Position Sense Error

Er is recent wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe klachten aan de nek/schouder het beste kunnen worden gediagnosticeerd, hoe bepaald kan worden wat de oorzaak van de klachten is. Van hieruit kan de therapie dan heel gericht worden gestart. 

 

Het gezondheidscentrum de Volgerlanden is bezig met het inbrengen van ‘Joint Position Sense Error’. Vertaald naar het Nederlands is dit de controle vanuit de nek gewrichten en musculatuur rondom tijdens bewegen. Door middel van een laserpen en een doelwit op de muur zal er met behulp van een aantal gestandaardiseerde testen gemeten worden hoe groot de ‘afwijking’ is tijdens bewegen.

 

Om het duidelijk te maken hieronder een voorbeeld.

 

– Je mag 3 keer je hoofd vanuit neutrale stand met je ogen dicht naar links draaien en vervolgens weer terug in de neutrale positie. Dan zal de ‘afwijking’ helder worden ten aanzien van de laser die of erg afwijkt vanaf het start punt of bijna gelijk is aan het start punt.

 

Aan de hand van de algemene screening, anamnese en lichamelijk onderzoek kan Joint Position Sense Error heel nauwkeurig in kaart brengen waar de controle/sturing vanuit de nek ‘mis’ gaat. Aan de hand hiervan worden therapie doelstellingen opgesteld om deze controle / sturing te verbeteren en wordt na loop van tijd na gemeten om te kijken of hierin vooruitgang is geboekt.

 

Momenteel is gezondheidscentrum de Volgerlanden nog bezig met het optimaliseren van het protocol. Meer nieuws volgt snel!

Stoppen met Foppen

Blog geschreven door een blije moeder van een voormalig speenzuigertje. Met dank aan Marion van de Werd, logopedist bij Logopediepraktijk Stevenshof te Leiden.

Stoppen met foppen

Toen mijn zoontje drie jaar werd, liep hij nog steeds met een fopspeen rond. “Wordt het niet eens tijd om daarmee te stoppen?” peilde de logopediste voorzichtig. Ik was er heilig van overtuigd dat het leven zonder fopspeen één grote hysterische driftbui zou worden en besteedde er niet zoveel aandacht aan. Ik vond eigenlijk dat mijn snel overprikkelde peuter zijn speen nog nodig had om ergens een stukje rust te vinden. Toen het een terugkerend gespreksonderwerp werd bij logopedie besprak ik het toch maar eens met een vriendin die me onmiddellijk het boek ‘Stoppen met foppen’ aanraadde. “Het is magisch!” waren haar letterlijke woorden. Ik heb het boek online besteld en we zijn er de volgende dag direct mee aan de slag gegaan. Met succes! Het leek mij dan ook leuk om mijn ervaring met dit boek hier met andere ouders te kunnen delen.

 

Het ‘Stoppen met foppen boek’ is een kant en klare methode om je kind in 15 dagen helemaal te laten stoppen met foppen. De methode is ontwikkeld door logopedisten en uitgegeven door Difrax, dé fopspenengigant. Hoewel ik van tevoren niet kon geloven dat dit ook voor mijn kind zou gaan werken, besloot ik het een eerlijke kans te geven. In het boek staan Soesoe de fopspeenfee en de fopmuis centraal en het idee is dat je elke dag een verhaaltje leest en het bijbehorende spelletje doet met je kind. Om het extra leuk en inzichtelijk te maken voor de kleine sabbelaar, zit er een beloningskalender met stickers bij. Deze mogen worden geplakt wanneer het spelletje is gedaan.

 

Het boek gaat over Kaat, een meisje van drie jaar dat helemaal verslingerd is aan haar gigantische verzameling fopspenen. Kaat heeft een vriendje, Ko, en Ko heeft geen fopspeen meer. Ko heeft een fopmuis om mee te slapen en dat wil Kaat natuurlijk ook. In het boek werk je samen door middel van de verhaaltjes en opdrachten langzaam naar het afscheid van de fopspeen toe. Het is namelijk de bedoeling dat je de (laatste) fopspeen op dag 15, net als Kaat, ook daadwerkelijk opstuurt naar Soesoe en je krijgt dan als beloning een echte fopmuis én een oorkonde toegestuurd.

 

Hoewel ik in het begin twijfelde of de fopmuis wel voldoende motivatie was om de fopspeen ook echt op de post te doen, werd mijn zoontje naarmate we verder kwamen in het boek steeds enthousiaster. De opdrachten waren niet alleen voor mijn zoontje, maar ook voor mij erg leuk om te doen. In de opdrachten wordt op een speelse manier duidelijk gemaakt dat spenen eigenlijk voor baby’s zijn, dat je met een fopspeen niet goed kunt praten en dat een fopspeen niet goed is voor het gebit.

 

Het boek begint met simpele opdrachtjes. Zo start je op dag 1 met het zoeken van alle fopspeentjes van Kaat op een zoekplaat en op dag 2 plak je fopspeentjes op kinderen die getroost moeten worden. Wat verderop in het boek kom je bij wat meer ‘pittige’ opdrachtjes. Zo maak je op dag 5 met een bouwplaat een spenenbed waar de speentjes overdag in moeten slapen en op dag 10 ga je zelfs knutselen met een fopspeen. Wij maakten een fopspeenvarken dat nog steeds een ereplaatsje heeft aan de muur in de slaapkamer van mijn zoontje. Op dag 12 vouwden we een bootje waarmee we letterlijk een van z’n spenen lieten varen. Zogenaamd naar Amerika, net zoals in het verhaal. Het boek zorgt er echt voor dat het afscheid nemen van de speen leuk wordt en het biedt houvast voor ouders.

 

Op dag 14 was het moment aangebroken dat hij voor het eerst ging slapen zonder fopspeen. Ik verwachtte een huilbui, maar hij was zo enthousiast over de envelop die we voor Soesoe hadden versierd, dat hij moeiteloos accepteerde dat hij zijn speen die avond niet kreeg. En de volgende ochtend was hij trots: “Ik ben een grote jongen. Ik heb geen speen meer nodig!” Die dag liepen we in een vrolijke optocht, net als Kaat, naar de brievenbus. “De speen is voor Soesoe!” riep hij vrolijk. Hij heeft na het opsturen misschien nog drie keer naar zijn speen gevraagd, maar dat was meer omdat hij het even vergeten was. Het grote drama dat ik had verwacht bleef uit.

 

De volgende dag was hij supertrots toen hij per post zijn eigen fopmuis kreeg (wij hadden het formulier op dag 1 opgestuurd, zodat we de muis op tijd in huis hadden) en hij vertelt het nog steeds aan iedereen die hij tegenkomt. Hij is tegen mijn verwachting in onafscheidelijk met zijn fopmuis en ik ben supertrots en blij dat het ons is gelukt. Wat mij betreft is dit boek dus een dikke aanrader.

 

Het ‘Stoppen met foppen boek’ kun je hier bestellen voor € 16,50. Je kunt het boek ook online bekijken, op de site van Difrax:

 

Basketbal Blessure?

Fysiotherapeut Brigit van der Mark combineert haar kennis van het bewegingsapparaat met haar kennis van de sport basketbal. Door haar ruime ervaring met de sport weet ze wat de sport van het lichaam vraagt, de ontstaanswijze van klachten, maar dus ook hoe deze zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Geblesseerd toekijken vanaf de bank willen we graag voorkomen, dus mocht er sprake zijn gewrichts of -spierklachten, neem contact op!

 

Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 078-6256640 en per mail t.a.v. Brigit van der Mark. 

Samenwerking Fysiotherapie en Souplesse

 

Souplesse is een gymnastiekvereniging in Hendrik Ido Ambacht die op veel verschillende disciplines en in veel verschillende leeftijdscategorieën uitkomen. Vanuit souplesse komen er regelmatig turnsters richting het gezondheidscentrum de Volgerlanden met een blessure en/of preventieve vraagstukken.

 

Gezondheidscentrum de Volgerlanden is momenteel nauwer in contact met gymnastiekvereniging Souplesse om te kijken wat er in de samenwerking tussen beide organisaties beter kan, om souplesse van betere fysiotherapie (zorg) te voorzien en om gezondheidscentrum de Volgerlanden te voorzien van jonge/jong volwassen sportende gymnasten.

 

Hier binnenkort meer nieuws over op onze website/Facebook pagina.

Vroeg Signaleren Taal stoornis

Vroegsignalering

 

Het vroegtijdig signaleren van taalstoornissen bij kinderen vergroot de effectiviteit van behandeling en bespaart op langere termijn kosten in de gezondheidszorg. Een effectieve behandeling draagt bij aan een betere start in het basisonderwijs. Logopedisten kunnen een belangrijke rol spelen bij de signalering door hun specifieke kennis over spraak-taalontwikkelingsachterstanden over te brengen op professionals in de zorg en bij het onderwijs. Daarom is het belangrijk, aldus de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), dat beleidsmedewerkers bij gemeenten en werkers op het gebied van jeugd, onderwijs en gezin op de hoogte zijn van de mogelijkheden die logopedie kan bieden.

 

Meriam de Beun en Brigitte van der Meer gaan al sinds lange tijd alle basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente Hendrik Ido Ambacht langs om logopedische problematiek te signaleren, in kaart te brengen en om hierover advies uit te brengen aan ouders en leerkrachten. Zij doen dit vanuit Gezondheidscentrum de Volgerlanden in opdracht van de gemeente. De gemeente Hendrik Ido Ambacht is op dit gebied een zeer vooruitstrevende gemeente en ziet het belang en de kracht in van deze vorm van vroegsignalering.

 

Bron: NVLF

Emailbericht als uw medicijnen klaarstaan in de apotheek!

Vanaf vandaag worden al onze apotheek cliënten per email geïnformeerd dat de medicatie klaar staat en afgehaald kan worden of nog in bestelling is. De huisarts schrijft of accordeert een (herhaal) recept wat naar de apotheek verstuurd wordt. De apotheekassistenten maken het recept klaar en laten dat controleren door de apotheker. Als alle medicatie volledig of gedeeltelijk klaar staat in de afhaalkast, krijgt u een mail van ons dat u de medicatie kan afhalen. Mocht er medicatie in bestelling staan, dan krijgt u daar ook bericht van per mail.

Krijgt u geen mailbericht? Controleer dan bij uw volgende bezoek aan de apotheek of we uw mailadres in ons systeem hebben staan.

Hoe zit het nu? Fysiotherapie en Zorgverzekering

 

Veel mensen zijn aan het einde van het jaar bezig met het regelen van de zorgverzekering van volgend jaar. Door alle wijzigingen zien mensen soms door de bomen het bos niet meer. Hierom een overzicht van wat u moet weten over de verzekering als het Fysiotherapie betreft. 

 

Fysiotherapie de Volgerlanden heeft een contract met álle zorgverzekeraars

 

Veel zorgverzekeraars maken in het komende jaar een onderscheidt tussen praktijken die wel, en praktijken die geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekering. Wij hebben als praktijk met alle zorgverzekeraars een contract, waardoor u in de meeste gevallen uw behandelingen uit de aanvullende verzekering voor 100% vergoed krijgt. Lees altijd goed de voorwaarden van uw verzekering! 

 

Voor behandelingen uit de aanvullende verzekering hoeft u géén eigen bijdrage te betalen! 

 

Vergoeding Aanvullende verzekering

Als u geen chronische indicatie heeft, worden behandeling vergoed uit de aanvullende verzekering. Op deze site vindt u een overzicht van de vergoedingen van fysiotherapie per polis/per verzekering. 

 

Vergoeding basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle aandoeningen. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

 

Hieronder wordt schematisch weergegeven op welke vergoeding men uit de basisverzekering recht heeft:

 

overzicht-vergoeding

 

 

Chronische lijst

 

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

 

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis
 • Voor de volledige lijst aandoeningen kunt u hier terecht.

 

Belangrijk:

 • De eerste 20 behandelingen betaalt u (alleen bij een chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist om voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

 

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op via 078-6256640 of via de mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

De informatie komt deels van deze bron

gezocht: doktersassistenten voor af en toe

Onze praktijk kent 8 doktersassistenten – die allemaal af en toe vrij willen zijn…..

Ben je een ervaren doktersassistent en heb je af en toe zin om te werken? Ben je in schoolvakanties beschikbaar? Adverteer dan naar onze functie van oproepassistent en solliciteer! Kijk bij de advertentie onder het kopje ‘werken bij’. Grijs haar, geen bezwaar!

 

Inschrijvingen nieuwe patiënten in apotheek: iedereen uit H-I-A en Zwijndrecht, inschrijvingen nieuwe patiënten bij huisarts: alleen voor bewoners uit de wijk de Volgerlanden!

Onze apotheek neemt nieuwe patiënten aan uit Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht!

Regelmatig melden zich mensen in ons gezondheidscentrum die zich willen inschrijven als nieuwe patiënt. Wij hebben niet altijd plaats daarvoor. Dat hangt af van het woonadres van de patiënt en de vraag of een arts plek heeft voor een nieuwe patiënt. Op basis van kwaliteit en patiëntveiligheid hebben we ingestoken op vermindering van toename van nieuwe patiënten. Zo kunnen we voor de artsen de werkdruk spreiden en zorgen we dat ook patiënten niet in een overvolle praktijk terecht komen.

Wij willen onze zorg primair richten op bewoners van de wijk de Volgerlanden dus de postcodes [3344]. Dat betekent dat we in principe geen nieuwe patiënten aannemen die buiten deze wijken wonen. Soms maken we een uitzondering, wanneer ex-patiënten uit onze praktijk weer in de buurt komen wonen en een beroep willen doen op hun voormalige huisarts. In dat geval kan de huisarts besluiten iemand tóch aan te nemen. De keuze daartoe ligt bij de huisarts zelf. Informeert u in dat geval bij de assistente.

Voor al onze anders disciplines (apotheek, fysiotherapeut, logopedist, medisch pedicure, podoloog, diëtist, verloskundigen) kunt u zich gewoon aanmelden voor een afspraak! 

De Pengreep

 

De eerste rapportbesprekingen zijn weer geweest op school en zeker in de lagere groepen gaat het dan nog wel eens over de fijne motoriek en onrijpe pengrepen, maar wat is nu een goede pengreep en hoe leer je die aan?

pengreep

In de fase naar de rijpe pengreep toe zijn er twee tussengrepen, de onrijpe pengreep en de overgangsgreep.

 

Onrijpe pengreep: Het kind houdt het potlood vast in de palm van zijn of haar hand. De bewegingen van het potlood komen bij de onrijpe greep nog vanuit de pols, arm en romp. Bij deze greep zien we geen duim- en vingerbewegingen.

 

Overgangsgrepen: Deze grepen worden vaak gezien als tussenstap naar een rijpe greep. De kinderen houden het potlood met duim- en vingerbeweging vast, maar bewegingen komen nog vanuit de pols en ellenboog.

 

Rijpe pengreep: Deze greep ontwikkelt zich over het algemeen tussen de vier en zes jaar. Het potlood beweegt bij de rijpe greep vanuit de duim en vinger. De dynamische driepuntsgreep is de meest toegepaste en aangeleerde rijpe greep.

 

Ezelsbruggetje hierbij is het verhaal van het potlood dat eigenlijk een auto is die goed moet kunnen sturen om mooi te schrijven:

 

Papa is de duim, die zit achter het stuur, mama is de wijsvinger die zit er naast en jij (het kind) zit achterin, de middelvinger, de tassen in de kofferbak, die wordt gesloten door de ringvinger en pink. Dan kan de auto goed en netjes rijden. Als papa bij mama op schoot gaat zitten kan hij niet meer sturen, gaat mama bij papa op schoot dan ziet papa niets meer en kan niet meer sturen, en kom jij naar voren dan lukt het ook niet meer om goed te sturen. En de kofferklep moet goed dicht blijven, anders verliezen we de tassen.

 

Mocht u kind achterblijven met de fijne motoriek, of lukt het niet om met een goede rijpe pengreep te schrijven of heeft het pijn/kramp of vermoeidheid bij het schrijven neem dan contact op met één van onze kinderfysiotherapeuten voor een afspraak.

Marlies Bennis m.bennis@gc-devolgerlanden.nl

Elize de Snoo e.desnoo@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256640

Sporten onder Begeleiding van Fysiotherapeut

 

Binnenkort zullen de oefengroepen van de woensdagavond verplaatst worden naar de dinsdagavond. Dit komt omdat Bas Nivard een fulltime baan heeft gevonden en ons daarom gaat verlaten. We zijn er blij voor hem, maar zullen hem ook missen.

 

Vanaf 25 oktober zal het sporten onder begeleiding dus verplaatsen naar de dinsdagavond.

 

Axel Quist zal het stokje van Bas overnemen. Net als Bas heeft Axel hier in het verleden stage gelopen en is afgelopen zomer afgestudeerd. We zijn erg blij dat hij nu ook bij ons komt werken.

 

Als u op deze link klikt komt u bij meer informatie over bewegen onder begeleiding.

 

Mailadres a.u.b. doorgeven aan onze assistentes!

Mailadressen

Graag willen we vaker gebruik maken van de mogelijkheid om te mailen naar U. U kunt hierbij denken aan de oproep voor de griepvaccinaties (zoals bij 1/3 van onze patiënten dit jaar het geval is) of spreekuur bij een van de praktijkondersteuners – maar ook als een afspraak verzetten noodzakelijk is door een zieke hulpverlener en we krijgen u bent even telefonische niet bereikbaar.

Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om uw mailadres door te geven als u telefonisch contact heeft met een van de assistentes of als u langs komt in het gezondheidscentrum?

Hartelijk dank daarvoor!

Last van vervelende pijnklachten in uw voet, knie, heup of rug? Kom naar het inloopspreekuur op woensdag 26 oktober van 10.00 – 12.00 uur bij podoloog Nicole!

Op woensdag 26 oktober zal podoloog Nicole Seelen van PodoDynamic een GRATIS inloopspreekuur houden vanaf 10:00 tot 12:00 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken en kan direct plaatsnemen in de wachtkamer.

Aan de hand van een kort vraaggesprek en een kort lichamelijk onderzoek krijgt u direct een advies over bijvoorbeeld steunzolen, sportschoenen/ADL schoenen of een doorverwijzing naar de huisarts/fysiotherapeut/pedicure et cetera.

Nicole is gespecialiseerd in sportpodologie. Dus ook mensen die regelmatig sporten zijn van harte uitgenodigd om op het inloopspreekuur te komen.

 

 

Landelijke Database Fysiotherapie

Mogelijk vraagt uw fysiotherapeut u binnenkort of u bezwaar heeft deel te nemen aan het Landelijke Database Fysiotherapie.

 

Dit is een database waarin (geanonimiseerde) behandelinformatie wordt verzameld voor kwaliteitsverbetering van de fysiotherapie en wetenschappelijke doeleinden.

 

Wilt u hier meer over weten? Lees dan deze Folder

traffic-1597342_960_720

Mijn kind leert lezen

Zo, na zes weken vakantie vieren is het deze week weer tijd om naar school te gaan.
Voor een aantal kinderen wordt het extra spannend; zij gaan naar groep 3!

logo

 

In groep 3 gaat uw kind leren lezen. De meeste kleuters kennen inmiddels al ongeveer 18 letters. Dit aantal zal de komende weken snel toenemen en binnen korte tijd zult u thuis uw kind woordjes horen lezen, zoals /maan/, /roos/ en /vis/. Aan het begin gaat dit nog door middel van ‘hakken en plakken’, maar rond de herfstvakantie worden korte woordjes al vloeiend gelezen. Het leren lezen wordt door een groot deel van de kinderen ervaren als een feest. Er gaat een nieuwe wereld voor ze open en ook straatnaamborden of het melkpak op de ontbijttafel moeten worden gelezen.

 

Niet voor alle kinderen verloopt het proces van leren lezen even soepel. Het kan zijn dat het kind moeite heeft met het ‘hakken en plakken’ en/of de geleerde letters maar niet kan onthouden. Vloeiend lezen wordt dan een lastige opgave. De logopedist, gespecialiseerd in lezen en spellen, kan hulp bieden in het aanleren van de basisvaardigheden die nodig zijn om tot lezen te komen. Haar belangrijkste uitgangspunt is: leessucces door leesplezier!

 

Alvast spelenderwijs leren lezen? Probeer onderstaande leerzame apps!

 

Juf Jannie – Letters leren & leren lezen

Klankklas

Bobo Letters

 

Geen jaarlijkse herhaalde verwijzing meer bij doorlopende behandeling bij de specialist

 

In het kader van verlichting van de administratieve last is het opnieuw een verwijzing maken na 1 jaar voor een doorlopende behandeling bij de specialist niet meer nodig. Het gaat om vervolgbehandelingen (en niet om nieuwe verwijzingen ivm een nieuwe klacht of terugverwijzing naar specialist als patiënt daar ontslagen is). Voor deze specifieke situatie is een brief opgesteld die een patiënt mee kan nemen naar de betreffende specialist.

Hendrik Ido Ambacht, datum:

 

Betreft: Eenmalige verwijzing huisarts volstaat meestal bij doorlopende zorg medisch specialist

 

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen tijd hebben <organisaties van> huisartsen, zorgverzekeraars, toezichthouders en de overheid diverse afspraken gemaakt over het verminderen van bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen. Eén van deze afspraken gaat over verwijzingen van uw huisarts naar het ziekenhuis. Middels deze brief brengen we u hier graag van op de hoogte.

De afspraken

Er moet altijd sprake zijn van een geldige verwijsbrief. Een verwijsbrief is geldig als:

 • De verwijsbrief uitgeschreven is op een datum voor het eerste polibezoek aan de medisch specialist.
 • De afspraak met de medisch specialist in het ziekenhuis heeft binnen één jaar na datering van de verwijsbrief plaatsgevonden.

Bent u eenmaal onder behandeling van een medisch specialist dan geldt het volgende t.a.v. de verwijsbrief:

  • De verwijsbrief blijft geldig voor doorlopende zorg (zorg waarvoor oorspronkelijk de verwijsbrief is afgegeven). Een nieuwe verwijsbrief na bv. een jaar is niet nodig.
 • Indien u andere klachten krijgt, dan waarvoor u reeds onder behandeling van de medisch specialist bent, is wel een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig. De medisch specialist zal u terugverwijzen naar de huisarts. Het is aan de huisarts om vast te stellen of er een nieuwe verwijzing van de huisarts naar de medisch specialist noodzakelijk is.
 • De verwijsbrief is niet langer geldig als de behandeling door de medisch specialist is beëindigd (en u bent terugverwezen naar de huisarts).

 

Afwijken van de afspraak

Indien een medewerker in het ziekenhuis u onterecht vraagt om een nieuwe verwijzing van de huisarts kunt u middels deze brief het ziekenhuis wijzen op de geldende afspraak. Hiermee voorkomt u onnodige administratieve belasting voor de huisartsenpraktijk, waarvoor dank.

Met vriendelijke groet,

 

Huisartsenpraktijk De Volgerlanden

Druivengaarde 15

3344 PK Hendrik Ido Ambacht

Speenzuigen

Difrax-sfeer

De negatieve gevolgen van speenzuigen zijn:

• Afwijkende tand- of kaakstand
• Kans op mondademen, verkoudheden en oorproblemen
• Verkeerde uitspraak (slissen)
• Afwijkend slikken en kauwen

 

Wij adviseren ouders om hun kinderen te helpen bij het afleren van de speen, als:

• het kind 3 jaar of ouder is;
• het kind vaker wel dan niet een duim in zijn mond heeft
• het kind vaak zijn mond open heeft
• het kind regelmatig verkouden is
• de tong tegen of tussen de tanden doorkomt tijdens het spreken (slissen)
• er gebitsveranderingen optreden ten gevolge van het speenzuigen

 

Wees zeer consequent bij het afleren van het speenzuigen. Dit is in eerste instantie vervelend voor uw kind, maar dit is uiteindelijke wel de snelste manier om uw kind te helpen bij het afleren van deze gewoonte. Bij speenzuigen is het juist goed om het in één keer af te leren. Gooi samen met uw kind alle spenen in huis weg, pak ze in als cadeau voor een andere baby of geef het mee aan iemand die op vakantie gaat. Het is belangrijk om uw kind bij dit proces te betrekken, zodat het begrijpt waarom het niet meer kan speenzuigen.

 

Voor vragen en/ of opmerkingen over het speenzuigen of een andere zuiggewoonte kunt u natuurlijk (vrijblijvend) contact met ons opnemen.

 

Bron foto. 

Reizigers ziekten voorkomen

In het kort: reizigers ziekten voorkomen

 • Gaat u op reis naar een ver land?
 • Begin minstens 6 tot 8 weken voor vertrek met uw voorbereidingen.
 • Haal de vaccinaties (prikken) die nodig zijn: bij uw huisarts of een vaccinatiebureau.  
 • Zorg dat u weet wat u wel/niet moet doen om ziektes te voorkomen.
 • Vraag welke medicijnen u het best mee kunt nemen.
 • Zorg dat u gezond en uitgerust op reis gaat. 

Voorbereid op reis

Bij reizen naar veel landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en een aantal Zuid- en Oost-Europese landen zijn voorzorgsmaatregelen nodig om te voorkomen dat u bepaalde infectieziekten krijgt. Begin daarom minstens 6 tot 8 weken voor vertrek met uw voorbereidingen:

 • Zorg voor de juiste vaccinaties (prikken) en medicijnen om ziekten zoals hepatitis A of malaria te voorkomen. Vraag informatie bij uw huisarts of kijk op LCR voor vaccinatiebureaus bij u in de buurt.
 • Informeer welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld tegen besmetting door water, voedsel, seksueel contact, bloed of muggen. Denk ook aan maatregelen tegen de zon zoals crèmes met UV-filter, hoed en zonnebril.
 • Vraag welke medicijnen u het best mee kunt nemen.
 • Zorg dat u gezond en uitgerust op reis gaat. De kans op ziekten of ongelukken is dan kleiner.

Voorkom besmetting via drinkwater of voedsel

 • Door besmet drinkwater of voedsel kunt u verschillende ziekten krijgen zoals Hepatitis A (leverontsteking), buiktyfus (darminfectie), Cholera (darminfectie) en Reizigersdiarree.
 • Zwemmen in besmet water geeft dezelfde risico’s.
 • Van ijsblokjes, schepijs en ongekookte melk kunt u ziek worden.
 • Rauw voedsel (groente, vlees, vis, schelp- of schaaldieren) moet u vermijden.
 • Eet alleen versgekookt voedsel dat heet wordt opgediend en fruit dat u zelf heeft geschild.
 • Drink alleen water dat gekookt is of uit verzegelde flessen komt. Gebruik dit ook voor het tandenpoetsen.
 • Was uw handen met water én zeep na gebruik van het toilet, voor het koken en voor het eten. Gebruik schoon eet- en drinkgerei.

Voorkom besmetting via seks of bloed

Levensbedreigende ziekten als HIV en hepatitis B en C worden via seksueel contact overgedragen. In veel van de genoemde landen komen deze seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) veel meer voor dan in ons land. Vrij veilig en gebruik bij nieuwe seksuele contacten altijd een condoom om de kans op besmetting te verkleinen. De kwaliteit van condooms verschilt per land. Neem daarom condooms uit Nederland mee.

HIV en hepatitis B en C kunnen ook worden overgedragen door prikken of snijden met een scherp voorwerp waar besmet bloed aan zit. Vermijd daarom gemeenschappelijk gebruik van scheermesjes, injectie- of tatoeagenaalden.

Voorkom besmetting door muggen

Malaria, maar ook ziekten als knokkelkoorts, gele koorts en Japanse encefalitis worden door muggen overgebracht. Maatregelen ter voorkoming van muggenbeten zijn dus belangrijk.

 • Draag zoveel mogelijk bedekkende kleding: lange mouwen, een lange broek, schoenen en sokken.
 • Smeer onbedekte lichaamsdelen (gezicht, hals, handen en enkels) in met insectenwerende middelen. Middelen waarin DEET (diethyltoluamide) zit helpen het best.
 • Slaap onder een muskietennet (klamboe), zo nodig geïmpregneerd. Een geïmpregneerd muskietennet is doordrenkt met een antimuggenvloeistof zoals permethrine of deltamethrine.

DEET houdt insecten, zoals muggen, teken, stekende vliegen, bloedzuigers, vlooien en mijten, op een afstand.

Het is te gebruiken bij insecten die het op mensenbloed hebben gemunt.

 • Gewone muggen en de muggen die malaria of infecties met virussen, zoals gele koorts of dengue (knokkelkoorts), kunnen verspreiden.
 • Teken, de verspreiders van de ziekte van Lyme.
 • Andere insecten, zoals steekvliegen en bloedzuigers.

Bron: Apotheek.nl

Vaccinaties en medicijnen

 • Voor het bezoek aan veel landen zijn vaccinaties nodig tegen difterie, tetanus en polio (DTP), hepatitis A, gele koorts en buiktyfus.
 • Blijft u langer dan 6 weken in een ‘risicoland’ of verblijft u in extreme omstandigheden in de binnenlanden, oerwouden of sloppenwijken, dan kunnen aanvullende vaccinaties nodig zijn.
 • Afhankelijk van de reisbestemming krijgt u een van de volgende medicijnen ter voorkoming van malaria voorgeschreven: proguanil (Paludrine), chloroquine (Nivaquine), mefloquine (Lariam) of atovaquon plus proguanil (Malarone). Met proguanil en chloroquine moet u op de dag van vertrek beginnen. Met mefloquine begint u 3 weken voor vertrek, met Malarone één dag voor vertrek.
 • Na terugkomst moet u de pillen nog één maand door blijven slikken (alleen Malarone hoeft u maar één week door te slikken).
 • Bijwerkingen verschillen per middel. Enkele voorbeelden zijn: misselijkheid, braken, diarree, hartkloppingen en slapeloosheid.

Proguanil is een malariamiddel. Het doodt de malariaparasieten in de lever.

Artsen schrijven het voor ter voorkoming van malaria.

Bron: Apotheek.nl

Mefloquine is een malariamiddel. Het doodt de malariaparasieten in het bloed.

Artsen schrijven het voor bij malaria.

Bron: Apotheek.nl

Chloroquine heeft een meervoudige werking. Het doodt bepaalde parasieten, zoals de malariaparasiet. Verder remt het ontstekingen bij reuma en lupus erythematodes (LE).

Artsen schrijven het voor bij malaria, reumatoïde artritis en lupus erythematodes.

Bron: Apotheek.nl

Extra medicijnen voor onderweg

 • Afhankelijk van uw reisbestemming en de bereikbaarheid van medische hulp in dat gebied, is het vaak zinvol een EHBO-set en enkele medicijnen mee te nemen.
 • Gebruik als pijnstiller paracetamol. Neem nog een andere pijnstiller mee (zoals diclofenac, naproxen of ibuprofen) voor het geval paracetamol onvoldoende helpt.
 • Bij reizigersdiarree kunt u tijdelijk loperamide als stopmiddel gebruiken. Met ORS (oral rehydration salt) maakt u een drankje dat helpt om uitdrogen te voorkomen.
 • Indien u thuis normaal medicijnen gebruikt, is het verstandig een afgestemde voorraad mee te nemen. Schrijf op welke medicijnen u gebruikt en in welke dosering. Noteer ook welke ziekten of allergie u eventueel heeft, liefst in een taal die men in het desbetreffende land begrijpt (meestal Engels). Leg dit briefje bij uw paspoort.
 • Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet en mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dit geldt voor bijvoorbeeld medicijnen bij ADHD, zware pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen. U moet een officiële verklaring aanvragen. Houd er rekening mee dat de verwerking en legalisering van de verklaring enige weken in beslag kan nemen. Voor meer informatie over het reizen met medicijnen kunt u terecht op hetcak.nl.

Loperamide remt de bewegingen van de darmen en zorgt voor samentrekking van de anus.

Het wordt gebruikt bij diarree.

Bron: Apotheek.nl

Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Bron: Apotheek.nl

Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID’s genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht.

Bovendien bij koliekpijn, menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies, migraine en hoofdpijn. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Bron: Apotheek.nl

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn, artrose (versleten gewrichten), spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Bron: Apotheek.nl

Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Bron: Apotheek.nl

ORS is een oplossing van zouten en (druiven)suiker in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree.

Bron: Apotheek.nl

Meer reizigersinformatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering.

Op de site van de rijksoverheid vindt u per land actuele reisadviezen en een reisadvies-app die u gratis kunt downloaden.

Niet te lang zitten, maar bewegen!

Niet alleen te weinig bewegen is een gezondheidsrisico, maar juist ook te veel zitten. In een onderzoek van TNO wordt gekeken naar de invloed van zitten op de gezondheid. 

mature businessman asleep on an armchair

Hoeveel zituren per dag zijn gezondheidskundig aanvaardbaar?

 

In Nederland, maar ook in diverse andere landen, wordt wel geadviseerd om lang zitten te beperken. Niet alleen te lang zitten moeten we vermijden maar ook zogenaamd ‘sedentair gedrag’. Dit zijn activiteiten die weinig energie vergen terwijl men zit of ligt, maar niet slaapt. Hierbij kunt u denken aan zittend werken, televisie kijken of achter de computer. Dit is niet het zelfde als het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging, maar is een apart gedrag en kent eigen gezondheidsrisico’s. Een fanatieke sporter die driemaal per week uren intensief traint maar verder vooral zit op het werk en thuis, loopt dus toch gezondheidsrisico’s!

 

Er is nog geen internationale richtlijn voor sedentair gedrag voor volwassenen. Gezien de grote stijging in het aantal studies op dit terrein, wordt verwacht dat er binnen afzienbare tijd wel (inter)nationale richtlijnen worden opgesteld. Mogelijk dat daarin niet alleen wordt geadviseerd om de totale zit duur op een dag te beperken, maar ook om het langdurig aaneengesloten zitten regelmatig te onderbreken met (korte) beweegmomenten.

 

Wel zijn er aanwijzingen dat te lang zitten gezondheidsrisico’s met zich mee brengt de conclusies uit het onderzoek zijn:

 

 • Er zijn sterke aanwijzingen dat lang zitten samengaat met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden.
 • Ook zijn er aanwijzingen voor een verhoogd risico op diverse ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, depressie, kanker, en klachten aan het bewegingsapparaat.
 • Deze gezondheidsrisico’s zijn onafhankelijk van de mate waarin men sport of beweegt. Ook personen die voldoen aan de beweegnormen lopen dus risico.
 • Sedentair gedrag leidt tot gezondheidsschade en kan – op het moment dat deze bewegingsarmoede zich in de werksetting voordoet – gezien worden als een modern arbeidsrisico.
 • De gezondheidsrisico’s kunnen beperkt worden door de totale dagelijkse zitduur te verminderen

 

Oplossingen hoeven in dit geval niet heel moeilijk te zijn, dat is dus regelmatig opstaan en een stukje lopen!

Bron

 

Ik heb hooikoorts …

In het kort

 • Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen, planten of bomen.
 • De klachten zijn:
  • Uw neus kan jeuken, waardoor u veel niest.
  • U heeft een verstopte neus of een ‘loopneus’.
  • Uw ogen jeuken, tranen of voelen branderig aan.
  • Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten.
 • Hooikoorts is heel hinderlijk, maar kan geen kwaad.
 • Tegen de klachten kunt u een neusspray of tabletten met antihistaminica gebruiken. 

Wat is hooikoorts?

Hooikoorts is een vorm van allergie. Iemand met hooikoorts is overgevoelig voor bepaalde soorten stuifmeel van grassen, planten of bomen. Stuifmeelkorrels worden ook wel pollen genoemd.

Zodra de ogen, neus, mond, keel of luchtpijp van iemand met hooikoorts in aanraking komen met het stuifmeel, raken de slijmvliezen geprikkeld. Dat kan klachten geven.

Wat zijn de verschijnselen van hooikoorts?

 • De neus kan jeuken, waardoor u veel niest. U kunt ook last hebben van een verstopte neus of een ‘loopneus’.
 • Uw ogen kunnen jeuken, tranen of branderig aanvoelen.
 • Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten. Soms is er een kriebelhoest.
 • Sommige mensen hebben een vol gevoel in hun hoofd.
 • Ook een koortsig en moe gevoel kan het gevolg zijn.

Al deze klachten zijn niet altijd het gevolg van hooikoorts. U kunt ook allergisch zijn voor andere dingen, zoals katten of huisstofmijt.

De klachten treden op in de bloeitijd van grassen, planten en bomen. Bomen bloeien eerder dan grassen. Daarom krijgen mensen met een allergie voor boomstuifmeel al vroeg in het jaar (februari-maart) klachten, terwijl mensen met een allergie voor grasstuifmeel later in het jaar (mei-juni) last krijgen.

Sommige mensen hebben het hele seizoen last van hooikoorts, anderen af en toe een dagje. Het stuifmeel verspreidt zich in de lucht, vooral op zonnige, winderige dagen. De hooikoorts kan dan erger worden.

Activiteiten buitenshuis, zoals wandelen, fietsen en kamperen, kunnen dan veel klachten geven.

Hoe ontstaat hooikoorts?

Elk mens vormt antistoffen tegen stuifmeel in zijn lichaam. Bij iemand met hooikoorts reageert het lichaam erg heftig zodra de slijmvliezen met het stuifmeel in aanraking komen. Er ontstaat een ‘overdreven’ afweerreactie, waardoor de slijmvliezen zwellen en meer slijm gaan produceren.

Het is niet bekend waarom sommige mensen allergisch zijn voor stuifmeel en anderen niet. In sommige families komt hooikoorts meer voor dan in andere. De aanleg voor hooikoorts is al bij de geboorte aanwezig, maar de klachten ontstaan pas in de loop der jaren. Na verloop van tijd nemen de klachten weer af. Hoe lang dat duurt, is niet te voorspellen.

Kan hooikoorts kwaad?

Hooikoorts kan heel hinderlijk zijn, maar het kan geen kwaad. De klachten gaan altijd weer over zodra het stuifmeel uit de lucht verdwenen is.

Adviezen bij hooikoorts

U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel kunt u proberen contact met stuifmeel zoveel mogelijk te vermijden.

 • Houd er rekening mee dat vooral op zonnige en winderige dagen er veel stuifmeel in de lucht zit. Binnenshuis heeft u daar het minste last van. Gesloten ramen voorkomen dat het stuifmeel gemakkelijk binnenwaait.
 • Via radio, internet (pollennieuws.nl of de bijbehorende app) en teletekst kunt u volgen of er veel stuifmeel in de lucht zit.
 • Draag buiten een zonnebril.
 • Aan zee en hoog in de bergen zit minder stuifmeel in de lucht dan in het binnenland. U kunt proberen hiermee rekening te houden bij de keuze van uw vakantiebestemming.

Medicijnen bij hooikoorts

Als het vermijden van pollen niet mogelijk is of onvoldoende helpt, kunt u medicijnen gebruiken. Deze worden meestal met een neusspray toegediend. Snuit vóór het sprayen uw neus.

Als u af en toe allergische klachten heeft, dan kunt u een neusspray of tabletten met antihistaminica gebruiken. De spray werkt binnen een kwartier, de tabletten binnen enkele uren. U hoeft antihistaminica niet iedere dag te gebruiken. Neem het middel zodra u klachten krijgt of als u verwacht klachten te krijgen. Als de klachten een tijdje weg zijn probeert u weer te stoppen. Langdurig gebruik kan geen kwaad. De neusspray en de tabletten helpen meestal ook tegen branderige en jeukende ogen. Van sommige antihistaminica-tabletten kunt u slaperig worden.

Als u vaak of vrijwel voortdurend allergische of hyperreactieve klachten heeft, dan helpt een neusspray met corticosteroïden het best. Vooral bij een verstopte neus. Corticosteroïden remmen de overgevoeligheid van het slijmvlies. Het medicijn werkt pas na een paar dagen. Gebruik de neusspray minstens vier weken lang elke dag. Langdurig gebruik kan geen kwaad, maar soms kunnen corticosteroïden het slijmvlies wat kwetsbaar maken, waardoor het gemakkelijk gaat bloeden. Als u dan een paar dagen stopt, kan het slijmvlies zich herstellen. Daarna kunt u het middel gerust weer gebruiken.

Bij moeilijk te behandelen allergische klachten kan een combinatie van antihistaminica en corticosteroïden soms helpen.

Meer informatie over medicijnen vindt u op apotheek.nl. Bespreek uw medicijngebruik met uw huisarts en/of apotheker.

Hoe gaat het verder bij hooikoorts?

Hooikoorts kan jarenlang terugkomen, maar neemt na verloop van jaren toch meestal wel af. De genoemde adviezen en medicijnen helpen de klachten te verminderen.

Als u start met corticosteroïden en de klachten na vier weken nog niet zijn verminderd, neem dan weer contact op met uw huisarts. Als de behandeling helpt, kunt u na acht weken proberen of het ook met minder of zonder medicijnen gaat.

Als de klachten daardoor toenemen, begint u opnieuw met de medicijnen. Ook langdurig gebruik van antihistaminica (neusspray of tabletten) en neussprays met corticosteroïden of cromoglicaten kan geen kwaad.

Wanneer contact opnemen bij hooikoorts?

Neem contact op met uw huisarts:

 • als u denkt dat u hooikoorts heeft en meer wilt weten over oorzaak en behandeling;
 • als u wilt weten waarvoor u allergisch bent;
 • als u hooikoorts heeft en ondanks voorzorgsmaatregelen toch klachten houdt.

Meer informatie over hooikoorts

De informatie over hooikoorts is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis.

Stemproblemen

 

Stem

Bron plaatje

Veel mensen hebben er weleens last van: een schorre of hese stem tijdens een fikse verkoudheid of na een avondje feesten. Dit is een normaal verschijnsel. Er is een periode veel verlangd van de stem (over omgevingslawaai heen praten, of langdurig hoesten) waardoor de stembanden wat vermoeid of beschadigd zijn. Meestal lost zich dit met wat stemrust en zelfzorg weer helemaal op. Dit noemen we nog geen stemprobleem. Een stemprobleem ontstaat pas wanneer iemand langdurig of regelmatig last heeft van zijn stem. Soms na een dagje wat langer praten, maar soms ook zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Het is dan belangrijk om uit te zoeken of je tot een risicogroep behoort.

 

Over het algemeen hebben vrouwen, bijvoorbeeld, sneller last van hun stem dan mannen. Dit komt omdat vrouwen vaker een onvolledige stembandsluiting hebben: hun stembanden sluiten soms maar voor driekwart, waardoor de stembanden niet optimaal gebruikt worden. Ook mensen met een spreekberoep (denk aan juffen en meesters, dominees, professionele zangers, huisartsen, maar ook sportcoaches en vertegenwoordigers) hebben door hun zwaardere stembelasting sneller kans op een blijvend of steeds terugkomend stemprobleem. Daarnaast is stress een zeer belangrijke factor bij het ontstaan van een stemprobleem.

 

De problemen die je vaak hoort, zijn: schorheid, heesheid, een pijnlijke keel, een vermoeide stem, het gevoel van een brok in de keel en het soms helemaal wegvallen van de stem.  Wat gebeurt er nu eigenlijk met je stembanden als je hier klachten hebt?  Om dit uit te leggen moeten we het stemapparaat wat beter bekijken. Met het stemapparaat bedoelen we het strottenhoofd met daarin alle spieren die meewerken om de stembanden te laten werken en de stem tot uiting te laten komen.

 

De mens heeft het meest ontwikkelde stemapparaat van alle dieren. Hierdoor kunnen we niet alleen geluiden maken, maar kunnen wij onze stem ook gebruiken om te spreken en zelfs zingen. Er zijn wetenschappers die denken dat de moderne mens de Neanderthalers overleefde omdat het stemapparaat van de moderne mens verder ontwikkeld was. Hierdoor konden we beter met elkaar communiceren en zodoende een beschaving opbouwen.

 

De stem is opgebouwd uit een aantal belangrijke elementen, waarvan de stembanden, of stemplooien de bekendste zijn.  Deze bevinden zich in de larynx oftewel het strottenhoofd en worden aangestuurd door de spieren in het hoofd-halsgebied.

Stembanden

Het stemgeluid ontstaat doordat lucht vanuit de longen langs de stembanden wordt geleid. De stembanden worden door spieren open en dicht geduwd in een golvende beweging, zodat de lucht in trilling wordt gebracht en er geluid ontstaat.

 

Een leuk filmpje waar dit goed wordt uitgelegd kun je hier vinden. 

 

Naast de spieren in het strottenhoofd werkt de middenrifspier ook nog hard mee. Deze spier zorgt er voor dat er lucht uit de longen wordt geduwd, richting het strottenhoofd.

 

Meestal ontstaat er een stemstoornis doordat de spieren niet harmonisch samenwerken. Soms wordt de middenrifspier te weinig gebruikt waardoor er meer kracht op de strottenhoofdspieren wordt gezet, om het tekort aan spierkracht op te heffen. Dit uit zich in een wat geknepen stem. Je kan dit wel een tijdje volhouden, maar vaak zorgt dit voor een snel vermoeide stem of beschadigde stembanden door een verkeerde drukverhouding tijdens het stemgeven.

 

Stress kan een belangrijke factor zijn. Door stress staan alle spieren ´onder spanning´ waardoor er teveel spanning ontstaat in het hoofd-halsgebied en ook de stem teveel geknepen wordt.  Soms is het erg moeilijk om de spieren letterlijk los te laten.

 

Wanneer er stemproblemen ervaren worden kan een logopedist hulp bieden. De logopedist zoekt samen met de stempatiënt uit waar het probleem vandaan komt. Soms kan het al helpen om verschillende adviezen op te volgen en soms is het nodig om een nieuwe ademtechniek aan te leren, om de stem zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

 

Bij Gezondheidscentrum de Volgerlanden heeft logopedist Ilse Brouwer verschillende cursussen gevolgd over het geven van stemtherapie.

 

Voor vragen kunt u de afdeling logopedie bereiken via 078-6256606 of via logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

 

 

 

Nieuwe kunstexpositie van Dia Vollebregt

De kunstexpositie met schilderijen en keramiek die in april, mei en juni in ons gezondheidscentrum hangt, is gemaakt door kunstenares Dia Vollebregt. Het thema van de expositie in het gezondheidscentrum is ‘Bloemen’. Er zijn zowel schilderijen te bewonderen als enkele keramiekwerken.

wind veelkleurig keramiek bloemen

Heeft u belangstelling om de kunstwerken aan te schaffen? Vraag om een visitekaartje bij de balie.

Herstellen na de Marathon

startkopgroep 

Herstellen van een marathon: hoe doe je dat?

 

Als je na weken van trainen en zelfbeheersing in je opbouw eindelijk je marathon gaat lopen is het verstandig om alvast na te denken hoe je jouw marathoninspanning gaat verwerken. Je herstel van de inspanning vraagt namelijk minstens net zoveel discipline. Wanneer en hoeveel je weer kunt gaan trainen is erg afhankelijk van je conditie, de duur van de voorbereiding én het verloop van je marathon.

Van een niet optimale voorbereiding en een race waar je gemeen diep bent gegaan zul je aanzienlijk langer moeten herstellen dan als je het wat rustiger aan hebt gedaan. Kon je in de voorbereiding gebruik maken van een schema, het herstel vraagt vooral om luisteren naar je lichaam en trainen op gevoel. Toch zijn er wel een aantal richtlijnen.

 

Wat gebeurt er met je lichaam na de marathon?

 

Na de marathon is je weerstand tijdelijk aangetast door de stress van de lichamelijke inspanning. Je bent vatbaarder voor verkoudheid, griep en infecties aan je luchtwegen in de dagen en weken na je wedstrijd. Het beste is om de dagen na de wedstrijd extra te letten op gezonde voeding en wat meer te slapen dan wat je gewend bent. Krijg je ondanks deze maatregelen toch koorts vermijdt dan elke lichamelijke inspanning. Zorg ook dat je wat extra drinkt de eerste paar dagen na de wedstrijd.

 

Somber ondanks die goede wedstrijd?

 

Zelfs na een geweldige marathon en wellicht een nieuw persoonlijk record hebben sommige lopers last van een sombere stemming daags na de wedstrijd. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Een van de verklaringen is dat het bepaalde neurotransmitters die invloed hebben op je stemming, worden aangetast door de lichamelijk inspanning. Ook het wegvallen van een doel kan zorgen voor een wat somber humeur. Wederom is goede voeding, rust en voldoende vocht belangrijk. Het stellen van een nieuw doel kan bovendien zorgen voor een positievere kijk op het leven.

De eerste dagen na de marathon zullen hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan met stijfheid en spierpijn. Meestal duurt dit 1 tot 3 dagen. De pijn wordt veroorzaakt door kleine spierscheurtjes. Je conditie en de intensiteit van de inspanning is sterk bepalend voor de mate van spierpijn die je ervaart. Lichte massage, koeling en lichte, alternatieve training (zwemmen, fietsen) kan helpen.

Zolang je spierpijn hebt wordt het sterk afgeraden weer te beginnen met hardlopen. Je voeten hebben tijdens de marathon gemiddeld zo’n 40000 stappen moeten nemen. Er bestaat een gerede kans dat het heeft geleid tot de nodige blaren. Het is belangrijk dat je (open) blaren goed schoon maakt en een infectie voorkomt. Maak ruim gebruik van jodium en voorkom dat je anders gaat lopen om eventuele pijn te vermijden. Hierdoor kun je meer vragen van spieren en gewrichten die dat niet gewend zijn wat kan lijden tot blessures.

 

Micro-cycli

 

Er zijn geen duidelijke regels die aangeven hoelang het duurt tot je weer volledig belastbaar bent na je marathon. Het doorlopen van een aantal micro-cycli kan je helpen om het rustig op te bouwen. Wanneer je toe bent aan de volgende cyclus zul je in veel gevallen zelf moeten bepalen. Je rusthartslag kan je een handje daarbij helpen. Is deze zo’n vijf tot tien slagen hoger dan wat je gewend bent dan doe je er goed aan nog niet naar de volgende cyclus te gaan en wellicht zelfs terug te keren naar de vorige fase.

 

Cyclus 1:

 

De eerste 24 uur Begin zo snel mogelijk na de marathon met drinken. Het liefst een koele drank met zowel koolhydraten en elektrolyten. Bij kou is het goed om dit aan te vullen met warme dranken zoals bouillon. Zorg binnen twee uur na de race voor vast voedsel met koolhydraten én eiwitten bijvoorbeeld in de vorm van chocomelk of bananen met zuivel (yoghurt, kwark). Mocht je last hebben van je maag dan kan een blikje cola nog wel eens helpen om je maag te kalmeren. Niets eten of drinken is geen optie; het vertraagt je herstel aanzienlijk en is kolen op het vuur voor je toch al verminderde weerstand. Je kunt dranken met veel cafeïne en alcohol beter nog even laten staan. Ook té heet douchen (of badwater) is niet aan te raden. Wat je wel goed kunt doen is licht (!) rekken, wat rondwandelen en een rustige massage. Net zoals voor de race is het belangrijk koolhydraatrijk te eten in de zes uur na de race. In deze zes uur zou je ook in staat moeten zijn geweest om te urineren. Let op de kleur; is je urine gelig dan is dit duidelijk een teken van dehydratie.

 

Cyclus 2:

 

Volledige rust Deze fase duurt van de marathon tot op het moment dat je geen spierpijn meer hebt, niet geblesseerd bent en weer gemotiveerd om te trainen. Dit kan twee dagen, twee weken of zelfs langer duren. Zorg in deze periode voor wat extra rust, goede hydratatie en gezonde voeding. In deze periode kun je de race evalueren en (als je zin hebt) een nieuw doel stellen. Ook verwaarloosde vrienden en familie hebben wellicht een bezoekje verdiend? Als je je goed voelt en geen blessure hebt kun je voorzichtig wat alternatieve training doen; zwemmen, fietsen of crosstrainen.

 

Cyclus 3:

 

De terugkeer naar rustig hardlopen Deze cyclus begint meestal drie of vier dagen na de wedstrijd en duurt tot ongeveer een maand daarna. Zorg dat je trainingen niet intensief zijn en voorkom de echt lange duurlopen. In deze periode kun je de frequentie en duur van je trainingen langzaam opbouwen. Beginnend met 1 keer in de drie dagen lopen. Ben je gewend om meer te doen? De andere dagen kun je eventueel alternatief trainen. Let deze periode goed op eventuele pijntjes en blessures. Je rusthartslag is een goede indicator of je al toe bent aan deze én de volgende fase.

 

Cyclus 4:

 

Tempowerk en lange duurlopen
 Starten met tempowerk en lange duurlopen moet ook weer worden opgebouwd. Ga niet meteen volle back maar zet de rem zowel op het aantal herhalingen als het tempo. Als je deze cyclus succesvol heb afgerond ben je klaar voor je volgende race! Fanatieke lopers willen graag snel weer in trainen en de volgende wedstrijd lopen. Ben niet te bang dat je conditie snel achteruit gaat. Als je te snel weer gaat trainen zal je herstel onnodig lang duren. Na twee tot drie weken zijn goed getrainde lopers meestal weer op hun oude niveau of zelfs beter.

 

 

Bron

startkopgroep

Ik heb last van buikpijn

In het kort

 • Buikpijn kan allerlei vormen aannemen en veel bijverschijnselen hebben. 
 • Meestal gaat buikpijn vanzelf binnen een paar dagen over. 
 • Soms helpt het om de voeding aan te passen.
 • Als de buikpijn samen gaat met diarree, moet u voldoende blijven drinken. 
 • Tegen de pijn kan paracetamol helpen; soms zijn andere medicijnen nodig. 

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn, artrose (versleten gewrichten), spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Bron: Apotheek.nl

Wat is buikpijn?

De buik is het gebied dat direct onder de ribbenkast begint en bij de schaamstreek en de liezen eindigt. Als u in dat gebied pijn heeft, dan spreken we van buikpijn.

Buikpijn kan op verschillende plaatsen in de buik voorkomen:

 • Bovenin de buik, onderin de buik, rond de navel, of in uw zij of flanken.
 • Soms is buikpijn vaag, door de hele buik heen. De pijn kan zich van de ene naar de andere plek in de buik verplaatsen, terwijl u op andere momenten precies kunt aanwijzen waar de pijn zit.

De pijn kan samengaan met andere klachten:

 • Uitstraling naar de rug, het borstbeen, de liezen of de benen.
 • Diarree, misselijkheid, overgeven, koorts, of pijn bij het plassen.
 • Een opgeblazen gevoel. 
 • Heftig borrelen in de buik.
 • De buik kan zo hard zijn als een plank, opvallend kloppen of bonzen.

Soms is buikpijn beter te verdragen als u heel stil zit of ligt, maar het kan ook zijn dat de pijn u juist dwingt om te bewegen. Het lukt dan niet om stil te zitten.

Wat kunt u zelf doen bij buikpijn?

Buikpijn gaat vaak vanzelf binnen een paar dagen over. Afhankelijk van de oorzaak van de buikpijn kunt u zelf nog een aantal maatregelen nemen:

 • Bij maagklachten is het belangrijk om rustig te eten en goed te kauwen. Neem de tijd voor een maaltijd en eet op vaste tijden. Eet niet te vet en neem kleine porties. Eet de laatste drie uur voor u naar bed gaat niet. Eet vezelrijk en probeer alcohol, koolzuurhoudende drank, sterke thee en koffie te mijden. Probeer bij overgewicht af te vallen. 
 • Buikpijn met diarree en misselijkheid komt meestal door een darmvirus. Zo’n ‘buikgriep’ duurt een dag of drie. Omdat kleine kinderen en ouderen (70 plus) gemakkelijk kunnen uitdrogen is het voor hen extra belangrijk om regelmatig wat te blijven drinken.
 • Bij buikpijn door verstopping is het goed om voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag), vezelrijk te eten en veel te bewegen (wandelen, fietsen, sport).
 • Denkt u aan een blaasontsteking, laat dan uw urine op de huisartsenpraktijk nakijken.
 • Bij menstruatiepijn zijn rust en ontspanning belangrijk. Leg een warme kruik op uw onderbuik of neem een warm bad. Sommige vrouwen voelen dat de pijn minder wordt na zelfbevrediging.

Medicijnen bij buikpijn

Tegen buikpijn kunt u het best paracetamol nemen. Neem drie tot vier keer per dag één of twee tabletten van 500 milligram.

Bij pijn met bewegingsdrang, bijvoorbeeld bij een niersteen helpt een NSAID goed. Voorbeelden van NSAID’s zijn: naproxen, ibuprofen en diclofenac. NSAID’s helpen vaak ook goed tegen menstruatiepijn. Let op: Houd er rekening mee dat NSAID’s soms juist maagpijn kunnen geven. Ook kunnen ze de werking van andere medicijnen beïnvloeden. Heeft u maag-, darm-, hart-, vaat- of nierproblemen? Bent u ouder dan 60 jaar? Gebruikt u medicijnen? Of heeft u ooit een allergische reactie gehad na een NSAID? Overleg dan eerst met uw huisarts of apotheker voordat u een NSAID gebruikt. Lees meer bij NSAID’s.

Tegen maagpijn kunnen maagzuurremmers of maagzuurbinders goed helpen.

Tegen verstopping helpen verschillende medicijnen:

 • psylliumzaad of sterculiagom (poeder of korrels)
 • lactulose (stroop of zakjes poeder) of macrogol (zakjes poeder)
 • bisacodyl (tablet) of sennosiden (stroop)
 • eventueel een (micro)klysma.

Heeft u onderbuikspijn door een blaasontsteking? Dan krijgt u van uw huisarts antibiotica voor enkele dagen. Maak de kuur af.

Psylliumzaad heeft een laxerende werking. Het wordt gebruikt bij verstopping (obstipatie) en aambeien.

Bron: Apotheek.nl

Lactulose is een laxeermiddel.

Het is te gebruiken bij obstipatie (verstopping). Artsen schrijven het ook voor bij een ernstige leverziekte met bewusteloosheid.

Bron: Apotheek.nl

Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Bron: Apotheek.nl

Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID’s genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht.

Bovendien bij koliekpijn, menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies, migraine en hoofdpijn. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Bron: Apotheek.nl

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn, artrose (versleten gewrichten), spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Bron: Apotheek.nl

Bisacodyl is een laxeermiddel. Het is te gebruiken bij:

 • obstipatie (verstopping), om de ontlasting op gang te brengen, bijvoorbeeld bij plotseling optredende verstopping (zoals op reis);
 • om de ontlasting zacht te maken, bijvoorbeeld na operaties in de buik of aan het rectum;
 • om de darmen te legen voorafgaand aan een darmonderzoek of operatie.

Bron: Apotheek.nl

Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (versleten gewrichten), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Bron: Apotheek.nl

Sterculiagom heeft een laxerende werking. Het wordt gebruikt bij verstopping en bij aambeien.

Bron: Apotheek.nl

Macrogol heeft een laxerende werking. De meeste middelen met macrogol bevatten ook mineralen (elektrolyten), bijvoorbeeld kaliumchloride, natriumchloride of natriumsulfaat. Deze helpen voorkomen dat er te veel vocht wordt uitgescheiden, om uitdroging te voorkomen.

Het is te gebruiken bij verstopping, of om het laatste deel van de darm leeg te maken voor een darmonderzoek of darmoperatie.

Bron: Apotheek.nl

Sennosiden hebben een laxerende werking.

Het is te gebruiken bij verstopping of om het laatste deel van de darm leeg te maken voor een darmonderzoek of darmoperatie.

Bron: Apotheek.nl

Hoe gaat het verder met buikpijn?

 • Buikpijn die komt door een darmvirus gaat meestal snel en vanzelf over.
 • Buikpijn door verstopping gaat vaak over als u vezelrijk eet, voldoende drinkt  en veel beweegt en dit ook langdurig volhoudt. Soms zijn er medicijnen nodig om de verstopping te verhelpen.
 • Bij het prikkelbare darmsyndroom is het belangrijk dat u af en toe met uw huisarts bespreekt hoe het gaat. Het is een chronische ziekte die in het sociale leven en tijdens het werk een grote rol kan spelen.
 • Buikpijn door een galsteen of niersteen kan na een pijnperiode opeens weer weg zijn en dan na een paar weken weer terugkomen. Blijven de pijnklachten komen dan wordt in het ziekenhuis bekeken of er reden is voor operatie (galsteen) of vergruizen (niersteen).
 • Een leverontsteking, bijvoorbeeld hepatitis A, gaat vanzelf over. Hepatitis A is besmettelijk via de ontlasting. Was daarom steeds  goed uw handen.
 • Bij een eileiderontsteking heeft u in ieder geval antibiotica nodig. Het verloop van de ontsteking wordt nauwkeurig gecontroleerd.
 • Een diverticulitis gaat meestal vanzelf over. Een diverticulitis is een ontsteking van een divertikel. Een divertikel is een uitstulping in de dikke darm. Zolang u klachten heeft bespreekt u met uw huisarts hoe het gaat.
 • Bij een dreigend miskraam tijdens een jonge zwangerschap (korter dan 12 weken) kunt u meestal niet anders dan afwachten. Hou contact met uw huisarts of verloskundige.
 • Mensen met een blindedarmontsteking of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap moeten met spoed naar het ziekenhuis.
 • Iemand met een lekkende buikslagader (aneurysma) moet met de ambulance direct naar het ziekenhuis.
 • Chronische darmklachten als de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa worden behandeld door de maagdarmleverarts.
 • Als de buikpijn wordt veroorzaakt door een kwaadaardige ziekte (bijvoorbeeld darmkanker) in de buik, dan gaat u naar het ziekenhuis.

Wanneer contact opnemen bij buikpijn?

Neem contact op met uw huisarts als:

 • de buikpijn steeds erger wordt;
 • de buikpijn niet weggaat;
 • de buikpijn verergert als u beweegt;
 • u niet stil kunt zitten van de buikpijn;
 • u bloed of slijm in de ontlasting heeft;
 • u koorts bij de buikpijn krijgt;
 • u buikpijn rechts in de onderbuik heeft;
 • pijn in uw onderbuik heeft met pijn bij het plassen en/of bloed in de urine;
 • u naast buikpijn vaginaal bloedverlies heeft terwijl het geen menstruatie lijkt te zijn;
 • u buikpijn en vaginaal bloedverlies heeft terwijl u zwanger bent;
 • u last heeft bloedbraken of zwarte ontlasting;
 • u langdurig buikpijn heeft en u afvalt.

Deelnemers gezocht voor ons patiëntenpanel

Doel

Het patiëntenpanel is een groep patiënten die regelmatig gevraagd wordt om hun mening te geven over het reilen en zeilen binnen het gezondheidscentrum – specifiek de apotheek en huisartsen. Het doel van het panel is om onze hulpverlening te verbeteren door inspraak van onze patiënten. Daarnaast kunnen we met het patiëntenpanel wensen en behoeften onderzoeken en nieuwe initiatieven toetsen op bruikbaarheid. 

 

Aanmelding en contact

Voor het patiëntenpanel kunt u zich opgeven bij de locatiemanager Carien Radstake via c.radstake@gc-devolgerlanden.nl. Uit de aanmeldingen worden patiënten geselecteerd, opdat we een gevarieerd (qua leeftijd, ervaring met het gezondheidscentrum ed.) panel kunnen samenstellen. Voor het geven van uw mening maken we zowel gebruik van mailverkeer als van overleg in het gezondheidscentrum. Van harte nodigen we u uit zich aan te melden!

Mijn kind heeft koorts

Koorts bij een kind

We spreken van koorts als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38 graden. De temperatuur kunt u het beste meten via de anus (poepgaatje). Een oorthermometer is ook bruikbaar, maar minder betrouwbaar. Eenmaal per dag de temperatuur meten is voldoende. Koorts komt het meest voor bij kinderen onder de 4 jaar.

Hoe ontstaat koorts bij kinderen?

Bij kinderen kan de temperatuur door inspanning of huilen al tot 38 graden stijgen. Bij een infectie loopt de temperatuur al gauw op tot 40 of 41 graden. Dat kan geen kwaad.

Koorts is een normale reactie van het lichaam op een infectie met virussen of bacteriën. Waarschijnlijk helpt koorts de infectie te bestrijden. Bij een hogere temperatuur groeien virussen en bacteriën namelijk minder goed.

De hoogte van de koorts zegt op zich weinig over de ernst van de ziekte. Zolang het lichaam de warmte kwijt kan, zal de temperatuur niet boven de 42 graden oplopen. Zodra het lichaam de ziekte de baas is, daalt de temperatuur weer.

Wat kunt u zelf doen als uw kind koorts heeft?

 • Geef uw kind extra te drinken, eventueel een waterijsje. Eten is minder belangrijk.
 • Zorg dat uw kind genoeg rust krijgt. Het hoeft niet in bed te blijven en mag ook naar buiten.
 • Het lichaam moet de warmte kwijt kunnen. Kies daarom dunne kleding die losjes om het lichaam zit. In bed is een lakentje vaak voldoende. Als uw kind het koud heeft of rilt, kunt u het tijdelijk extra toedekken.
 • Geef uw kind wat extra aandacht (bijvoorbeeld voorlezen of samen een spelletje doen).

Medicijnen bij koorts bij kinderen

Het is niet nodig de koorts te verlagen, de koorts kan namelijk geen kwaad.

Als uw kind zich erg ziek voelt, pijn heeft of slecht drinkt, kunt u eventueel paracetamol geven. Na een halfuur gaat het dan vaak wat beter. Als de temperatuur daardoor niet daalt, zegt dat niets over de ernst van de ziekte.
De dosering hangt af van de leeftijd en het gewicht van uw kind, en staat op de verpakking.
Uitleg over het inbrengen van een zetpil vindt u op apotheek.nl.

Bij koorts hoeven kinderen meestal niet meteen antibiotica te krijgen. Vaak is een virus namelijk de oorzaak van de koorts en antibiotica werken niet tegen virussen. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën.

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn, artrose (versleten gewrichten), spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Bron: Apotheek.nl

Koortsstuip

Kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar kunnen een koortsstuip krijgen.

 • Uw kind gaat schokken en trekken met beide armen en benen.
 • Het kind raakt ‘weg’ en is niet aanspreekbaar.
 • De stuiptrekkingen kunnen maximaal 15 minuten duren.
 • Daarna is uw kind meestal gedurende een uur suf en moeilijk te wekken.

Het is begrijpelijk dat u schrikt van een koortsstuip, maar blijf kalm. Een koortsstuip kan zelden kwaad.
Lees bij koortsstuip wat u moet doen. Bel daarna direct uw huisarts.

Wanneer contact met uw huisarts bij een kind met koorts?

Bel en kom meteen langs bij uw huisarts als een kind met koorts 

 • jonger is dan 3 maanden;
 • ouder is dan 3 maanden en de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt;
 • suf is of niet gemakkelijk wakker te krijgen;
 • kreunt of huilt en niet te troosten is;
 • benauwd is of anders gaat ademen, bijvoorbeeld sneller ademt of korte periodes niet ademt;
 • tijdens de koorts vlekjes op de huid krijgt (bijvoorbeeld puntvormige donkerrode of blauwrode vlekjes op de romp, armen, benen of het oogslijmvlies);
 • een andere huidskleur krijgt (bleek, blauw of grauw wordt);
 • in korte tijd steeds zieker wordt;
 • zieker wordt en gaat overgeven of diarree krijgt;
 • veel minder drinkt dan normaal (minder dan de helft van wat het normaal drinkt, een halve dag geen natte luier heeft gehad of niet heeft geplast);
 • een koortsstuip krijgt;
 • bekend is met verminderde weerstand of met een ziekte waarbij infectie extra risico geeft;
 • na een aantal koortsvrije dagen opnieuw hoge koorts krijgt;
 • in de afgelopen 4 weken in de tropen is geweest (zeg dit er meteen bij, als u belt met de praktijk of huisartsenpost); 
 • als er andere verschijnselen zijn waarover u zich zorgen maakt. 

Is uw kind jonger dan 2 jaar met alleen koorts? Bel dan de huisarts en vraag of u de urine van uw kind kunt laten controleren. Probeer wat urine in een schoon potje op te vangen (hier leest u hoe u dit het beste doet). Als dat niet lukt kunt u bij de apotheek afplakzakjes kopen om de urine op te vangen.
Is uw kind ouder dan 2 jaar met alleen koorts? Ga dan na 3 dagen naar de huisarts voor controle.

Met alleen koorts bedoelen we dat uw kind geen andere klachten heeft zoals hoesten, snotterigheid, oorpijn of diarree.

Meer informatie over koorts bij kinderen

De informatie over kinderen met koorts is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Kinderen met koorts.

Voordelen van bewegen

Dat voldoende beweging goed voor de gezondheid is weten de meeste mensen wel. Maar wat levert het je zoal op? Het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft de voordelen van fysieke activiteit voor volwassenen en ouderen overzichtelijk op één poster gezet (en deze poster is voor ons naar het Nederlands vertaald).

 


De voordelen van fysieke activiteit voor volwassenen en ouderen

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die gezond zijn voor ‘het hart’ én ‘de geest’, adviezen hoe we de botten en spieren sterk kunnen houden én tips om de kans op vallen te verkleinen.

 

Wanneer intensief gesport wordt is 75 minuten per week voldoende, wanneer er gematigd bewogen wordt zijn er 150 minuten nodig.

 

Een belangrijke toevoeging onderaan de poster is echter het volgende:

 

Iets is beter dan niets en 10 minuten aan één stuk levert al voordelen op!

 

Zou u zelf meer willen bewegen maar is het een te hoge drempel om u aan te belden bij de sportschool, of om zelf aan de slag te gaan?  Wij bieden de gelegenheid om te sporten onder begeleiding. Hierover kunt u meer informatie vinden op deze pagina

Ik heb griep ….

In het kort

 • Griep begint met hoge koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam.
 • Griep is dus iets anders dan verkoudheid.
 • De oorzaak van griep is het influenzavirus.
 • Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep. Bijvoorbeeld mensen met een langdurige ziekte van hart of longen.
 • Neem genoeg rust en drink veel bij hoge koorts.
 • Wilt u weten of u de griep heeft en wat u kunt doen? Doe de Griep Check.

Wat is griep?

Griep komt door het griepvirus. Een andere naam voor griep is influenza.

Griep is een besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt. Elke winter krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een griepepidemie. U kunt elk jaar opnieuw griep krijgen.

Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden door de griep. Zij zitten in een risicogroep en kunnen gratis de griepprik krijgen.

Echte griep wordt vaak verward met een ‘gewone’ verkoudheid.

Wat zijn de verschijnselen van griep?

Griep begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Meestal krijgt u keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam. Verkoudheid en droge hoest horen er ook bij. U kunt zich flink ziek voelen door griep.

Griep gaat meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na 3 tot 5 dagen. Het kan een paar weken duren voordat u zich weer helemaal de oude voelt.

Hoe ontstaat griep?

Griep ontstaat door het influenzavirus. Dit virus zit in de luchtwegen en veroorzaakt daar een infectie, die ook gevolgen heeft voor de rest van het lichaam.

Het virus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Het virus gaat gemakkelijk via de lucht of via de handen van de een naar de ander. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven.

U raakt besmet:

 • als u het virus inademt of
 • wanneer het virus via uw handen in uw neus of mond komt.

Het virus verspreidt zich in uw hele lichaam, waardoor u klachten krijgt. Na de besmetting kan het 1 tot 3 dagen duren voordat u klachten krijgt.

Risicogroepen voor griep

Sommige mensen lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. Zij zitten in een risicogroep.

Risicogroepen zijn:

 • iedereen van 60 jaar en ouder
 • mensen met een langdurige hart- of vaatziekte
 • mensen met een langdurige longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
 • mensen met diabetes mellitus (suikerziekte)
 • mensen met een nierziekte
 • mensen met weinig weerstand:
  • door een ziekte
  • door een medische behandeling (bijvoorbeeld mensen met kanker die een chemokuur krijgen)
  • of door medicijnen die de weerstand verlagen

Het lichaam van mensen met minder weerstand is kwetsbaar. Daardoor kunnen de gevolgen van griep ernstiger zijn.

De praktijkassistente kan u vertellen of u bij een risicogroep hoort. Als u in een risicogroep zit, ontvangt u in het najaar een uitnodiging voor de griepprik. U krijgt de griepprik dan gratis.

Adviezen bij griep

 • Bij griep is het goed om rust te nemen. U hoeft niet in bed te blijven, maar lichamelijke inspanning kunt u beter vermijden. U voelt zelf aan of u rust nodig heeft.
 • Drink voldoende. Bij hoge koorts zweet u veel. Hierdoor verliest u veel vocht. Zorg daarom dat u veel drinkt om het vochtverlies in uw lichaam aan te vullen.
 • Voorkom afkoeling als u naar buiten gaat: kleed u op het weer.

Probeer besmetting van anderen te voorkomen:

 • Raak zo min mogelijk uw neus en mond aan.
 • Bedek uw neus en mond als u moet hoesten of niezen.
 • Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes en gooi deze weg na één keer gebruik.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.

Medicijnen bij griep

Bij griep kunt u tegen de koorts en pijn bijvoorbeeld paracetamol nemen.

Er zijn geen geneesmiddelen die de griep kunnen genezen. Antibiotica helpen niet tegen de griep. Antibiotica werken namelijk alleen tegen bacteriën en niet tegen virussen (en griep wordt door een virus veroorzaakt).

Er zijn middelen die ervoor zorgen dat de griep wat korter duurt en dat de verschijnselen minder heftig zijn. Deze middelen heten virusremmers. Bij mensen die verder gezond zijn hebben ze nauwelijks effect. Ze worden daarom alleen bij uitzondering gebruikt als mensen heel weinig afweer hebben, bijvoorbeeld mensen met hiv of mensen die medicijnen gebruiken die de afweer verlagen.

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn, artrose (versleten gewrichten), spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Bron: Apotheek.nl

Wanneer contact opnemen bij griep?

Soms gaat griep niet vanzelf over. Er kunnen andere ziekten bijkomen die wél behandeld moeten worden, zoals longontsteking.

Als een kind griep heeft

Neem contact op met uw huisarts als uw kind griep en koorts heeft.

 • Bij een kind jonger dan 2 jaar belt u dezelfde dag uw huisarts.
 • Als uw kind ouder is dan 2 jaar belt u als de koorts 3 dagen duurt.  

Als een volwassene griep heeft

Neem contact op met uw huisarts, als u griep heeft en:

 • u kortademig wordt;
 • er opvallend veel slijm loskomt bij het hoesten;
 • u suf wordt;
 • u heel weinig drinkt of plast;
 • de koorts langer dan vijf dagen blijft;
 • u opnieuw koorts krijgt nadat u een paar dagen koortsvrij bent geweest.

Als u in een risicogroep zit

Neem contact op met uw huisarts als u in een risicogroep zit en denkt dat u griep heeft. 

Meer informatie over de griep en de griepprik

Meer informatie over de griepprik vindt u op www.rivm.nl/griepprik en de Rijksoverheid.

Op de Grote Griepmeting kunt u volgen hoe de verspreiding van griep in Nederland is.

De informatie over griep is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Influenza en Influenzavaccinatie.

Deze tekst is voor het laatst herzien op 19 jun 2014

Sporten onder Begeleiding

 

“Ik wil wel sporten, maar een sportschool is voor mij niet geschikt”

 

“Graag wil ik meer bewegen, maar ik weet niet welke vorm van bewegen voor mij goed is en of ik het goed doe”

 

“Ik weet dat de oefeningen goed zijn voor mijn rug, maar als ik geen begeleiding heb doe ik ze niet meer”

 

Zomaar een greep uit de uitspraken die wij regelmatig horen en wat voor ons een reden is geweest om te starten met het aanbieden van ‘sporten onder begeleiding’. 

 

Wilt u meer informatie? Kijk dan hier

 

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft óf u een afspraak wilt maken kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 en per mail via fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

Problemen rondom levering thyrax

Zoals u misschien heeft vernomen vanuit de media ontstaat er een leveringsprobleem van thyrax duotab. De productielijn wordt verhuisd, hierdoor zal er voor zeker 6 tot 9 maanden geen thyrax duotab leverbaar zijn binnenkort.

 

Thyrax is een van de merken van de werkzame stof levothyroxine. Wegens het tekort aan thyrax kunnen patiënten een vervangend recept van een van de andere merken krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Zij zal het recept dan omzetten naar een ander merk. De werkzaamheid van de verschillende merken is in principe hetzelfde. Ter controle op kleine verschillen adviseren wij om 6 weken na de wisseling van merk bloed te laten prikken. Hiervoor zult u een bloedformulier krijgen van de doktersassistente.

 

wachtstreep apotheek

We verzoeken u vriendelijk in de apotheek om, in verband met de privacy aan de balie, achter de aluminium streep in de vloer op uw beurt te wachten. Hartelijk dank voor uw begrip!

Werkdagen wisseling

Huisarts Lagendijk-Romers werkt niet meer op vrijdagmorgen, maar vanaf heden op woensdagmorgen. In geval van spoed worden uiteraard patienten van huisarts Lagendijk-Romers door een van de andere aanwezige huisartsen op vrijdag gezien.

Ik ben duizelig

In het kort

De belangrijkste vormen van duizeligheid zijn:

 • draaiduizeligheid
 • een licht gevoel in het hoofd
 • bewegingsonzekerheid

Met een dagboek kunt u ontdekken welke vorm van duizeligheid u heeft.
Probeer uw normale dagelijkse dingen te blijven doen.
Maak een afspraak met uw arts als de duizeligheid erger wordt of na 4 weken nog niet over is.

Wat is duizeligheid?

Wanneer mensen over duizeligheid praten, kunnen ze verschillende dingen bedoelen. Bijvoorbeeld:
Alles draait om me heen.
Ik heb een licht gevoel in mijn hoofd.
Ik heb het gevoel dat ik flauw ga vallen.
Ik heb een onvast gevoel in de benen.

Duizeligheid is onaangenaam en hinderlijk. Het maakt soms onzeker en angstig.

Er zijn drie belangrijke vormen van duizeligheid:
draaiduizeligheid
een licht gevoel in het hoofd
bewegingsonzekerheid (meestal bij mensen boven de 70 jaar)

Adviezen bij duizeligheid

Een dagboek bijhouden

Het is goed om eerst zelf uit te zoeken welke vorm van duizeligheid u heeft en waardoor de klachten worden uitgelokt. Het kan helpen om een paar weken een dagboek bij te houden. Daarin schrijft u alles op wat met uw duizeligheid te maken zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld:
Wanneer word ik duizelig?
Waar ben ik op dat moment mee bezig?
Wat merk ik verder aan mijn lichaam?
Hoelang duurt de duizeligheid?
Wat helpt om de duizeligheid te verminderen?
Ben ik bang dat de duizeligheid terugkomt?

Door het dagboek te bekijken wordt vaak duidelijk wat de oorzaak is van de duizeligheid. En wat u eraan kunt doen.

Adviezen in de weken waarin u een dagboek bijhoudt
Probeer uw conditie op peil te houden en dus te blijven bewegen. Ga veel naar buiten.
Probeer uw dagelijkse dingen te blijven doen.
Sta niet te plotseling op als u zit of ligt.
Eet gezond om het bloedsuiker in uw lichaam goed te houden.
Rook niet en drink weinig/geen alcohol.
Probeer als u stress heeft om daar iets aan te doen. Zorg voor genoeg ontspanning en een goede nachtrust.
Als u plotseling last heeft van duizeligheid, kunt u het beste even gaan liggen.

Hoe gaat het verder bij duizeligheid?

Met een dagboek kunt u zelf proberen te ontdekken welke vorm van duizeligheid u heeft. In de volgende teksten vindt u per vorm wat u eraan kunt doen:
draaiduizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, bewegingsonzekerheid (meestal bij mensen boven de 70 jaar)

Niet alle duizeligheid is overigens in te delen in een van deze groepen.

Terwijl u het dagboek bijhoudt, is de kans groot dat de duizeligheid vanzelf al weer over is gegaan. Mochten de klachten niet vanzelf verdwijnen, dan hoeft dit overigens nog niet te betekenen dat u een ernstige vorm van duizeligheid heeft.

Wanneer contact opnemen bij duizeligheid?

Maak een afspraak bij uw huisarts in deze situaties:

 • De klachten verergeren.
 • Het dagboek dat u bij heeft gehouden geeft u geen duidelijkheid.
 • De klachten zijn na 4 weken nog niet over.

Neem uw dagboek mee naar de huisartspraktijk. Met uw huisarts bespreekt u hoe het gaat en welke maatregelen u kunt nemen.

Bij eenderde van de mensen blijft de oorzaak van de duizeligheid onduidelijk. Gelukkig is de oorzaak zelden ernstig. De duizeligheid gaat uiteindelijk meestal vanzelf over.

De informatie over duizeligheid is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Duizeligheid.

Logopedie bij baby’s en jonge kinderen

Logopedie en eet-en drinkproblematiek

 

Twee logopedisten van ons team zijn de afgelopen periode bijgeschoold in hun kennis omtrent eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen. Logopedisten kunnen namelijk ook ingeschakeld worden bij baby’s en zeer jonge kinderen bij wie de primaire mondfuncties zich niet goed ontwikkelen.

 

Een pasgeboren kind beschikt over de vaardigheden die noodzakelijk zijn om de voeding die via de borst of de fles aangeboden wordt tot zich te nemen. Dit proces verloopt reflexmatig en blijft beperkt tot het opzuigen en doorslikken van vloeibare voeding. Met het ouder worden zal het kind andere eettechnieken ontwikkelen en voedingsmiddelen van verschillende consistentie tot zich nemen. Dit zal tot stand komen na een complex leerproces. Bij sommige kinderen kan het leren eten van vastere voedingsmiddelen met een wisselende smaak door verschillende redenen belemmerd worden.

In dit geval is het raadzaam om contact op te nemen met onze logopedisten. Zij kunnen u een advies op maat geven en mogelijk verder begeleiden bij het tot stand komen van normale eet- en drinkgewoonten van uw kind.

 

Ook als u twijfels heeft over de eet- en drinkgewoonten van uw kind, bent u van harte welkom met uw vragen en/ of opmerkingen. Wij helpen u graag! De logopedisten waarbij u terecht kunt voor dergelijke problematiek zijn Brigitte van der Meer en Meriam de Beun.

 

De logopedisten van Gezondheidscentrum De Volgerlanden

Mail: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256606

 

Veters leren strikken

Sinterklaas komt steeds dichterbij, dus ook het zetten van de schoen laat niet lang meer op zich wachten.. Roept uw kind al: ‘Jippie ik kan zelf al mijn veters strikken’?

Veters strikken is een grote mijlpaal in het leven van uw kind, weer eens stukje meer zelfstandig !

Vroeger leerden we op school in de kleuterklas allemaal onze veters strikken compleet met veterstrikdiploma. Op veel scholen wordt dit echter niet meer aangeboden, mede ook omdat er voor jonge kinderen steeds vaker schoenen met klittenband, leuke instappers of stoere laarsjes met een rits zijn.

Schoenveterstrikken_750xn

 

 

 

 

Hier een aantal tips om thuis te oefenen:

 

 • Kijk hoe uw kind begint met het veters strikken, en ga op deze manier verder te werk, begint u kind al met een lus rechts te maken, neem dit dan als insteek, het kan ook dat uw kind de eerste lus links maakt, of dat hij begint met twee lussen en daar dan een knoop in legt (Mickey Mouse methode)

 • Laat uw kind oefenen op zijn eigen schoenen, met deze schoenen moet hij het straks ook kunnen, als uw kind moeite heeft met de veters uit elkaar te houden, kunt u wel voor het oefenen twee verschillende kleuren veters erin rijgen.

 • Zet de schoen zo neer, zoals hij ook aangaat, dus met de punt van het kind af. Ga bij het samen oefenen achter uw kind staan of zitten.

 • Loop de stappen van het veters strikken langzaam door en laat uw kind elke stap zelf herhalen.

 • Nu is het een kwestie van oefenen, oefenen en nog eens oefenen….

 

Hoe leuk is het om over een paar weken een verlanglijstje in de schoen te stoppen met de notitie: “O ja sinterklaas ik kan ook al zelf mijn veters strikken!”.

 

Veel succes! 

levering geneesmiddelen vertraagd!

Door een landelijke storing van het computersysteem van de huisartsen, is het vandaag niet mogelijk om recepten goed te keuren. Zonder akkoord van de huisarts, kunnen recepten niet uitgeschreven of herhaald worden. Helaas wordt de geneesmiddelenlevering aan u als patient daardoor met een dag vertraagd. Onze excuses voor deze overlast!

Heb ik een Soa?

Heb ik een Soa?

 • Soa staat voor seksueel overdraagbare aandoening.
 • Je kunt een soa hebben zonder dat je er iets van merkt.
 • Een soa kan ook klachten geven, bijvoorbeeld: geelgroene afscheiding, branderig plassen, wratten, blaasjes, zweertjes of gele huid en geel oogwit.
 • Sommige soa’s kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
 • Denk je dat je een soa hebt? Laat je dan testen. Ook als je twijfelt.
 • De meeste soa’s zijn goed te behandelen als je er op tijd bij bent.

 

Wat is een soa?

Soa’s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten die door onveilig vrijen kunnen worden overgedragen. Dit zijn de belangrijkste soa’s:

 • chlamydia
 • gonorroe
 • syfilis
 • hiv
 • hepatitis  B
 • herpes genitalis
 • genitale wratten
 • trichomonas
 • schaamluis

 

Je kunt een soa hebben zonder dat je er iets van merkt. Je kunt er dan ook ongemerkt een ander mee besmetten. Sommige soa’s veroorzaken ernstige gezondheidsproblemen als ze niet op tijd worden behandeld, bijvoorbeeld onvruchtbaarheid.
Als je er op tijd bij bent, zijn de meeste soa’s gelukkig goed te behandelen.

 

Wat zijn de verschijnselen van een soa?

Soa’s geven lang niet altijd klachten. Maar de volgende verschijnselen kunnen wijzen op een soa:

Bij vrouwen

 • ongewone vaginale afscheiding (meer, andere kleur of sterk ruikend)
 • zweer(tjes), wratten of branderige blaasjes op de schaamlippen en de vagina
 • vaginaal bloedverlies na geslachtsgemeenschap (contactbloeding)
 • vaginaal bloedverlies tussen twee menstruaties in
 • pijn in de onderbuik

 

Bij mannen

 • zweer(tjes), wratten of blaasjes op de penis of eikel
 • pus of waterig vocht uit de plasbuis (druiper)
 • pijn of zwelling in de balzak, soms roodheid

 

Bij vrouwen en mannen

 • wratten of zweertjes bij de anus
 • pijnlijk (branderig) plassen
 • pijnlijke anus
 • afscheiding uit de anus
 • gele huid en geel oogwit
 • opgezette klieren in de liezen
 • jeuk in het haar rond de geslachtdelen en in de bilnaad
 • koorts

 

Hoe ontstaat een soa?

Soa’s worden meestal veroorzaakt door bacteriën of virussen. Die zitten in het slijmvlies, (menstruatie)bloed, sperma of vaginavocht van iemand die besmet is met een soa.

Soa’s kunnen dus overgebracht worden via:

 • bloed;
 • menstruatiebloed;
 • sperma;
 • voorvocht (vocht dat voor de zaadlozing uit de penis komt);
 • vaginaal vocht;
 • vocht uit blaasjes of zweertjes in het slijmvlies.

Je kunt een soa oplopen door onveilig te vrijen met iemand die besmet is. Het is onveilig als er contact is tussen de slijmvliezen van de penis, de vagina, de anus, de keel of de mond. Bijvoorbeeld bij vaginale of anale seks (contact tussen penis en anus) zonder condoom, of bij orale seks (contact tussen mond en geslachtsdelen: pijpen of beffen) zonder condoom of beflapje. Je kunt ook besmet raken als je een vibrator of dildo direct na iemand anders gebruikt.

De soa’s hepatitis B en hiv zijn ook overdraagbaar via bloed, zonder seks. Bijvoorbeeld:

 • bij een onhygiënisch uitgevoerde tatoeage of piercing;
 • wanneer iemand het scheermesje gebruikt van een besmet persoon;
 • wanneer iemand (bij drugsgebruik) naalden of spuiten van een besmet persoon gebruikt.
 • Sommige soa’s kunnen tijdens de zwangerschap of bevalling van moeder op kind worden overgedragen.

 

Een soa krijg je niet:

 • via een hoestbui;
 • door een insectenbeet;
 • bij zwembadbezoek;
 • door uit het kopje van een ander te drinken. Alleen het herpesvirus kan door het delen van kopjes, glazen of bestek op een ander worden overgedragen.

Het virus dat genitale wratten veroorzaakt is het HPV (Humaan Papilloma Virus). Dit virus kan, behalve door vrijen, ook via vingers of handdoeken worden overgedragen. 
Schaamluis kan via handdoek of beddengoed worden overgedragen of direct van mens op mens. 
Wie heeft een verhoogde kans op soa’s?
Per jaar wordt in Nederland bij ruim 100.000 mensen een soa gevonden. Het aantal neemt nog steeds toe.

Sommige soa’s komen in bepaalde groepen vaker voor dan in andere. Hoor jij of je partner bij een van deze risicogroepen? Dan heb je een verhoogde kans op bepaalde soa’s.

Het gaat alleen om een inschatting van de kans op soa. Of je echt een soa oploopt, hangt vooral af van of je veilig vrijt of niet.

Dit zijn risicogroepen:

 • jongeren onder de 25 jaar;
 • mensen met veel wisselende seksuele contacten (drie of meer in de afgelopen zes maanden);
 • mannen die (ook) seks hebben met mannen;
 • mensen die in de prostitutie werken en hun klanten;
 • mensen die afkomstig zijn en mensen van wie de ouders afkomstig zijn uit landen waar soa’s veel voorkomen:
  Suriname, de voormalige Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa;  
  mensen met een partner uit een van de vijf groepen hierboven;
 • mensen die al een soa hebben of hebben gehad. 

 

Hoe weet ik zeker dat ik een soa heb?

Je kunt je bij de huisarts laten onderzoeken op soa’s. Afhankelijk van de soort soa gebeurt dat met:

 • bekijken van huid en slijmvliezen
 • urineonderzoek
 • onderzoek van afscheiding uit de vagina, penis, anus of keel
 • bloedonderzoek

 

Het kan kort of wat langer duren voordat een soa in bloed of urine zichtbaar wordt. Bij hiv duurt het bijvoorbeeld ongeveer drie maanden vanaf de besmetting voordat het in het bloed is te ontdekken. Op chlamydia kunt je al ongeveer drie weken na besmetting worden getest. Heb je al verschijnselen van een soa? Dan is het wel zinvol om je meteen te laten testen.
Op soa’s laten testen: ja of nee?
De meeste soa’s zijn goed te behandelen, zeker in een vroeg stadium. Je op tijd laten behandelen heeft nog een voordeel: tijdens je behandeling is de kans dat je anderen besmet al veel kleiner. Nog een reden om je te laten testen en op tijd te laten behandelen: wanneer je besmet bent met een soa, ben je extra vatbaar voor andere soa’s.

Dus denk je dat je misschien een soa hebt?

Wil je zekerheid hebben? Laat je dan testen. Bijvoorbeeld in deze situaties:

 • Je zit in een risicogroep.
 • Je hebt verschijnselen van een soa, ook al heb je een condoom gebruikt.
 • Je hebt onveilig gevreeën.
 • Je begint een nieuwe relatie.

Heb je nooit onveilig gevreeën? En heb je ook geen klachten die kunnen wijzen op een soa? Dan hoef je je niet te laten testen.

Op welke soa word je getest?

Dat hangt af van:

 • de risicogroep waar jij of je partner inzit,
 • de verschijnselen, als je die hebt,
 • de soa van je partner, als er bij je partner een soa is ontdekt. 

Je huisarts adviseert je welke testen zinvol zijn in jouw situatie. Ook bespreekt hij met je dat je een soa-test mogelijk zelf moet betalen. 

Veilig vrijen om soa’s te voorkomen

Veilig vrijen is de beste manier om soa’s te voorkomen. Het gaat erom contact tussen de slijmvliezen van de penis, vagina, anus en mond te vermijden.

Tongzoenen en elkaar met de vingers bevredigen is over het algemeen veilig. 
Zorg dat er geen bloed, sperma, voorvocht (vocht dat voor het klaarkomen uit de penis komt) of vaginaal vocht op het slijmvlies van de ander komt. Dat verhoogt de kans op overdracht van soa’s.
Zit je bijvoorbeeld met je vingers in de vagina van je partner en daarna direct in je eigen vagina, dan kan dat wel soa overdragen.
Gebruik bij penis-vagina-seks en penis-anus-seks altijd steeds een nieuw condoom.
Als je tijdens het vrijen een dildo (of kunstpenis) uitwisselt doe er dan bij de wissel een nieuwe condoom omheen of gebruik ieder een eigen dildo.
Bij orale seks (contact tussen mond en geslachtsdelen: pijpen of beffen) geeft een condoom of een beflapje bescherming.
Neem geen risico’s omdat een sekspartner dat graag wil. Kies je eigen weg.
Laat je niet overrompelen door je eigen geilheid. Denk er vooraf over na en zorg altijd voor condooms.

 

Heb je geen vaste partner?

Zorg dan dat je altijd veilig vrijt. Als je dit lastig vindt, probeer dan bij jezelf na te gaan wat je belemmert: geen zin om te praten over condoomgebruik, geen ervaring met condooms of omdat de seks anders voelt met een condoom. Van tevoren hierover praten maakt het misschien wat gemakkelijker om samen toch veilige maatregelen te nemen.

 

Heb je  een nieuwe vaste relatie?

Gebruik minstens drie maanden condooms. Willen jij en je partner na die drie maanden zonder condooms verder, laat je dan allebei testen.

 

Wat moet ik doen tot ik getest ben op soa?

Merk je of denk je dat je mogelijk een soa hebt?

 • Laat je dan testen.
 • Waarschuw je partner.
 • Vrij veilig totdat de uitslag bekend is en jij en je partner behandeld zijn.    
 • Contact met de huisarts bij een soa

 

Bel de huisarts:

 • Om te praten over je vermoeden dat je een soa hebt.
 • Als je je wilt laten testen op soa.
 • Om met je huisarts te bespreken of je meteen kunt starten met de behandeling als dat nodig is.

 

Bel met spoed de huisartsenpost, huisarts, soa-poli, GGD (infectieziekten) of zelfs de eerste hulp van een ziekenhuis:

 • Als je onbeschermde seks hebt gehad met iemand die waarschijnlijk hepatitis B of hiv heeft. Als je op tijd PEP-medicijnen krijgt, dan kan dat alsnog helpen om te voorkomen dat je besmet raakt.

 

Meer informatie over soa

Voor meer informatie kun je ook terecht bij Soa Aids Nederland of de Aids Soa Infolijn.

De informatie over soa is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Het SOA-consult.

 

Broze botten

Patienteninformatie_Figuren_voor_patienteninformatie_figuren_traumatologie_290_212_q_osteoporosis_2

Iedereen weet inmiddels dat bewegen belangrijk is voor de gezondheid. De bekende redenen waarom bewegen gezond is, zijn het verkleinen van de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en bijvoorbeeld overgewicht. Een iets minder bekende reden is dat bewegen en sporten ook bijdraagt aan gezonde botten!

Na het 35e levensjaar gaat de afbraak van oud botweefsel sneller dan de aanmaak van nieuw botweefsel. Hierdoor verliezen de botten hun stevigheid en structuur, waardoor de botdichtheid afneemt. In de volksmond wordt dit ook wel botontkalking genoemd.

 

Dit is een natuurlijk proces, maar wanneer dit proces te snel gaat, wordt het osteoporose genoemd, wat letterlijk “broze botten” betekend.
Dit kan door onderzoek naar de botdichtheid worden vastgesteld, maar vaak wordt het onderzoek pas gedaan als iemand wat gebroken heeft.

 

In principe kan iedereen osteoporose krijgen, maar naarmate u ouder wordt, neemt de kans op osteoporose toe. Erfelijkheid kan een rol spelen. Vrouwen hebben meer kans op deze aandoening dan mannen. Dat geldt ook voor lichaamsbouw en afkomst. Zo hebben blanke, kleine, slanke of Aziatische vrouwen een grotere kans op osteoporose. Dit komt doordat het vrouwelijke hormoon oestrogeen afneemt na de overgang. Oestrogeen remt de afbraak van botmassa af.

 

Of het nu osteoporose is of een geleidelijk beloop van botontkalking: het gevolg van die broze botten is dat ze sneller breken. Zelfs bij dagelijkse bezigheden zoals tillen, bukken of opstaan kan dit gebeuren. Wervelbreuken, polsbreuken en gebroken heupen komen het meeste voor.

 

Voeding en medicatie kunnen het proces van botontkalking beïnvloeden, maar ook beweging, met name krachttraining kan hier invloed op uitoefenen.

 

Krachttraining zorgt voor een toename van spiermassa en spierkracht. Hierdoor ontstaat er ook meer krachtuitwerking op de botten. De botten moeten deze vergrote krachtinwerking wel goed kunnen verdragen, het lichaam wordt daardoor gestimuleerd meer botweefsel aan te maken. De botdichtheid wordt niet meer groter, maar de kwaliteit van het botweefsel wat nog aanwezig is wordt beter. Hierdoor wordt de kans op een botbreuk kleiner.

 

Heeft u osteoporose of wilt u het graag voorkomen, wij kunnen u begeleiden bij een verantwoorde manier van krachttraining . Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt, kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 of per mail op fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

Bron

De Gameboyrug

146104025_0

 

Artsen en deskundigen waarschuwen voor een nieuw fenomeen onder jongeren: de gameboyrug. Kinderen in de groei zitten zo vaak kromgebogen over smartphones en tablets, dat ze er ernstige rugklachten door krijgen.

 

Na de WhatsApp-vinger en de sms-nek waarschuwen doktoren nu voor de zogenoemde gameboyrug, zo meldt de Volkskrant

 

Uit MRI-scans in een recente Finse studie blijkt dat 40 procent van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar al de rug heeft van een 50-jarige. De kinderen hebben daar nog niet altijd klachten van. Als de rug eenmaal is vergroeid, valt dat tijdens de groei nog te corrigeren met oefeningen of met braces. Zijn ze eenmaal volwassen, dan is dat een stuk lastiger.

 

Hernia

In vakblad Medisch Contact waarschuwden enkele deskundigen deze week al voor het nieuwe fenomeen. Eén van hen, orthopedisch chirurg Piet van Loon, geeft in de Volksrant aan dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen een hernia-operatie ondergaan al jaren daalt. “Er worden al jongeren van 19, 20 jaar aan hernia’s geopereerd.”

 

Druk op de rug

Als een kind in de groei vaak voorovergebogen zit, ontstaat er veel druk op de rug. De tussenwervelschijven worden aan de voorkant dunner dan aan de achterkant, waardoor de rug krom groeit. Door de hoge druk ‘drogen’ de tussenwervelschijven bovendien uit, waardoor de rug steeds stijver wordt. “Bot reageert hetzelfde als hout in de natuur”, zegt Van Loon. “Als je dat een bepaalde richting opduwt, groeit het ook die kant op.”

 

Zitbochel

Er komt een generatie aan met zwakke ruggen, voorspellen de deskundigen. André Soeterbroek, mede-auteur en analist geeft aan dat de zitbochel terugkomt. “Meer dan honderd jaar geleden kregen kinderen een bochel door kinderarbeid. Nu krijgen ze hem door die apparaten. Voor het lichaam maakt het geen verschil of je kromgebogen in de sigarenfabriek zit of acht uur lang boven de iPad”, zegt hij tegen de ochtendkrant.

 

Voorkomen

Kromgroeien van de rug is volgens de deskundigen te voorkomen door anders met de apparaten om te gaan. Zo scheelt het al wanneer kinderen liggend op de buik met de spelcomputer spelen. Dan worden namelijk de rugspieren versterkt. Daarnaast zouden ouders en leraren lichamelijke opvoeding meer aandacht aan een juiste houding moeten besteden, want een goede houding is aan te leren. Ook moeten kinderen meer bewegen.

Bron

Tips voor de spraak – taal ontwikkeling van uw kind

 

4-strategies-to-get-your-toddler-talking-copy

 

Het praten van uw kind – Deel 2

Enkele maanden geleden hebben we het kort gehad over het begin van de spraak-taal ontwikkeling bij jonge kinderen van 0 tot 1 jaar. Vandaag hebben wij het over de taalontwikkeling van kinderen van 1-3 jaar.

 

Fase 2: 1 tot 3 jaar

In deze fase vraagt uw kind aandacht door u mee te trekken, te wijzen en te vragen ‘wat is dat’, omdat hij of zij het nog niet onder woorden kan brengen. Uw kind gaat de wereld om zich heen ontdekken en begrijpt dat alles een naam heeft.

 

Van 1 tot 2 jaar

Nadat het eerste woord is gesproken, volgen er steeds meer. Uw kind gaat zich uiten door middel van loss woorden en probeert hier soms al een hele zin mee uit te drukken. Als uw kind bijvoorbeeld zegt: ‘eet’, kan dit verschillende dingen betekenen.

‘ik eet een appel’

‘ik wil eten, ik heb honger’

‘dit is een appel, die kan je lekker opeten’

Of een kind zegt ‘aai’. Dit kan betekenen:

‘dit is lekker zacht’

‘ik wil de hond aaien’

‘aai me’

De eerste woordjes die een kind spreekt, zijn woordjes die dagelijks worden gehoord. Ook zijn het woorden met een gemakkelijke uitspraak, zoals; mama of papa. Bij woorden die moeilijke uit te spreken zijn, zal uw kind klanken weglaten of veranderen, zoals bijvoorbeeld ‘Jeroen’ wordt ‘Oene’.

 

Van 2 tot 3 jaar

Over het algemeen wordt een éénwoordzin vrij snel gevolgd door tweewoordzinnen. Kinderen zeggen dan twee woorden achter elkaar. ‘Mama boek’ kan bijvoorbeeld betekenen:

‘dat is mama’s boek’

‘mama heeft een boek’

‘mama, kijk eens een boek’

‘mama, ik wil een boek lezen’

Uw kind zegt nog geen hele zin, maar enkel de woorden waar het om gaat. Als ouder begrijpt u uw kind alleen als u kan zien waar uw kind mee bezig is. Dit taalgebruik gebeurt bij kinderen onbewust. Zo kunnen ze ook plotseling een verhaal beginnen zonder uitleg of inleiding en verwachten dan van de ander dat deze meteen begrijpt waar het over gaat.

 • Een kind moet rond zijn tweede verjaardag, in het begin met één woord en later met minimaal twee of drie worden duidelijk maken wat hij wil, maar er mogen nog uitspraakfouten voorkomen.
 • Een kind moet rond zijn derde verjaardag minimaal zinnetjes van 3 tot 5 woorden maken: er worden soms al moeilijke woorden gebruikt en uitspraakfouten mogen nog voorkomen.

  shutterstock_129258890_750xn

TIPS VOOR OUDERS VAN KINDEREN VAN 1 TOT 2 JAAR

 • Geef uw kind voldoende aandacht en tijd om iets te vertellen.
 • Een kind begint met praten, omdat het plezier heeft in het praten met anderen. Bied deze mogelijkheid.
 • U bent het spreekvoorbeeld voor uw kind. Uw kind leert spreken door wat hij of zij in de dagelijkse omgeving hoort. Spreek in korte, goede zinnen. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Ik ga weg
  • Ga je mee
  • Naar de winkel
  • Jas moet aan
 • Spreek rustig en duidelijk.
 • Neem geen kindertaal over, hoe lief of grappig het ook klinkt. Bijvoorbeeld: uw kind zegt op een gegeven moment ‘woef’. In plaats van over de woef te praten, kunt u beter zeggen: ‘Ja, daar is de hond’.
 • Sluit met uw spreektaal aan bij wat uw kind al kan begrijpen. Stel dat uw kind praat in één-woordzinnetjes, dan kunt u het beste praten in korte zinnetjes van 2-3 woorden en woorden gebruiken die uw kind al kent.
 • Zorg voor concreet taalgebruik, voorzie alle dagelijkse handelingen van taal. Praat tegen uw kind terwijl u samen bezig bent, bijvoorbeeld:
  • Ga je mee in bad?
  • Lekker wassen?
  • Rug, buik, benen, klaar!
 • Laat uw kind zinnetjes aanvullen bij een verhaaltje dat al vaker is verteld of voorgelezen. Bijvoorbeeld bij een boek:
  • Dit is een….Kind zegt ‘poes’.
  • De poes drinkt… Kind zegt ‘melk’
 • Zing liedjes voor en met uw kind.

TIPS VOOR OUDERS VAN KINDEREN VAN 2 TOT 3 JAAR

 • Neem niet te snel genoegen met alleen maar gebaren. Stel vragen en laat uw kind antwoord geven.
 • Luister naar wat uw kind te vertellen heeft. Probeer uw kind te begrijpen, antwoord te geven en vragen te stellen, zodat u samen in gesprek komt. Bijvoorbeeld:
  • Pop weg! Ja, de pop is weg. Weet jij waar de pop is?
  • Poes hier! Daar is de poes. Wat doet de poes?
 • Soms zegt uw kind iets waarbij hij of zij de taal niet goed gebruikt. Herhaal dit dan in de goede vorm, bijvoorbeeld:
  • Mama boek. Ja, dat is mijn boek.
  • Hond niet. Ja, dat klopt. Hier is geen hond.
 • Zing liedjes met uw kind en moedig aan om mee te zingen. Begeleidend bewegen maakt het onthouden gemakkelijker.
 • Bekijk platen en boeken met uw kind en vertel er eenvoudige verhaaltjes bij, bijvoorbeeld:
  • Dat is de poes.
  • Miauw zegt de poes.
  • Ik heb honger.
  • Wat wil de poes eten, denk je?
 • Praat met uw kind over de dingen die u samen doet. Praat ook over dingen die u samen ziet als u bijvoorbeeld in de bus zit, op straat loopt of in het bos wandelt. Maak u kind attent op dingen, bijvoorbeeld:
  • Kijk eens, een bloem
  • Ssst, hoor je de vogel?

 

Heeft u vragen over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind? Laat het ons weten. Wij beantwoorden uw vragen graag!

De logopedisten van Gezondheidscentrum De Volgerlanden

Mail: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256606

Is uw kind (tot 15 jaar) op het hoofd gevallen?

Uw kind heeft een klap tegen het hoofd gehad, door een val of botsing met iets hards. Wat moet u weten en wat kunt u doen?

 • Uw kind zal meestal hard huilen en pijn aan zijn hoofd hebben.
 • Het kan ook misselijk, verward of suf worden.
 • Uw kind kan bewusteloos raken of niet meer weten wat er is gebeurd.
 • Neem na een flinke val of klap op het hoofd contact op met de huisarts.
 • Soms geeft de huisarts een wekadvies. Dan moet uw kind de eerste 24 uur regelmatig gewekt worden.
 • Bel direct de huisarts als uw kind suf of verward is of zich duidelijk anders gedraagt, als de hoofdpijn erger wordt, en bij misselijkheid of overgeven.
 • Bij hoofdpijn mag u uw kind paracetamol geven.

Bron: thuisarts.nl

 

Het Mulligan Concept

In het begin van dit jaar heeft Fysio- en  manueel therapeut Femke Latour de cursus (A en B) van het Mulligan Concept gevolgd. Hieronder wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt.

 

Het Mulligan Concept is een methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren (bewegen van gewrichten om de beweeglijkheid te verbeteren). De methode gaat hypothetisch uit van een zogenaamd ‘sporingsprobleem’. Als metafoor kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale beweegpatroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

 

label-dvd-la-spalla-versione-lingue5

 

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals bijvoorbeeld aan de knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij een specifieke beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. Er kan vrij snel beoordeeld worden of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor u een geschikte behandeloptie is.

De methode valt gewoon onder reguliere fysiotherapie en/of manuele therapie. U bent dus verzekerd wanneer fysiotherapie en/of manuele therapie in uw (aanvullende) verzekeringspakket is opgenomen.

Als u een afspraak wilt maken om te kijken of deze techniek zinvol is voor uw klacht of meer informatie wilt, kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 of per mail op fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl.

Bron

Twee klachten te bespreken met de huisarts? Vraag een dubbel spreekuurconsult aan!

Graag besteden we alle zorg en aandacht aan uw medische klacht die u met de huisarts wilt bespreken. Daar nemen we graag de tijd voor – reden om tien minuten spreektijd per klacht bij de huisarts te reserveren. Als u twee medische klachten heeft, dan verzoeken we u dat aan te geven bij de assistente. Zij reserveert dan dubbele spreekuurtijd voor u. Zo krijgt u alle aandacht die u verdiend en kunnen wij alle zorg verlenen die u nodig heeft.

 

Herhaalreceptuur via de mail aanvragen

Wist u dat u via onze website ook gebruik kunt maken van het bestellen van herhaalmedicatie via de email? Van huis uit kunt u elke dag gebruik maken van het formulier om herhaalmedicatie aan te vragen.

De werkwijze: Op onze website: www.gc-devolgerlanden.nl gaat u op de blauwe balk bovenaan naar ‘Apotheek’. Er verschijnt een kolom, waar u ‘herhaalmedicatie’ aanklikt. Op deze bladzijde vindt u het aanmeldformulier voor herhaalmedicatie. Vergeet u niet op ‘verzenden’ te klikken als u alles heeft ingevuld. U krijgt bevestiging van ontvangst als uw formulier goed ontvangen is. Mocht u die bevestiging niet krijgen, dan is er mogelijk iets verkeerd gegaan en raden we u aan om het formulier nogmaals in te vullen en te verzenden.

Onze doktersassistentes zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken. Na akkoord van uw huisarts voor het herhaalrecept, maakt de apotheek uw recept klaar.  Twee werkdagen na het verzenden van het bestelformulier, kunt u na 11.00 uur uw medicatie ophalen in onze apotheek.

Logopedie op je Tablet/Smartphone!

 

Apps bieden mogelijkheden om de spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen zijn meestal gemotiveerd om met een tablet te werken en kunnen zo een betere concentratie opbrengen.

 

Er zijn veel leuke apps beschikbaar, maar welke past bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind?

 

Op de website Praatapps vindt u bruikbare apps met allerlei verschillende thema’s en doelen. De apps zijn beoordeeld door logopedisten op gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid, multifunctionaliteit en prijs-kwaliteit. Ook wordt aangegeven voor welke doelen een app geschikt is en er worden oefensuggesties gegeven.

 

Neemt u gerust telefonisch contact met ons op voor informatie over een (mogelijk) logopedisch probleem. Dit is geheel vrijblijvend. Wij staan u graag te woord.

 

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 078 – 625 66 06.

 

Hartelijke groet,

 

De logopedisten van Gezondheidscentrum de Volgerlanden,

Meriam de Beun, Ilse Brouwer, Jantine Lems en Brigitte van der Meer

 

 

Babymassage

**Babymassage **

Babymassage Zaanstad shantala massage baby cursus

De eerstvolgende cursus start op 8 juni.

Vol=Vol

Meld je aan via

fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

o.v.v. Babymassage

De Wijngaard op bezoek

Vorige week werd ons gezondheidscentrum bezocht door één van de kleuterklassen van de Wijngaard, ‘onze buren’! Ze maakten kennis met de verschillende disciplines die in het gezondheidscentrum werkzaam zijn.

 

De komende weken zullen er nog drie andere klassen volgen, gezellig!  In Weekblad de Brug staat een verslag én een leuke foto. Klik hier om het artikel te bekijken. 

Hoe kom ik aan mijn beweging?

1851k1

Oeps! Op bovenstaand plaatje zie je dat Zuid-Holland niet voorop loopt met het voldoen aan de ‘norm van gezond bewegen’. Het nut van bewegen is steeds meer bekend. Van de norm om per dag 30 minuten intensief te bewegen weten we ook wel, het lukt echter alleen niet altijd om dat ook daadwerkelijk toe te passen.

Hieronder volgen tips om makkelijker de norm te halen.

 • Ga lekker wandelen in je lunchpauze. Het is helemaal hip om tussen de middag een rondje om te gaan. En dan niet langs de winkeltjes struinen, maar flink de pas erin.

 • Beetje cliché, maar wel waar: pak de fiets, neem de trap en loop even naar iemand toe in plaats van te bellen of te mailen.

 • Een hond zorgt ervoor dat je elke dag een ronde moet gaan wandelen.

 • Gaan je kinderen elke week een uurtje sporten? Dan kun je in dezelfde tijd net zo goed zelf ook gaan sporten.

Via de website http://www.30minutenbewegen.nl/ zijn meer beweeg tips te vinden. Zoals deze folder over ‘fitbreaks’ om gedurende de dag kleine beweeg momenten te creëren zodat je fitter blijft. Neem vooral een kijkje en kom dit jaar wél aan voldoende beweging! 

Aanvraag herhaalmedicatie per mail

De mogelijkheden om herhaalmedicatie aan te vragen zijn sinds enige tijd uitgebreid met de email.

 

Werkwijze:

Via onze website gaat u naar het kopje ‘apotheek’. Vervolgens gaat u via het keuzemenu naar ‘herhaalmedicatie’. Op deze bladzijde treft u een invulformulier aan. Dit kunt u invullen en als u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op verzenden. U krijgt bevestiging dat u uw herhaalmedicatie heeft bested en informative over wanneer u uw medicatie kunt ophalen.

Bindweefselmassage

Wanneer u met uw klachten een fysiotherapeut bezoekt kan bindweefselmassage onderdeel zijn van het behandelplan. Het lijkt soms onlogisch, want de massage vind wel eens op een andere plek plaats dan dat u uw klachten ervaart. De logica hierin is de verbinding tussen verschillende gebieden van het lichaam door zenuwen.

 

In de wervelkolom loopt ons ruggenmerg en tussen iedere wervel ontspringt een zenuw aan beide kanten. Deze ruggenmergzenuw heeft een aantal verzorgingsgebieden, zoals bijvoorbeeld een deel van een arm, een deel van de huid, een orgaan, botten en de kapsels en banden van het een gewricht, bloedvaten en zenuwweefsel. Al deze structuren binnen een zenuwbaan kunnen invloed op elkaar uitoefenen en vormen samen een segment.

 lage_rug_anatomie05

Voorbeelden

Een paar bekende voorbeelden van zogenoemde ‘segmentale relaties’:

– Bij een hartaanval kan pijn in de linkerarm gevoeld worden. Dit komt doordat het hart en een deel van de arm een gemeenschappelijke zenuw hebben.
– Tijdens de menstruatie kan een zeurende pijn laag in de rug ontstaan. Dit komt doordat de zenuw van de baarmoeder en van de eierstokken laag in de rug en het heiligbeen ontspringt.
– Bij een longontsteking kan pijn worden gevoeld tussen de schouderbladen, dit komt niet alleen door het hoesten, maar ook weer door de gemeenschappelijke zenuw.

 

Als voorbeeld voor de verdere uitleg gebruik ik een tenniselleboog. Een vervelende beperkende pijn van de onderarm, die fijn motorische handelingen als schrijven, een kopje koffie drinken of een klein voorwerp oppakken knap lastig en pijnlijk kan maken.

 

Wanneer klachten voor een langere tijd achtereen bestaan, kan het gebeuren dat er ook op andere plekken binnen het segment veranderingen gaan optreden. In het geval van de tenniselleboog wordt het bindweefsel naast de wervelkolom bij de nek en bovenrug onderzocht.

 

Wanneer het bindweefsel inderdaad een rol speelt, merk je dit aan de stugheid van de huid. Het is moeilijk verschuifbaar, het pakken van huidplooien gaat moeizaam en het lijkt alsof het vastgeplakt zit aan de onderlaag.

 

Naast het behandelen van de pijnlijke plek bij de elleboog zelf kan het dus ook belangrijk zijn om het bindweefsel van hetzelfde segment los te maken. Dit kan zorgen voor ontspanning binnen de andere onderdelen van dit segment en speelt een grote rol in het herstellend vermogen.

 

 Vragen of meer Informatie? 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ons per mail bereiken op het adres fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl of telefonisch op het nummer 078-6256640.

 

 

Poep en Plas Problemen bij uw kind

1001004001634637_1

Afgelopen weekend heeft Elize de cursus “bekkenbodemproblematiek bij kinderen” succesvol afgerond.

 

Hierdoor kunt u ook met uw kind terecht in geval van:

– Ongewenst verliezen van plas of ontlasting
– Heel vaak moeten plassen
– Plas niet op kunnen houden
– Bedplassen
– Pijn bij plassen of poepen
– Obstipatie/buikpijn

 

In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn om de behandeling te starten in overleg met de huisarts of kinderarts.

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u Elize direct bereiken via de mail: e.desnoo@gc-devolgerlanden.nl (of via ons telefoonnummer: 078-6256640).

 

(Foto komt uit het boek: “Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft – Wolf Erlbruch “)

Work-out Tip: De plank

De plank is een van de meest effectieve oefeningen voor een sterke core (romp), maar dat wist u mogelijk al. Het is zelfs een zogenaamde ‘full-body exercise’, want ook uw armen, schouders en benen worden aan het werk gezet. Hiermee traint u eenvoudig uw hele lichaam zonder dat u naar de sportschool hoeft of dat u allerlei materiaal aan moet schaffen. Voert u ‘de plank’ al langer uit en bent u toe aan wat afwisseling en een nieuwe uitdaging? Met een kleine aanpassing brengt u de plank naar een hoge niveau en daag je jezelf nog meer uit!

 

duo-plank-1050x700

 

 

1. Stop met bidden.
Als u uw handen in elkaar vouwt als u een lage plank doet, maak u de oefening makkelijker voor uw buikspieren en die wilt u nu juist aan het werk zetten! Steun op uw ellebogen en leg de onderarmen naar voren met de handen plat op de grond. Met uw armen, schouders, rug en benen vormt u een mooie rechte lijn.

 

2. Draai je handen om.

Draai uw handen eens met de palmen omhoog als u de volgende keer een lage plank doet. U daagt dan niet alleen uw armspieren uit om harder te werken, maar ook uw romp spieren. En dat voelt u! Let ook in deze houding erop dat u de onderarmen naast elkaar houdt terwijl u met de rest van je lichaam een rechte lijn vormt.

 

3. Walk your plank.

Deze oefening is een combinatie van een lage plank, push-up en hoge plank en zet de armen en romp spieren flink aan het werk. Begin in een lage plank. Zet de rechterhand op de grond en druk jezelf omhoog terwijl u de linkerhand bijzet. U staat nu in een hoge plank. Leg de rechteronderarm weer neer en vervolgens de linkeronderarm zodat u weer op beide onderarmen steunt en in een lage plank staat. Herhaal 10-12 keer en doe dan nog een set die u begint met je linkerarm.


4. Gebruik een bal.

Rust met de onderarmen op een stability ball, zo daagt u de core nog meer uit! Of ga in een hoge plank staan terwijl u met de onderbenen op de bal rust. Eitje? Doe een knee tuck! Ga in een hoge plank staan en rust met uw voeten en enkels op de bal. Beweeg nu met de knieën richting uw kin zodat de bal naar voren rolt. Strek uw benen weer tot u in uitgangspositie staat. Herhaal 15-20 keer en bouw op naar 3 sets.


5. Voeg een variatie toe.
Toe aan een grotere uitdaging? Doe een duo plank met uw workout buddy, da’s gewoon fun!

Of probeer een van deze uitdagende plank variaties eens! 

 

Bron: Flow Magazine

Het praten van uw kind… (Deel 1)

Wist u dat het leren praten van uw kind vaak zo vanzelf gaat, dat u er als ouders nauwelijks bij stil staat? Toch is er heel wat nodig, voordat uw kind stap voor stap het praten heeft geleerd.

 

Op onze nieuwspagina willen wij de komende periode de verschillende fases van de taal- en spraakontwikkeling aan u voorleggen.

 

baby-met-telefoon

 

De eerste fase is de periode vanaf de geboorte tot het eerste levensjaar.

 

Fase 1: 0 tot 1 jaar

De taal- en spraakontwikkeling start direct vanaf de geboorte. Het eerste huilen en de eerste keuvelgeluidjes van een kind komen vanzelf. Alle kinderen over de hele wereld maken daarbij dezelfde soort geluidjes. Deze geluidjes gaan langzamerhand steeds meer op de eigen taal lijken. Het kind neemt namelijk de klanken over van mensen die veel met hem of haar praten. De reacties vanuit de omgeving zijn dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van het spreken. Het kind gaat steeds meer geluiden, klanken en woordjes die het hoort, nadoen. Vanuit dit nadoen ontwikkelt zich tenslotte het spreken.

 

Bij sommige kinderen komt dit praten snel, bij anderen komt het wat later op gang. Leren praten is net als leren lopen; het ene kind leert het sneller dan het andere en het gaat met vallen en opstaan.

 

Het aantal klanken neemt in de loop van de maanden toe. Op de leeftijd van circa negen maanden kunnen kinderen al gevarieerde klanken maken en zetten deze klanken in, met name tijdens spel.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

 

Ju-ju-ju-ju

Ti-ti-ti-ti

Ta-ta-ta-ta

mmm-mmm-mmmm-mmm

djoe-djoe-djoe

Rond de eerste verjaardag gaat bij de meeste kinderen het brabbelen op echte woordjes lijken. Ze vertellen hun ouders, op hun manier, hele verhalen.

Ete mee naa

Sja sja mee naa

Jaa tie taa

 

Het is belangrijk dat u kind rond de leeftijd van 12 maanden geluiden maakt die steeds meer op woordjes gaan lijken als u terug praat. Als dit niet het geval is , is voorlichting en eventueel begeleiding belangrijk.

 

Tips voor ouders van kinderen van 0 tot 1 jaar

 • In deze periode leert uw kind luisteren. Hierdoor leert hij verschillende geluiden van elkaar onderscheiden. U kunt uw kind hierbij helpen door hem of haar attent te maken op geluiden met behulp van geluidmakend speelgoed of door gekke geluidjes te maken.
 • Herhaal geluiden die het kind uit zichzelf maakt. Kijk uw kind daarbij aan en lach tegen uw kind. Zo stimuleert u dat uw kind u nadoet en zal hij de eigen stem en taal ontdekken.
 • Praat tegen uw kind, terwijl u bezig bent. Maak daarbij korte, eenvoudige, maar goede zinnen, zoals:
  • Dag schat
  • Heb je lekker geslapen?
  • Kom maar
  • We gaan eten
 • Zing eenvoudige liedjes met uw kind. Neem uw kind op schoot en zorg voor oogcontact. Maak bij het liedje behorende bewegingen.
 • Geluiden en woordjes zullen sneller worden waargenomen in een rustige omgeving dan in een drukke omgeving. Vermijd achtergrond lawaai zoveel mogelijk.

 

Heeft u vragen over de taal- en spraakontwikkeling van uw kind?

 

Wij beantwoorden deze graag.

De logopedisten van Gezondheidscentrum De Volgerlanden

Mail: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256606

Opnieuw NHG-praktijkaccreditatie verlengd!

Met veel plezier kan ik u vertellen dat de huisartsenpraktijk opnieuw geaccrediteerd is voor 2015! De accreditatie zegt iets over de borging van de kwaliteit van zorg van de huisartsenpraktijk.

Fit op leeftijd

Het nieuwe jaar is begonnen, nieuwe plannen, voornemens om meer te gaan bewegen maar vaak zijn er allerlei praktische bezwaren. 

 

Als iemand weinig beweegt, gaat de spierkracht en conditie snel achteruit. Voor u het weet vormen eenvoudige dingen als opstaan uit een stoel een probleem. Of verliest iemand al bij een kleine misstap het evenwicht, met een verhoogd risico om te vallen. Gelukkig is er goed nieuws: het is nooit te laat om meer te gaan bewegen en het kan ook eenvoudig in uw eigen huis. 

 

Hieronder staan vijf oefeningen voor in de huiskamer. Pas de oefeningen vooral aan het eigen niveau aan en forceer niets.

 

1. Juichen


Ga rechtop zitten op een stoel met de armen naar beneden naast uw lichaam. Beweeg de armen tien keer rustig voorwaarts omhoog (alsof u juicht) en weer omlaag. Doe hetzelfde, maar dan zijwaarts. Deze oefening is zwaarder te maken door in beide handen iets vast te houden, zoals een flesje water.

 

2. Zittend marcheren


Ga rechtop zitten op een stoel en houd met uw handen de zitting vast. Til beurtelings uw benen op en zet ze weer neer. Doe dit tien keer. Hoe hoger u uw knieën optilt, hoe zwaarder de oefening is.

 

3. Opstaan en weer zitten

Ga zitten op een stoel, sta op uit de stoel en ga weer zitten. Doe dit tien keer. Probeer uw handen niet te gebruiken.

 

4. Omkijken

Ga rechtop op het puntje van de stoel zitten, met uw armen over elkaar. Kijk vervolgens zo ver mogelijk over uw linkerschouder, waarbij uw hoofd, schouders en rug meedraaien. Doe hetzelfde rechts. Herhaal dit tien keer.

 

5. Billentik

Ga rechtop achter een stoel staan en houd de rugleuning vast. Beweeg eerst de linkervoet richting uw bil en daarna de rechtervoet. Doe dit tien keer.

Het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling

voorlezen

 

Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door tijdens en na het voorlezen met het kind te praten over het boek wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.

 

Ook leren kinderen gericht te luisteren wanneer ze voorgelezen worden en het kind leert zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind. Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel van de wereld om zich heen, waardoor het het kind meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen.

 

Hier onder volgen een aantal tips waar u op kunt letten bij het voorlezen:

 

1. Bekijk samen met uw kind de voorkant van het prentenboek. Wat zie je allemaal? Wat gebeurd er? Praat erover met uw kind. Zo wordt uw kind nieuwsgierig naar de rest van het boek.

 

2. Als uw begint met verhaal hoeft u niet letterlijk voor te lezen. Soms staan er moeilijke woorden in een boek en is het beter om in eigen woorden te vertellen wat er gebeurt.

 

3. Neem rustig de tijd om voor te lezen. Stop na elke bladzijde even om de illustratie goed te bekijken. Praat hierover.

 

4. U hoeft niet het hele verhaal te vertellen. U kunt ook vertellen over enkele bladzijden uit het boek.

 

5. Luister naar de reacties van uw kind. Reageer hierop.

 

6. Lees een prentenboek een paar keer voor. Kinderen houden van herhalingen.

 

7. Laat uw kind ook eens zelf het boek voorlezen/ vertellen.

 

8. Laat iemand anders ook eens voorlezen. (opa, oma)

 

9. Heeft u kind geen zin? Probeer het een andere keer nog eens.

 

10. Help uw kind bij vragen die het kind niet kan beantwoorden. Geeft complimentjes als het kind iets goed weet. Dit stimuleert het kind om verder te gaan.

Cursus Babymassage onder begeleiding van een Kinderfysiotherapeut

babymassage5

Menig wenkbrauw wordt gefronst als we lezen of horen over het fenomeen babymassage. Massage is iets wat we associëren met stijve spieren of een blessure die op het sportveld verholpen wordt. Steeds meer wordt echter, ook in wetenschappelijk onderzoek, het effect van de aanraking tussen een ouder en kind duidelijk. Iets wat in andere culturen al veel langer toegepast wordt en bekend is, is ook hier in opkomst.

 

In een wereld van hoge verwachtingen van onszelf en wellicht (onbewust) ook wel van ons kind kan een moment van ontspanning samen met je kind creëren een bijzonder prettige ervaring zijn. Het masseren van je kind is een fijne manier om in contact te zijn en komen met je kind en om de natuurlijke band tussen jezelf en je kind te versterken.

 

Wat leer ik tijdens de cursus?

Tijdens een cursus baby massage leer je technieken om je kind zijn/haar voeten, benen, armen, buik, rug, gezicht en hoofd te masseren. Tevens krijg je advies ten aanzien van de omstandigheden waarin je de massage het plaats kan laten plaatsvinden en hoe je het non-verbale gedrag van je kind goed kunt lezen.

 

Veel ouders ervaren dat hun kind door de babymassage beter slaapt, rustiger is en minder huilt. Tevens toont onderzoek aan dat kinderen die gemasseerd worden sneller alert zijn/in contact komen, beter groeien, beter slapen, zich lichamelijk beter ontwikkelen en minder onrust laten zien.

 

Voor wie?
De cursus babymassage is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 weken – 6/7 maanden.

 

Wanneer is de cursus?

In januari 2015 is de eerste cursus babymassage in het gezondheidscentrum de Volgerlanden van start gegaan onder begeleiding van een gediplomeerde kinderfysiotherapeut. De cursus bestaat uit 4 contactmomenten waarbij bovenstaande informatie aan bod zal komen. De groep bestaat uit maximaal vijf kinderen met 1 ouder. Indien de groep kleiner is kunnen in overleg beide ouders of een familie lid aanwezig zijn.

 

De cursus wordt gegeven op maandag. De eerstvolgende cursus zal bij voldoende aanmeldingen van start gaan op 8 juni 2015 (9.30 tot 10.30) in het gezondheidscentrum in de Volgerlanden.

 

De kosten voor de reguliere cursus bedragen 80 euro, inclusief lesmateriaal. Indien de babymassage onderdeel is van een kinderfysiotherapeutische behandeling is er een aangepaste vergoeding.

 

Hoe meld ik me aan?

Wilt u zich aanmelden of heeft u een vraag? Bel of mail ons vooral!

 

Telefoon: 078-6256640 (Vraag naar Marlies of Elize)

 

Mail: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl o.v.v. Babymassage

Articulatietherapie PROMPT

 

In september 2014 heeft logopedist Ilse Brouwer de cursus “Introductie PROMPT: Techniek” gevolgd. In het onderstaande stukje legt Ilse uit wat PROMPT is, voor wie het is en wat haar resultaten zijn tot nu toe.

 Screen-Shot-2013-02-23-at-2.16.26-PM

Wat is PROMPT?

PROMPT is in het kort gezegd een techniek of methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. Door middel van ‘prompts’ wordt de cliënt getriggerd om tot een goede uitspraak van een klank te komen.

 

Tijdens de cursus leer je voor elke klank een bepaalde prompt. Een prompt is een manuele manipulatie van de spraakbeweging. De logopedist gebruikt hierbij één hand om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt en bedenkt dan hoe de klank gemaakt kan worden.

 

Dit ‘voelen’ werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden, zoals bij de meer traditionele behandelmethoden.

 

Daarnaast richt PROMPT zich niet op het uitspreken van alleen de verkeerde klank. De moeilijke klank wordt direct geoefend in woorden en zelfs zinnen. De gedachte hierachter is, dat wij niet in klanken spreken, maar in woorden en zinnen. De klank wordt dus direct toegepast in woorden, die het kind in het dagelijks leven kan gebruiken.

 

 

Voor wie is PROMPT bedoeld?

In principe kunnen alle articulatieproblemen hiermee behandeld worden. Van kinderen die slissen tot volwassenen die na hersenletsel bepaalde klanken niet meer optimaal kunnen maken.

 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

De cursus is nog maar kort geleden, maar Ilse past de prompts zeer vaak toe binnen de articulatietherapie. Ze merkt dat kinderen veel gemakkelijker tot de nieuw te leren klank komen dan wanneer ze alleen haar stem en mondbeeld als voorbeeld gebruikt. Naast kijken en horen wordt er nu een extra zintuig gebruikt in de behandeling, namelijk het ‘voelen’. Zelfs bij kinderen die het motorisch lastig vinden om de klanken te maken, kunnen opeens hele woorden en zinnen goed zeggen. De blijdschap die hiermee gepaard gaat is super om te zien!

 

Regelmatig gaat Ilse naar terugkomdagen en oefenmiddagen om de PROMPT-techniek te onderhouden en verder te leren over deze fantastische therapiemethode.

 

Vermoedt u dat u of uw kind een articulatieprobleem heeft of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via:

Mail: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256606

 

U kunt zich ook online aanmelden. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. 

 

 De bron van de foto. 

 

 

Tweetaligheid

Tweetalig

Binnen de schoollogopedie komen wij geregeld kinderen tegen die tweetalig worden opgevoed. Over deze tweetaligheid heerst vaak onduidelijkheid.

 

De belangrijkste vraag bij het aanleren van verschillende talen is: welke talen zijn voor de kinderen belangrijk om te begrijpen en te spreken, nu en in de toekomst? Nederlands is belangrijk. Het is de taal van het land en de voertaal op school.

 

De thuistaal is het communicatiemiddel om met de cultuur verbonden te zijn. Zo kunnen kinderen in contact blijven met familieleden in het land van herkomst. En natuurlijk met de cultuur en eigen tradities. Het is dus belangrijk om de thuistaal te blijven spreken. Wanneer ouders zelf stoppen met het spreken van de thuistaal, dan gaat deze verloren.

 

Belangrijk bij het taalaanbod is dat de twee aangeboden talen niet te veel door elkaar heen gebruikt worden. Kies 1 taal bij 1 persoon ( bijvoorbeeld moeder spreekt altijd Spaans en vader spreekt altijd Nederlands). Een andere manier is afspreken dat 1 taal bij 1 plaats, activiteit of moment hoort ( bijvoorbeeld tijdens het eten met het gezin spreken we altijd Turks, op school spreken we altijd Nederlands).

 

Kinderen hebben de aangeboren gave om heel snel taal te leren, dit gebeurt automatisch. Maar ze kunnen alleen maar die talen leren, die ze vaak en goed te horen krijgen

 

Tips voor een goed taalaanbod:

 • Praat met uw kind over kleuren en vormen.
 • Benoem duidelijk wat je bedoelt, bijvoorbeeld “trek je rode laarzen aan” in plaats van “trek die aan”’
 • Praat over voorwerpen die je in de omgeving tegenkomt.
 • Lees dagelijks voor en praat over de verhaaltjes.
 • Stel vragen aan je kind.
 • Speel samen met uw kind. Spelletjes als “wie ben ik”, “ik zie, ik zie wat jij niet ziet” en memory zijn goed om de taal te stimuleren.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen.

U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar: Praktijk telefoon: 078 – 6256606 Praktijk mobiel: 06 – 10957598 Schoollogopedie: 06 – 10957558

Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk.

inloopspreekuur bloedprikken elke maandag 8.00 – 9.00 uur

Laboratoriumonderzoek bij Star-MDC

U bent van harte welkom op ons inloopspreekuur voor bloedprikken op maandagochtend van 8.00 – 9.00 uur. U kunt direct plaatsnemen in de wachtkamer en vandaar uit wordt u door de laborante de behandelkamer ingeroepen.

Deze inloopservice is voor iedereen beschikbaar, ook als u geen patient bent in het gezondheidscentrum! Bent u geen patient van het GCV, dan dient u wel een aanvraagformulier voor bloedonderzoek van uw eigen huisarts mee te nemen.

Star-MDC is een medisch diagnostisch centrum dat met 100 locaties in de regio Groot-Rijnmond dicht bij patiënten zit. Met een breed pakket aan diagnostische diensten zoals laboratoriumonderzoek en een optimale service, ondersteunen wij specialisten, huisartsen en verloskundigen. Ons uitgebreid en modern laboratorium maakt het mogelijk dat een uitslag snel wordt teruggekoppeld. Meer informatie: www.star-mdc.nl

Telefonische bereikbaarheid Fysiotherapie

Sinds de verhuizing in februari van dit jaar zijn er behoorlijk wat veranderingen in de praktijk. We hebben nu mooie grote kamers, een grote oefenzaal geschikt voor de kinderfysiotherapie, voor een actieve revalidatie en voor het sporten in groepsverband. Maar er zijn ook verandering in de telefonische bereikbaarheid. Vroeger kreeg u ons direct aan de telefoon als u belde naar 078-6256640, dit was makkelijke als u ons belde, maar uit de doorlopende enquête die we uitvoeren, bleek ook dat het als storend werd ervaren. Sinds februari krijgt u daarom nu in eerste instantie de centrumassistenten aan de telefoon, vragen over het tijdstip van uw afspraak kunnen zij zelf beantwoorden of anders wordt u doorverbonden, maar vaker wordt de boodschap aangenomen en bellen wij u later op de dag even terug. Dit is dus iets anders dan u gewend bent maar het zorgt ervoor dat we minder worden gestoord tijdens de behandeling en dat verbetert de kwaliteit van de behandeling.

Daarnaast zijn we ook bereikbaar op het emailadres fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl. Op werkdagen nemen wij op dezelfde dag nog contact met u op. 

Motor Control Impairment (MCI)

Herkent u de volgende symptomen?

 

 • Steeds terugkerende perioden met (forse) rugpijn

 • Last van stijfheid bij opstaan uit bed of na langer zitten

 • Toename van klachten bij lang zitten en lang staan (of dit niet vol kunnen houden)

 • Toename van klachten bij lang liggen (liever vroeg uit bed dan uitslapen)

 • Toename van klachten bij slenteren

 • Spontaan ‘kraken’ van de rug bij bepaalde bewegingen, soms ‘lucht’dit op.

 • Last bij plotselinge, snelle bewegingen

 • Moeizaam omhoog komen wanneer je voorovergebogen staat

 • Pijn bij hoesten/niezen

Bij bovenstaande symptomen kan er sprake zijn van instabiliteitsklachten van de rug, ook wel ‘Motor Control Impairment ‘ (MCI) genoemd.

 

MCI is een aandoening die valt onder de zogenaamde aspecifieke lage rugklachten. Dit betekent dat wanneer er een röntgenfoto of MRI scan van de rug wordt gemaakt, deze aandoening niet zichtbaar is. Het is een aandoening die overigens niet ernstig is, maar vaak wel erg vervelend en/of beperkend.

 

Instabiliteitsklachten dienen zich vaak al ver van tevoren aan. Er is vaak sprake van terugkerende lage rugpijn. Dit begint vaak mild en af en toe, maar meestal worden de pijnvrije perioden tussen de aanvallen van lage rugpijn in de loop van de jaren korter en worden de klachten heviger.

 

De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar het is waarschijnlijk dat het ontstaat door het minder goed functioneren van de diepere (stabilteits)spieren, die zich diep in het lichaam, rondom de wervelkolom bevinden.

 

Hieronder zijn de vijf lendenwervels afgebeeld. Het linker plaatje is een zijaanzicht. Op het rechter plaatje ziet u twee wervels van de achterkant.

 

wervel-179x300             doornuitsteeksel

 

Op het bovenste plaatje ziet u tussen de wervels de tussenwervelschijf of discus (blauw). De botstukken rechts zijn de doornuitsteeksels (die kunt u voelen op uw rug). Daartussen zitten de facetgewrichten. Op het onderste plaatje ziet u het doornuitsteeksel (d.u.) en de facetgewrichten(*). De facetgewrichten liggen dakpansgewijs over elkaar.

 

Als u voorover buigt (de rug wordt bol), zal de tussenwervelschijf aan de voorzijde smaller worden en de facetgewrichtjes zullen uit elkaar schuiven. Als je achterover buigt (de rug wordt hol), zal de tussenwervelschijf aan de achterkant smaller worden en de facetgewrichtjes zullen in elkaar schuiven. Als de facetgewrichtjes uit elkaar schuiven zal de druk in de gewrichtjes minder worden, als ze in elkaar schuiven, wordt de druk groter.

 

Het opvangen dempen van schokken danken we aan de inhoud van de discus. Die bestaat uit een taaie en vervormbare kern. De banden rondom de kern houden de kern op de plaats. De kern van de discus zuigt water aan. Daardoor blijft hij op spanning.

 

Tijdens bewegen wordt de wervelkolom aangestuurd door twee typen spiergroepen; grote oppervlakkige spieren en kleine dieper gelegen spieren.

 

De kleinere diepere spieren zijn erg belangrijk voor de sturing en coördinatie van bewegingen van de wervelkolom. De grotere spieren zorgen meer voor de grovere bewegingen en de kracht.

 

Als deze spiergroepen goed samenwerken is er vaak niks aan de hand, maar als de kleine spieren in de diepte minder actief zijn en dus eigenlijk verzaken om de bewegingen goed te coördineren kunnen er wel problemen ontstaan.

 

Bij een wat passievere leefstijl (bijvoorbeeld veel zitten op werk, geen sport of eenzijdige repeterende bewegingen) is de kans dat deze kleine spiertjes minder actief worden. De grote oppervlakkige spieren proberen dit over te nemen, maar zijn hier eigenlijk niet voor gemaakt en maken te grove bewegingen. Het kan dan gebeuren dat bewegingen niet meer juist wordt uitgevoerd, de bewegingsassen iets verplaatsen en er dus overbelastingspunten ontstaan, welke bijvoorbeeld resulteren in rugpijn.

 

Gelukkig is de samenwerking tussen deze spieren goed te (her)trainen, zodat er weer een goed evenwicht ontstaat. En uiteindelijk zal dat resulteren tot minder of geen rugpijn.

 

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt online een contactformulier vinden of u kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640. Voor aanvullende bereikbaarheidsinformatie kunt u hier terecht.

 

Bron

 

Bewegen is gezond, maar waarom?

Dat bewegen gezond is, weet iedereen inmiddels wel. Toch beweegt lang niet iedereen voldoende. Misschien dat de volgende tien redenen er wel voor zorgen dat je meer gaat bewegen?

 1

1. Goed voor je hersenen en geheugen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de hersenen gebaat zijn bij regelmatig sporten. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom het precies zo is, maar wel dat het zo is. Gedacht wordt dat bewegen de bloedsomloop bevordert. Zo komt er meer zuurstof in je hersenen en dat is goed.

 

2. Meer zin in seks

Sporters zijn actiever in bed. De verklaring is volgens wetenschappers simpel: sporters hebben meer zelfvertrouwen en zijn tevreden met hun lichaam. Daarnaast verkleint veel bewegen bij mannen de kans op erectiestoornissen.

 

3. Minder stress

Door te sporten, maakt je lichaam onder andere endorfine en serotonine aan. Beiden staan bekend als gelukshormonen. Ook voedingsmiddelen die de serotonineproductie in je hersenen vergroten, zouden je humeur verbeteren. Endorfine heeft een kalmerend en pijnstillend effect.

 

4. Sterke botten

Je botdichtheid neemt na je dertigste af, waardoor ze steeds brozer worden. Sporten helpt dit tegen te gaan. Om sterk te worden en te blijven, moeten botten belast worden. Doe een sport waarbij je botten je gewicht dragen, bijvoorbeeld hardlopen.

 

5. Een gezond hart

Bewegen heeft effect op de belangrijkste oorzaken van hartaandoeningen. Het voorkomt dat je aders verstopt raken en verlaag de bloeddruk. Ook vermindert het de kans op andere risicofactoren zoals diabetes, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht en aderverkalking.

 

6. PMS en menstruatiepijn

Regelmatig sporten vermindert bij vrouwen premenstruele pijnen. Volgens onderzoekers komt ook dit weer door het vrijkomen van de stof endorfine. Het verzacht de pijn en heeft een kalmerend effect. En wist je dat wanneer je tijdens de laatste fase van de menstruatiecyclus beweegt je meer vet verbrand! Ook kun je in die fase langer sporten zonder moe te worden.

 

7. Versoepelt de overgang

Ook voor vrouwen in de menopauze is van belang om te blijven bewegen. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het beoefenen van een sport overgangsklachten als opvliegers, nachtelijk zweten, slapeloosheid en prikkelbaarheid vermindert. Daarnaast vertraagt in de overgang de stofwisseling en is het moeilijker om buikvet te voorkomen. Sporten voorkomt die extra kilo’s.

 

8. Positief effect op de spijsvertering

Als je last hebt van je darmen, bijvoorbeeld obstipatie of een opgeblazen gevoel, zal je waarschijnlijk niet altijd zin hebben om te gaan sporten. Toch kun je veel baat hebben bij meer bewegen en wel gaan. Bewegen heeft namelijk een enorm positief effect op je spijsvertering.

 

9. Goede lichaamshouding

Hebben de eerst acht punten je nog niet overtuigd? Misschien motiveert het je dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat sporters zich beter voelen dan mensen die helemaal niet bewegen. Ze zitten beter in hun vel en stralen dit ook uit. Ook hebben sporters een betere lichaamshouding en hebben ze minder last van klachten als rugpijn.

 

10. Meer energie

Voel je je futloos en lukt het je echt niet om jezelf van de bank te slepen om in actie te komen? Realiseer je je dan dat je lichaam door beweging op gang komt. Je hart en longen worden aan het werk gezet en onder andere je bloedcirculatie verbetert. Al na een paar weken regelmatig sporten voel je je energieker en heb je meer zin in dingen. Probeer vaste sportmomenten te prikken of spreek met iemand af om het makkelijker vol te houden.

Bron. 

 

Nieuw Schooljaar – Logopedie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! De kinderen gaan uitgerust en hopelijk met veel plezier weer naar school. 

 

Natuurlijk zijn er kinderen die problemen ondervinden met taal, spraak, spelling, mondgedrag, stotteren, adem en stem. Wij begeleiden hen graag om deze problemen aan te pakken. Onze logopedisten werken ook met peuters en met volwassenen.

 

Twijfelt u of de klacht van uw kind of van uzelf behandeld kan worden door een logopedist? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op voor informatie. Dit is geheel vrijblijvend. Wij staan u graag te woord.

 

U kunt ons bereiken voor informatie of voor het maken van een afspraak door te bellen naar 078-6256606.

Het is ook mogelijk om via de website online een afspraak te maken. Wij bellen u dan graag terug.

 

Hartelijke groet,

 

De logopedisten van Gezondheidscentrum de Volgerlanden,

 

Meriam de Beun, Ilse Brouwer, Jantine Lems en Brigitte van der Meer

Mindfulness

Pijnklachten

 

Lichamelijke klachten, omdat het van binnen niet goed met je gaat. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is veel gewoner dan je denkt. Na een dag vol spanningen kun je hoofdpijn hebben, of wat dacht je van de uitspraak ‘ik krijg al buikpijn als ik er aan denk’.

 

Vaak zijn het dit soort klachten: hoofdpijn, maagpijn, buikpijn, duizeligheid, vermoeidheid en misschien wel een drukkende pijn op de borst. En als het aanhoudende klachten zijn, dan ben je er waarschijnlijk al mee naar de huisarts gegaan. Dat is heel logisch, want die klachten kunnen goed een lichamelijke oorzaak hebben en dan kan de huisarts je helpen.

 

Soms kan de huisarts echter geen lichamelijke verklaring voor je klachten vinden. Het kan dan dus zo zijn dat je klachten voortkomen uit spanningen of angsten die een rol spelen in je dagelijkse leven.

mindfulness_poster_UK

Genieten van het hier en nu; Mindfull.

 

Laten we beginnen met vertellen wat mindlessness is, het tegenovergestelde van mindfulness. Mindlessness is dat je ‘er even niet bent’: je verheugt je op een leuk etentje, stond de hele middag te koken, hebt het mooi opgediend, ging zitten en toen dwaalden je gedachten weg. Nu is je bord leeg zonder dat je er eigenlijk iets van hebt meegemaakt en het goed hebt geproefd. Je was even niet in het hier en nu. Je zat ‘in je hoofd’.

 

Er zijn veel momenten waarop mensen geneigd zijn zich terug te trekken in hun hoofd. Je gaat presenteren bij een belangrijke klant en maakt je meer zorgen over de afloop en of je pak goed zit dan dat je die presentatie aan het doen bent. Of als je een examen moet maken en je bent tijdens het maken meer met de uitkomst dan met het examen zelf bezig. Ook in kleine dagelijkse dingen kunnen we dat herkennen, bijvoorbeeld  wanneer je bij een drukke dag meer bezig bent met wat je allemaal nog moet doen, dan dat je even geniet van de rust van een kop thee. Er zijn talloze andere voorbeelden te verzinnen.

 

Als we weten wat mindlessness is, dan is mindfulness goed voor te stellen. Mindfull zijn betekent dus dat je wél ‘in het hier en nu’ bent. Dat je niet afdwaalt in gepieker, of de situatie meer analyseert dan dat je het echt bewust meemaakt. Mindfull zijn kan je helpen het hier en nu te beleven, er van te kunnen genieten en je aandacht te houden bij de dingen (in plaats van het piekeren en oordelen over dingen en de gevolgen ervan).

 

Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aanleren van mindfulness positieve effecten heeft. Zo is aangetoond dat het zenuwstelsel zich aan kan passen zodat onze hersenen flexibeler worden en beter om kunnen gaan met stressvolle situaties.

 

Eind 2013 heeft Remco Tijdgat de opleiding afgerond gericht op training tot mindfull gedrag bij mensen met stressklachten of onverklaarde pijnklachten. Dit past hij toe in zijn werkzaamheden als haptotherapeut en fysiotherapeut die werkzaam is op haptonomische basis.

 

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 078-6256640.

 

Mindfulness cursus start op 12 oktober!

De training wordt gegeven door Remco Tijdgat (Fysiotherapeut en Haptotherapeut) en Annemarije Struik (psycholoog). Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Bron

 

Eerste uitgifte gesprek in de apotheek wordt altijd gedaan!

In de media is momenteel e.e.a. te doen over de eerste uitgifte in de apotheek bij in gebruik nemen van nieuwe medicijnen. Bij de eerste uitgifte heeft de apotheek tal van taken: registratie, invoeren en controle van het recept en of het medicijn voor u geschikt is (allergie controle o.a.), controle of dit nieuwe medicijn in combinatie met eventuele andere medicijnen veilig is, eventueel overleg met uw huisarts, schriftelijke uitleg meegeven, vastleggen in uw digitale dossier en op het medicijn etiket.  Daarnaast vindt een gesprek plaats aan de balie waarin uitleg gegeven wordt over het medicijn, mogelijke bijwerkingen, dosering, bewaaradvies, therapietrouw, combinatie met andere medicatie, mogelijke invloed op uw reactievermogen en alle andere vragen die u heeft rondom het nieuwe medicijn.

In de apotheek de Volgerlanden vinden altijd eerste uitgifte gesprekken plaats! Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u, in geval u achteraf iets toch niet helemaal begrepen heeft of u heeft andere vragen, dat u met ons contact opneemt op telefoonnummer 078 – 625 6631!

Het lijkt vanuit de media net alsof het eerste uitgiftegesprek bovenop de overige kosten van de medicatie komt. Dat is echter niet zo. De medicatie inclusief de eerste uitgifte en het eerste uitgiftegesprek kost evenveel in 2014 als in 2013. Het verschil is dat de medicatie en de eerste uitgifte nu zichtbaar is op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Overigens heeft de overheid bepaalt dat de kosten apart in beeld dienen te worden gebracht.

Logopedie en dyslexie

 

De logopedist is de specialist op het gebied van diagnostiek naar en de behandeling van taal- en spraakstoornissen.
Maar wist u dat de logopedist ook een belangrijke rol kan vervullen in het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen? En dat dit al in een vroeg stadium kan plaatsvinden? De logopedist beschikt over kennis met betrekking tot onderzoek en behandeling van factoren die nauw samenhangen met dyslexie, zoals fonologie (klankleer) en oproepsnelheid. Matige prestaties op deze deelgebieden kunnen een indicatie zijn voor latere lees- en spellingproblemen. De logopedist kan preventief handelen, in de vorm van een zogenaamde voorschotbenadering. Leerlingen in groep 2, waarbij risicofactoren worden gesignaleerd, kunnen worden begeleid door de logopedist. De behandeling bestaat uit het werken met klanken en letters, ter voorbereiding op het leesonderwijs in groep 3. De voorschotbenadering kan dyslexie niet voorkomen, maar de uitingsvorm ervan verkleinen.

Tevens kan de logopedist hulp bieden bij leerlingen die vastlopen in het lees- en spellingonderwijs in de hogere groepen. Ook nu geldt dat de problemen kunnen samenhangen met tekorten binnen de verschillende taalvaardigheden. De logopedist kan door middel van gericht taalonderzoek deze tekorten in kaart brengen en in de logopedische behandeling de basis van het lezen en spellen; de fonologie, verstevigen.

Binnen onze praktijk is Jantine Lems gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van evidence-based interventies. Goede samenwerking met ouders en school is een van de pijlers van de behandeling.

Jantine is aanwezig op maandag. Voor vragen kunt u haar bereiken via: j.lems@gc-devolgerlanden.nl

Meer lezen over Dyslexie? Lees hier de Folder dyslexie

4DKL lijst: voor het in kaart brengen van psychische klachten

Om uw psychische klachten goed in kaart te kunnen brengen maken wij gebruik van een klachtenlijst (4DKL, invul duur 10 min.). Op die manier kunnen wij een eerste inschatting maken van de ernst van uw klachten. U krijgt deze lijst mee van de huisarts en levert deze in voordat u het gesprek bij de Poh-GGZ heeft. Bij afronding van de gesprekken nemen wij de lijst nogmaals af om te zien of de klachten verminderd zijn.

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk

Inleiding praktijkondersteuner GGZ

Steeds meer huisartsenpraktijken in de regio hebben een POH GGZ in de praktijk, in onze praktijk zijn dat Marinka de Vries en Iris van der Meer. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

 

Waarom een POH GGZ in de huisartsenpraktijk?

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt over het algemeen snel en in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH GGZ.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

 

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

 • het verhelderen van problemen
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing
 • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
 • nazorg na behandeling in de GGZ.

 

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

 

Kosten

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Ouder dan 70 jaar? Extra vitamine D is aan te raden!

Vitamine D

Vitamine D is essentieel voor het lichaam. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot botontkalking (osteoporose), een verminderde weerstand en zwakkere spieren.

Vitamine D komt van nature in een beperkt aantal voedingsmiddelen voor. Ook kan de mens onder invloed van zonlicht zelf vitamine D aanmaken. Echter, naarmate mensen ouder worden, is de huid minder goed in staat om vitamine D aan te maken.

De gezondheidsraad adviseert alle personen van 70 jaar en ouder om dagelijks een vitamine D supplement in te nemen.

 

Telefonisch contact

Als u ouder bent dan 70 jaar dan komt u in aanmerking voor vitamine D. De apotheker heeft in samenwerking met uw huisarts besproken wie er van onze patienten extra vitamine D nodig heeft. Als u in de groep patienten valt die extra vitamine D nodig heeft, dan wordt u een dezer weken gebeld door de centrumassistente. Zij vraagt of u inderdaad prijs stelt op extra vitamine D en als dat zo is, dan zorgt zij ervoor dat u het juiste supplement vitamine D op recept krijgt. Welk type supplement vitamine D u nodig heeft, hangt af van de hoeveelheid zuivelproducten wat u dagelijks tot u neemt.

Uw huisarts controleert of u het juiste vitamine D supplement voorgeschreven krijgt.

 

Vergoeding vitamine D

Voor de op recept verkrijgbare vitamine D supplementen, is geen bijbetaling in de apotheek nodig. Zoals bij alle voorgeschreven geneesmiddelen, gaan de vitamine D supplementen wel van uw eigen risico af.

Mocht u al de vrij verkrijgbare lagere dosering vitamine D tabletten innemen, dan kunt u deze omzetten naar een vitamine D supplement wat alleen op recept verkrijgbaar is.

Logopedie Loont

Weet u waar een logopedist u allemaal mee kan helpen?

De eerstelijnszorg komt de laatste tijd vaak in het nieuws, omdat de vrije zorgkeuze aan banden wordt gelegd door de strenge eisen van de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat je binnenkort niet zomaar meer kunt kiezen voor de logopedist of fysiotherapeut bij u in de buurt, terwijl hij of zij misschien wel een specialist is op het gebied van uw hulpvraag, of die van uw kind.

Onder veel logopedisten heerst frustratie, omdat ons vak te weinig bekendheid en daarmee erkenning geniet van zorgverzekeraars, waardoor deze situatie ontstaan is.

Een aantal logopedisten uit het land hebben de onvrede over de huidige situatie omgezet in positieve energie en zijn een project gestart dat bijdraagt aan meer bekendheid en erkenning voor het vak. Door middel van crowd-funding is er geïnvesteerd in een prachtig filmpje dat een klein stukje laat zien van wat wij als logopedisten doen…wist u al wat de logopedist allemaal doet?

Voor uw veiligheid: geef uw toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens!

Betere zorg door goede informatie: geef uw toestemming nu!

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt de zorgverlener een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg. Daarom willen zorgaanbieders, zoals huisartsen en apothekers, graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie.

Altijd uw gegevens snel bij de hand

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Alleen met uw toestemming

Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar voor inzage als u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Heeft u nog geen toestemming gegeven om uw medische gegevens regionaal uit te wisselen? Bel de assistente op 078-6256666 of geef uw toestemming door bij uw eerstvolgende contact met ons gezondheidscentrum of apotheek!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het LSP en het uitwisselen van medische gegevens? Lees er alles over op de website van de VZVZ. https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home

Een onrustige baby

Help, ik heb een huilbaby! Het kan van grote invloed zijn op een gezin wanneer een kind zonder duidelijke reden onrustig is en veel huilt. De onzekerheid over of een kind wellicht toch pijn heeft maakt ouders vaak onzeker en het kost hierdoor vaak veel tijd en energie, zowel van ouder(s) als het kind zelf.

 

Normaal huilgedrag

Huilen is normaal. Gemiddeld neemt het huilen van een kind tot de leeftijd van 8 weken toe tot 2-2.5 uur per dag. Op een leeftijd van 3 maanden is een gemiddelde van 1-1.5 uur per dag normaal. Na drie maanden heeft een kind ook andere communicatiemogelijkheden, bijvoorbeeld een glimlach. Pas vanaf 7-9 maanden huilt een kind meer bewust om een specifieke reden.

grafiek

 

 

Excessief huilen

We spreken over ‘excessief huilen’ als er sprake is van een gezond en goed gevoed kind dat meer huilt dan ‘normaal’. Volgens de ‘definitie van Wessel’ wordt aangehouden wanneer een kind tenminste 3 dagen per week uur per dag huilt of ‘jengelt’, gedurende een aaneengesloten periode van 3 weken.

 

Mogelijke oorzaken excessief huilen:

 • Pijn en/of ziekte

  • Aanwijzing voor een lichamelijke aandoening kan zijn dat de groei (ook van de schedel) en ontwikkeling van een kind staakt.

 • Voeding/allergie

  • Tekenen van allergie: spugen, eczeem, diarree of allergie ouders

 • Pre- en dysmaturiteit (te vroeg geboren of een te licht geboorte gewicht)

  • Verhoogde prikkelgevoeligheid, ouders stress, geen goede start

 • Urineweginfectie

  • Moeilijk te onderkennen. Staken van de groei en ontwikkeling, huilen, spugen. Niet altijd sprake van koorts.

 • Reflux

  • Meer dan vijf keer per dag spugen is een indicatie voor reflux. Excessief huilen is geen indicatie voor reflux.

 • Prenatale of postnatale stress in het gezin

  • Psychosociale problemen, stress ouders, problematische bevalling, depressie 1 van de ouders > prikkelgevoeligheid

 

Overprikkeld’

Wanneer we spreken over een overprikkeld kind betekent dit dat een kind een verhoogde gevoeligheid heeft voor diverse prikkels. Denk hierbij aan dat het schrikt bij onverwachte aanrakingen, fel licht, harde geluiden etc. 

 

Waarom kinderfysiotherapie? 

De kinderfysiotherapeut kan u ondersteunen in het nog beter leren herkennen van de signalen die uw kind geeft wanneer het onrustig/ontregeld raakt zodat u hier tijdig op in kunt springen. Daarnaast kunnen zij adviezen of oefeningen geven die de zelfregulatie (hoe het kind zichzelf rustig krijgt) van een kind kunnen verbeteren. Zij kijken met u naar de invloed hierop van o.a. slaap, prikkels om een kind heen en de voeding.

 

Kinderfysiotherapie de Volgerlanden

Onze kinderfysiotherapeuten maken deel uit een groter team van fysiotherapeuten met diverse specialisaties en aandachtsgebieden. Binnen ons eigen team en met de huisartsen en kinderartsen in de omgeving werken we nauw samen en wisselen we kennis uit. De kinderfysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn, zijn Annemieke Klink, Marlies Benis (met verlof tot november 2014) en Elize de Snoo.

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Naast onrustige zuigelingen zien we ook kinderen met sportblessures, conditie problemen (bijvoorbeeld na langdurige ziekte), schrijfproblemen, een achterstand in de grove of fijn motorische ontwikkeling, een voorkeurshouding, neurologische of orthopedische aandoeningen.

Als u vragen heeft over bovenstaande informatie of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen. Ons telefoonnummer is: 078-6256640 en u kunt mailen naar fysio-gcv@gc-devolgerlanden.nl t.a.v. kinderfysiotherapie. 

Neusademen en lipsluiting

Met je mond kun je veel dingen doen: eten, drinken, praten, zoenen, lachen, huilen…Hierbij beweegt de mond, in andere gevallen is de mond gesloten. Soms houdt het kind echter uit gewoonte de mond veel open. 

 

Dit kan een gevolg zijn van:

– Zuigen op duim, vinger(s) of speen

– Keel-, neus- en oorproblemen

– Longaandoeningen

 

Bij een open mond kun je door de neus of door de mond ademen. Het is beter door de neus te ademen dan door de mond. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, gezuiverd en bevochtigd. 

De gevolgen van een open mond kunnen zijn, dat:

– De spieren van lippen, tong en wangen slapper worden.

– De tong te ver naar voren komt, waardoor deze tijdens het slikken en het praten te veel tegen de tanden duwt.

– De kans op infecties zoals keel- en oorontsteking, verkoudheid of ontstoken amandelen groter is.

– Je minder goed ruikt.

 

De gevolgen van een open mond zijn soms pas merkbaar als het kind ouder is. Daarom is het belangrijk om al op jongere leeftijd te proberen de problemen vóór te zijn. Probeer daarom lipsluiting, dus een gesloten mond, te stimuleren. .

 

Tips: Laat uw kind een plat voorwerp zoals bijvoorbeeld een ijsstokje of een flippo tussen de lippen houden. Let wel goed op, dat het voorwerp tussen de lippen gehouden wordt en niet tussen de tanden.

Om voor uw kind de oefeningen leuker te maken, kunt u ondertussen voorlezen, televisie kijken, een spelletje spelen, kleuren, puzzelen… Begin met een paar minuten per dag en bouw dit uit naar een langere tijd.

Andere manieren om lipsluiting te stimuleren:

– Ruiken: wat ruik je allemaal: zeep, shampoo, verf, benzine, patat…

– Neuriën van liedjes.

– Blazen: blaas met de neus een kaars uit, een balletje of een pluisje weg, een neusfluit…

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen.

 U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar:

Praktijk telefoon:  078 – 6256606

Praktijk mobiel:     06 – 10957598

Schoollogopedie:  06 – 10957558

Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk.

fotoexpositie de Farlagraaf – Zien is beleven – in de wachtkamer

Peter Farla van de Farlagraaf exposeert in de wachtkamer

Peter Farla houdt zich al jaren bezig met fotografie met passie. ‘Zien is beleven’ is zijn motto. Peter vertelt: ‘Fotografie is voor mij veel meer dan een hobby. Het mooiste van fotograferen is het zien en belven van je omgeving. Bewust zijn van wat er geberut om je heen binnen en buiten.’

Vanaf vrijdag 23 mei hangen zijn werken in de wachtkamer van het gezondheidscentrum. De Urbane kunstwerken die hier getoond worden, geven oude en verlaten gebouwen en industriele complexen weer. Door jarenlange leegstand neemt het verval door de tijd langzaam verder toe. Door kleur en lichtgebruik wordt de grauwheid van het verval een vrolijk en warm aanzien gegeven. Peter: ‘Het is voor mij een echte uitdaging om de schoonheid in lelijkheid te vinden en dit dan vast te leggen op een eigen manier’.

Voor feedback op zijn werken kunt u mailen naar petermaassluis@gmail.com. U wordt van harte uitgenodigd om de website van Peter te bezoeken: www.farlagraaf.nl. Mocht u geinteresseerd zijn in een van de werken, dan kunt u contact opnemen met Peter Farla via 06 42412794.

We wensen u veel kijkgenot toe in onze wachtkamer!

Samenwerkingsovereenkomst De Blije Borgh en Gezondheidscentrum

Vandaag is door de bestuurder van de zorgorganisatie de Blije Borgh Han Hendrikse en de locatiemanager van het gezondheidscentrum De Volgerlanden Carien Radstake een samenwerkingsovereenkomst getekend. Partijen verklaren daarmee om de reeds lang bestaande samenwerking te formaliseren en zo optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Speerpunten daarbij zijn deskundigheidsbevordering, consultatie binnen elkaars expertise gebied en coordinatie van activiteiten rondom de individuele patientenzorg. Altijd centraal staan de wensen en behoeften van de patient/client in de continuiteit van zorg.

 

Uitbreiding huisartsenteam met huisarts van der Schroeff-de Vries!

Op 1 mei mogen we onze zesde huisarts verwelkomen: huisarts van der Schroeff-de Vries start op deze dag in onze praktijk. Onze praktijk groeit elke dag met nieuwe patienten (we zijn als enige huisartsenpraktijk in Hendrik-Ido-Ambacht open voor nieuwe patienten) en ook ons gloednieuwe gezondheidscentrum blijkt patienten aan te trekken. We zijn zeer dankbaar dat we ons huisartsenteam kunnen uitbreiden met huisarts van der Schroeff-de Vries.

Alle patienten die zich vanaf nu bij ons inschrijven, worden in princpe bij onze nieuwe huisarts ingeschreven. Uitzondering zijn nieuwe patienten die op basis van gezinshereniging of -uitbreiding bij ons ingeschreven worden, zij worden uiteraard ingeschreven bij de huisarts van hun gezinsgenoten.

Prematuur en dysmatuur (SGA) geboren kinderen

Prematuur geboren kinderen zijn kinderen die te vroeg (na een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken) geboren zijn. Dysmatuur (SGA) geboren kinderen zijn geboren met een te laag geboortegewicht of een te laag geboortegewicht ten opzichte van wat verwacht wordt voor de zwangerschapsduur. ‘Dysmaturiteit’ is een verouderde term, tegenwoordig spreekt men over ‘small for gestational age’.

Te vroeg en/of SGA geboren kinderen ondervinden vaker negatieve gevolgen op het gebied van het (fijne en grove) motorisch functioneren. Ook vertonen ze vaker (tonus)regulatieproblematiek en zijn ze vaker overprikkeld. Dit kan zich op latere leeftijd uiten in andere motorische problematiek.

Onze praktijk werkt nauw samen met de kinderfysiotherapeuten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de behandeling van deze kinderen. De kinderfysiotherapeuten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis ziet deze kinderen op gezette controles tijdens “bureau nazorg” samen met de kinderartsen. Wij zien de kinderen in de praktijk of aan huis (<2 jaar).

Als er behoefte is aan het ondersteunen of controleren van de ontwikkeling van uw kind, of als er behoefte is aan adviezen voor in de thuissituatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten. De Kinderfysiotherapeuten die vast bij ons werkzaam zijn zijn: Annemieke Klink, Elize de Snoo en Marlies Bennis. U kunt ons bereiken op het nummer 078-6256640

Vacature apotheek medewerker per direct!

We zijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste apotheek medewerker, vooralsnog voor 12 uur per week op dinsdag, woensdag en donderdagochtend – met flexibele inzet en uitgroei naar fulltime in verloop van tijd. Werkervaring binnen een apotheek strekt de voorkeur! Zie onder het kopje ‘werken bij’ apotheek medewerker 2014

Samen in beweging

Een beweegprogramma bij uw fysiotherapeut

Dertig minuten bewegen maakt al een groot verschil

In 2010 voldeed ongeveer 66% van de volwassenen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (50% van de jongeren). Deze norm geeft aan hoeveel minuten per dag u lichamelijk matig actief moet zijn voor een positief effect op uw gezondheid. Matig actief wil zeggen dat u een wat verhoogde hartslag heeft en een wat snellere ademhaling, maar u bent niet buiten adem en kunt gewoon een gesprek voeren. Zorgen voor voldoende lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Denk aan op de fiets naar de supermarkt. De trap in plaats van de lift nemen of een uurtje tuinieren. Ook zwemmen is een goede vorm van bewegen. Voor volwassenen geldt dertig minuten matig intensief bewegen op minstens vijf – maar liever alle – dagen van de week als minimale norm.

 

De fysiotherapeut – specialist in beweging

De fysiotherapeut is dé specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Vooral mensen met een chronische aandoening kan hij met zijn specifieke expertise begeleiding bieden bij het verbeteren van de conditie, verhogen van de fitheid en het aanleren van een actieve leefstijl.

 

Bewegen met een chronische aandoening

Hebt u een chronische aandoening zoals artrose, diabetes, COPD, osteoporose of een coronaire hartziekte? Of heeft u moeite om een actieve leefstijl op te pakken en te onderhouden als gevolg van een chronische aandoening of bijvoorbeeld na revalidatie van een oncologische behandeling? Juist voor u kan lichamelijke activiteit veel winst opleveren.

 

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Uw hart en bloedvaten blijven beter in conditie, bewegen heeft een positieve invloed op de bloeddruk en het cholesterolgehalte en bovendien verkleint het de kans op overgewicht. Verder blijven uw botten langer sterk en werkt uw spijsvertering beter. U voelt zich energieker, kunt gemakkelijker ontspannen en bent daardoor beter bestand tegen stress.

 

Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven, want als u soepel kunt bewegen, voelt u zich beter.

 

Bewegen op maat

De fysiotherapeut kan voor u een beweegprogramma opstellen dat helemaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Het beweegprogramma is in klein groepsverband mogelijk met mensen met een vergelijkbare aandoening of conditie. In deze groep kunt u elkaar steunen, stimuleren en ervaringen uitwisselen. Gezamenlijk werkt u aan het ontwikkelen van een actieve leefstijl met als doel dat u die uiteindelijk zelfstandig kunt handhaven door bijvoorbeeld door te stromen naar een sport- of beweegactiviteit bij u in de buurt.

 

Aan de slag met een beweegprogramma

Voordat u start in een beweegprogramma stelt de fysiotherapeut u vragen en onderzoekt u lichamelijk. Met deze gegevens bepaalt de fysiotherapeut samen met u waaraan u tijdens het beweegprogramma vooral aan zal werken. Hiervoor worden behandeldoelen opgesteld. Voor elk behandeldoel wordt een passende behandelmethode gekozen afgestemd op uw persoonlijke situatie.

 

Er wordt in het programma onder andere gebruik gemaakt van oefeningen gericht op de algehele fitheid/ conditie en uithoudingsvermogen. Ook de dagelijkse activiteiten die voor u lastig zijn, komen aan bod. De nadruk ligt op hoe u lichamelijke activiteiten in uw dagelijks leven in kunt passen.

Zodra de behandeldoelen behaald zijn, sluit de fysiotherapeut het beweegprogramma af. Dit gebeurt pas als u de oefeningen zelfstandig uit kunt voeren én de actieve leefstijl zelf kunt onderhouden.

 

De juiste activiteit na het beweegprogramma

De meeste vormen van bewegen zijn in principe goed voor mensen met een chronische aandoening. Contactsporten en sporten waarbij u onverwachte bewegingen maakt, zijn echter niet voor iedereen aan te raden.

Waar u voor kiest, is vooral aan uzelf. Merkt u aan uw lichaam dat een reguliere sport te zwaar is, kiest u dan een aangepaste variant of vorm van lichaamsbeweging. Sommige mensen vinden het prettig om in groepsverband te (blijven) bewegen. Ook hierbij kan de fysiotherapeut u adviseren en helpen bij het maken van een keuze in de doorstroom naar één van de vele bewegingsactiviteiten of sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld sportief wandelen. Daarnaast kan hij advies geven over eventuele hulpmiddelen, zoals het gebruik van een stok bij het lopen.

 

Bron

nuclaire top levert vertraging in medicatie levering

Vanwege de nucleaire top in Den Haag aankomende maandag, dinsdag en woensdag is ons door onze groothandel verteld dat het kan gebeuren dat onze bestelling niet op de normale tijd binnen is. Normaal bestellen we ’s middags laat de benodigde medicatie, om die dan in de nacht afgeleverd te krijgen. We maken dan zoveel mogelijk dezelfde dag uw bestelling klaar. Als de aflevering langer duurt, halen we ons normale schema niet.

Concreet houdt dit in dat uw medicatie niet met 1 maar met 2 dagen geleverd wordt!

Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

U hoeft zich niet meer aan de balie te melden als u een afspraak heeft!

We hebben gemerkt dat er af en toe lange rijen ontstaan aan de balie – waardoor er ook een gebrek aan privacy is in geval klachten verteld of uitgevraagd worden.

Daarom hebben we per direct besloten dat als u een afspraak heeft met een zorgverlener (huisarts, assistenten, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, logopedist of wie dan ook) u zich NIET meer aan de balie hoeft te melden met de mededeling dat u aanwezig bent.

Als u een afspraak heeft met een van onze zorgverleners, dan kunt U direct in de wachtkamer plaatsnemen! U wordt opgehaald door uw zorgverlener.

aanpassingen toegang gezondheidscentrum

Inmiddels is ons gezondheidscentrum alweer vier weken op onze nieuwbouwplek te vinden. En dan komen er wensen en aanpassingen boven water van dingen die in de praktijk onhandig blijken te zijn.

Zo gaat de gemeente binnenkort een toegang maken vanaf de invalideparkeerplek voor de deur naar de stoep, zodat iemand die slecht ter been is of in een rolstoel zit, niet helemaal hoeft om te lopen/rijden naar de stoep-afstap verderop bij de scholen. Ook bleek de afstap voor de rolstoelgebruikers vanaf het fietspad te steil te zijn de stoep op naar het gezondheidscentrum – ook daar wordt een minder steile afstap gecreerd.

Het aantal fietsen wat in de fietsenrekken kan, is ook wat aan de lage kant. De gemeente heeft aangegeven daar nog een fietsenrek bij te willen zetten. Fijn!

 

Voorlezen en taalstimulering

Voorlezen en taalstimulering

 

Om de taalontwikkeling te stimuleren, kunt u een kind al op zeer jonge leeftijd laten kennismaken met boeken. Een baby kan een verhaal nog niet volgen, maar luistert wel naar de stem en intonatie van diegene die voorleest. Bekijk een boekje niet langer dan een paar minuten, want de spanningsboog van baby´s is kort. Vanaf drie à vier maanden kunt u samen naar plaatjes kijken. Benoem wat u ziet. Kies een boek uit met eenvoudige, duidelijke tekeningen of met de eerste kleuren die een baby kan zien: zwart, wit of rood.

 

Zorg dat boeken meegroeien met de leeftijd en belevingswereld van kinderen. Vaak staat op een boek de geschikte leeftijd. Vanaf 9 à 10 maanden kunt u beginnen met het voorlezen van simpele verhaaltjes. Vooral verhalen op rijm vallen in deze leeftijdscategorie in de smaak.

 

Lezen is meer dan het vertellen van een verhaal en taalontwikkeling is meer dan alleen lezen. Er zijn veel activiteiten die de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren, zoals het gebruik van een poppenkast of door het zingen van liedjes. Ook interactief voorlezen is een geschikte activiteit om de taalontwikkeling te stimuleren.

 

Bij interactief voorlezen betrekt u het kind actief bij het voorlezen. Behalve een moment van leesplezier, zorgt u er ook voor dat kinderen gericht luisteren en meedenken. U gaat met kinderen in gesprek over het boek in de vorm van open vragen: Wat zie je hier, wat denk je dat er hierna gaat gebeuren? Door open vragen te stellen, vertelt u uiteindelijk niet zelf, maar vertellen de kinderen het verhaal.

 

Interactieve boeken:

Zijn niet (al te) bekend bij de kinderen;

zijn spannend;

zitten vol onverwachte gebeurtenissen;

bevatten humor.

 

Als een verhaal spannend is, doen kinderen moeite om te begrijpen waarover het gaat. Zij vergroten zo hun woordenschat. Onverwachte gebeurtenissen in een verhaal stimuleren kinderen om te bedenken wat er kan gaan gebeuren. U prikkelt de fantasie en ontlokt taal, want de kinderen spreken uit wat zij denken dat er gaat gebeuren. Zorg ervoor dat de tekst niet zichtbaar is voor de kinderen.
Kinderen die nooit eerder interactief zijn voorgelezen, moeten er vaak aan wennen. Begin daarom met wat eenvoudige vragen om af te tasten wat kinderen (aan)kunnen.

 

Hoe meer er met kinderen wordt gelezen, hoe natuurlijker het voor ze wordt. Door uit te stralen dat voorlezen leuk is, zult u hen stimuleren om zelf boeken te gaan lezen.

Geslaagde open dag apotheek en gezondheidscentrum!

Afgelopen zaterdag 1 maart is de officiële open dag geweest van de apotheek en het gezondheidscentrum de Volgerlanden aan de Druivengaarde 15 – 17 (voor parkeren met de auto Wijngaarde intoetsen).

Om 9.30 uur zijn we de dag met elkaar als medewerkers feestelijk begonnen met het aansnijden van de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte taart van ‘rondje taart’.

In de ochtend zijn honderden patiënten langs geweest om ons nieuwe gebouw te bekijken. In de apotheek was het niet mogelijk om achter te kunnen kijken, maar dankzij een uitgebreide fotocollage is het complete (en uitgebreide) proces van geneesmiddelenuitgifte zichtbaar gemaakt. Iedereen kon alle kamers bezichtigen: van de huisartsen, (kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, praktijkondersteuners (chronische ziekten en GGZ), centrumassistenten, medisch pedicure, huid- en oedeemtherapeuten, psychologen, AMW en diëtisten. Het centrum is groot met centraal de wachtkamer. Alle zorgverleners halen de patiënt/cliënt in de wachtkamer op. We waren blij verrast door de massale komst van de vele belangstellenden. We hebben gemerkt dat niet alleen onze patiënten, maar ook veel andere belangstellende inwoners zijn langs geweest. Mocht u een nieuwe inwoner zijn van Hendrik-Ido-Ambacht en nog geen huisarts hebben: de praktijken van onze huisartsen staan open voor nieuwe patiënten.

In de vroege middag kwamen vele genodigden langs. We zijn dankbaar voor de hoge opkomst en interesse van onze collega’s van stichting Boog, gezondheidscentrum Beverwaard en Zuiderkroon, collega-huisartsen, – apothekers en fysiotherapeuten, de burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, de vele samenwerkingspartners binnen en buiten Hendrik-Ido-Ambacht; medewerkers van de STAR, de Blije Borgh (die de catering voortreffelijk verzorgd heeft deze dag!), de Yulius, van Rhoonpsychologen, Vivenz enzovoorts, enzovoorts.

De dag hebben we besloten met een informele bijeenkomst van familie en vrienden – die uiteraard ook na alle verhuisdrukte nieuwsgierig waren naar ons nieuwe pand.

We mogen spreken van een bijzonder geslaagde open dag die we hebben mogen vieren met elkaar! De vele bloemen, bloemstukken en versnaperingen maakten deze dag extra feestelijk. Graag willen we u hartelijk danken voor uw bijdrage daarin!

 

Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Wat voor velen onbekend is, is dat kinderfysiotherapie een goede oplossing kan bieden voor kinderen met schrijfproblemen. Er kunnen diverse schrijfproblemen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten bij het schrijven, een verminderde leesbaarheid, een te groot of te klein schrift of een te laag schrijftempo waardoor uw kind niet mee kan komen met andere kinderen in de klas.

 

Om te voorkomen dat uw kind achter gaat lopen in de klas is het belangrijk om aandacht te besteden aan het schrijven. Mocht extra aandacht en aanbieden van de schrijfvaardigheid onvoldoende resultaat opleveren kunt u contact opnemen met de kinderfysiotherapeut.

 

Onze kinderfysiotherapeuten zullen u dan uitnodigen voor een intake waarbij uitgebreid aan bod komt wat het probleem is. Vervolgens wordt er een zorgvuldig onderzoek gedaan waarbij in kaart wordt gebracht welke factoren problemen opleveren en waar extra aandacht aan moet worden besteed om de schrijfvaardigheid van uw kind te verbeteren.

Tijdens de diagnostiek en behandeling streven onze therapeuten ernaar om contact te onderhouden met de leerkracht van uw kind.

 

Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering tot 18 behandelingen per jaar.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten (Annemieke, Marlies of Elize) via het nummer 078-6256640 of u kunt mailen naar: fysio-gcv@gc-devolgerlanden.nl

Nu ook behandeling van zwangerschapsgerelateerde of verzakkingsklachten met bekkenfysiotherapie in ons GCV!

Vanaf 7 maart heeft onze fysiotherapiepraktijk uitbreiding van specialismen met de bekkenfysiotherapie. Aryanne Kolsters-van Spijk en Marijke Slieker-ten Hove zullen op diverse dagdelen per week deze specifieke zorg verlenen. Hun jarenlange ervaring en expertise ligt vooral op het gebied van bekken en bekkenbodemproblematiek, inclusief het bestrijden van pijn en op complexe bekkenbodemproblematiek bij vrouwen ten gevolge van zwangerschapsgerelateerde of verzakkings-klachten.

Voor afspraken kan gebeld worden met 078-6227411. Voor meer informatie: http://www.profunduminstituut.nl/

routebeschrijving naar onze apotheek en ons gezondheidscentrum

Met groot plezier kunnen we u vertellen dat we verhuisd zijn naar ons nieuwe pand Sophiastaete, Druivengaarde 15 – 17, 3344 PK te Hendrik-Ido-Ambacht.

U kunt ons uiteraard te voet, per fiets en per auto bereiken.

Voor de gemakkelijkste route met parkeren per auto kunt u het beste de navigatie instellen op ‘de Wijngaarde’ – dan komt u bij parkeerplaatsen uit.

Aan de kopse kant van de Sophiapromenade staan enkele fietsenklemmen om uw fiets in te kunnen parkeren.

We zijn verhuisd!

Afgelopen vrijdagavond en zaterdag zijn de apotheek en het gezondheidscentrum verhuisd naar ons nieuwe pand aan de Druivengaarde 15 – 17. Een verhuizing heeft aardig wat voeten in de aarde, maar gelukkig is het goed verlopen en waren we op maandag weer ‘gewoon’ open!

Beetje beweging beschermt al tegen nierstenen

Zelfs als je een klein beetje beweegt, verklein je al de kans op nierstenen. Dat blijkt uit een onderzoek wat gepubliceerd is in the Journal of the American Society of Nephrology.
Uit het onderzoek bleek ook dat je door te veel calorieën  te eten het risico juist kan verhogen. Eerdere onderzoeken die verbanden toonden tussen nierstenen en overgewicht, diabetes, metabool syndroom en hart- en vaatziekten lieten al zien dat de vorming van nierstenen veel verder gaat dan alleen de nieren.
Onderzoeker Mathew Sorensen (University of Washington School of de Medicine) bestudeerde samen met zijn collega’s 84.225 vrouwen na de overgang. Ze keken hierbij specifiek naar een verband tussen energie-inname en -verbruik en de vorming van nierstenen. Van de vrouwen in de studie was het voedingspatroon en beweeggedrag sinds 1990 bekend.
Resultaten
Na correctie voor verschillende factoren – waaronder BMI – vonden de onderzoekers dat beweging het risico op nierstenen met 31 procent kon verlagen. “Zelfs kleine hoeveelheden beweging verlagen het risico: je hoeft geen marathon te lopen”, aldus Sorensen. Vrouwen zijn al gebaat bij ongeveer drie uur per week wandelen, vier uur tuinieren of één uur hardlopen.
Vrouwen die meer dan 2200 kilocalorieën per dag nuttigden, verhoogden het risico op nierstenen met 42 procent. Obesitas was ook een risicofactor voor de steenvorming. “Bewustwording van de calorie-inname, op je gewicht letten en voldoende bewegen zijn belangrijk voor de algehele gezondheid”, stelt Sorensen. “Ook voor de nierstenen dus.”
Het onderzoek betreft alleen vrouwen na de overgang. Er zal dus meer onderzoek gedaan moeten worden om te kunnen bepalen of de gevonden resultaten voor iedereen gelden.

Wijziging in manier van declaren eerste uitgifte

Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, geldt een apart tarief voor de zorg die de apotheek heeft verleend. Dit heet het ‘eerste uitgifte tarief’. Vanaf 1 januari 2014 vindt u dit tarief apart terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.
Dit heeft de overheid bepaald. Het eerste uitgifte tarief geldt al sinds 2009, maar vanaf dit jaar staat het bedrag dus apart vermeld in het declaratieoverzicht. U bent niet duurder uit voor uw medicijnen door deze wijziging in de manier van declareren.
Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, doet uw apotheek het volgende voor u:

– een gesprek met u voeren over het gebruik en werking van het medicijn
– nagaan of u andere medicijnen gebruikt
– kijken of het medicijn geschikt is voor u, bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor
– beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen
– zo nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts
– uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten
– gebruik, werking en eventuele bijwerkingen aan u uitleggen
– de schriftelijke uitleg van het medicijn meegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de (bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met uw apotheek op.
 
Hieronder volgt een rekenvoorbeeld (met fictieve tarieven en fictieve namen) om het een en ander duidelijk te maken:
Tarief 2013
Geneesmiddel met WTG* tarief 07: 13,00 euro
 
Tarief 2014
Geneesmiddel met WTG* tarief 07: 7,00 euro
Prestatie Eerste Uitgifte: 6,00 euro
Totaal: 13,00 euro
 
U ziet hier dat het tarief 07 per 01-01-2014 is gesplitst in een lagere prijs voor het WTG tarief 07 en een extra toevoeging in de vorm van Prestatie Eerste Uitgifte. Het uiteindelijke tarief verschilt dus niet ten opzichte van eerdere jaren; u ziet op uw rekening van de zorgverzekeraar wel in plaats van 1 tarief, 2 tarieven.
 
Helaas vergoeden sommige zorgverzekeraars de Prestatie Eerste Uitgifte niet. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen of dit voor u geldt of niet. Wanneer dit onduidelijk is of u heeft vragen over het niet vergoeden van dit tarief, dan dient u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.
 
* WTG: Wet Tarieven Gezondheidszorg
* WTG tarief 07 : aanduiding voor tarief voor de eerste uitgifte
 

Manuele Therapie

Manuele therapie is al jaren een specialisme binnen de Fysiotherapie en wordt ook al jaren in het gezondheidscentrum aangeboden. In eerste instantie alleen door Pieter Wils, maar sinds 2013 ook door Femke Latour.

Vroeger was manuele therapie een specialisme dat zich onderscheidde van de algemeen fysiotherapeut door het toepassen van mobilisatietechnieken om gewrichten los te maken waarbij vaak een knakkend geluid waarneembaar kan zijn. Deze technieken worden nog steeds toegepast wanneer er sprake is van stijve gewrichten. Deze stijfheid kan namelijk herstel van bijvoorbeeld rug- of knieklachten beïnvloeden.

 

Binnen de manuele therapie is er uitgebreid aandacht voor de oorzaak van een blokkade of stijfheid in een gewricht. Door te kijken naar de oorzaak van klachten kan het terugkomen van een klacht zoveel mogelijk worden voorkomen. Vaak is het van belang om oefeningen te doen zodat een regio soepel blijven of juist oefeningen voor stabiliteit zodat gewrichten beter worden aangestuurd. De manueel therapeuten binnen het gezondheidscentrum beheersen deze vaardigheden waardoor zij u zo zorgvuldig mogelijk proberen te helpen.

 

Het is echter ook mogelijk dat oorzaken van klachten buiten het kennis gebied ligt van de manueel therapeut. Het grote voordeel van ons centrum is dat we meerdere specialisaties aanbieden waardoor we binnen het centrum elkaar aanvullen, overleggen en gericht naar elkaar doorverwijzen.

 

Zo kan de fysiotherapeut op haptonomische basis bijvoorbeeld helpen wanneer er een verkeerde afstemming is van belasting op belastbaarheid. Een andere aanleiding voor een verwijzing naar een manueel therapeut kan zijn wanneer cliënten gespannen bewegen waardoor de klachten ontstaan.

 

Tevens is er binnen het centrum een fysiotherapeut met een osteopathische achtergrond die kennis heeft over invloed van andere structuren dan pees, spier en bot die wel degelijk invloed hebben op ons bewegen. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan de invloed van inwendige organen (bijvoorbeeld de darmen) op het bewegingsapparaat. Tot slot is ook Dry Needeling een extra behandelmethode die wordt aangeboden.

 

Vooral bij chronische wervelkolom gerelateerde klachten kan het dus zijn dat u naast de manueel therapeut ook nog door andere therapeuten geholpen wordt om zo het beste resultaat te behalen.

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan! (22 januari t/m 1 februari)

Op de site van de Nationale Voorleesdagen staat:
“Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.”

Binnen de taalontwikkeling van kinderen is voorlezen dus erg belangrijk! Maar hoe lees je nou eigenlijk een boek met een peuter, kleuter of ouder kind?
Bezoek de website van de Nationale Voorleesdagen en lees daar de tips! 

Versterking team kinderfysiotherapie

Vanaf 30 januari komt Lotte Hooimeijer tijdelijk ons team versterken voor een periode van drie maanden. Zij zal werkzaam zijn als kinderfysiotherapeut op de maandag en donderdag.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op het nummer 078 – 6256640 of kunt u mailen naar fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl. Tevens kunt een contactformulier invullen waarna wij z.s.m. contact op zullen nemen met u. Wij raden aan wanneer het spoed betreft dat u ons telefonisch benaderd.

Verhuisdatum naar de nieuwbouw bekend!

Met groot plezier kunnen we u vertellen dat de verhuisdatum bekend is: in het weekend van 14 – 15 februari gaan we verhuizen naar ons nieuwe pand aan de Sophiastaete, Druivengaarde 15 – 17, 3344 PK te Hendrik-Ido-Ambacht. We zijn op vrijdag en maandag op de gewone tijden geopend voor de apotheek- en huisartsenzorg. Om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren, wijzigt het telefoonnummer van de huisartsen naar 625 66 66.

Enthousiaste huisarts gezocht voor twee dagen per week met toekomstig uitbreiding naar drie of vier dagen

Onze huisartsenpraktijk blijft groeien qua aantallen patienten – tijd om een zesde vaste huisarts te werven.

Zie onze advertentie onder het kopje ‘werken bij’ advertentie huisarts.

Huisartsenpraktijk opnieuw geaccrediteerd!

Jaarlijks wordt onze huisartsenpraktijk geaudit, zodat onze kwaliteit van zorg getoetst en geoptimaliseerd kan worden. Door de audit krijgen we inzicht in waar onze kwaliteit goed geborgd is en waar verbeteringen mogelijk zijn, zodat we ons blijven ontwikkelen. Hierbij zijn de kwaliteitseisen voor de huisartsgeneeskundige zorg leidend. Met gepaste trots kunnen we melden dat onze praktijk opnieuw geaccrediteerd is!

In het auditrapport staat te lezen: ‘In de huisartspraktijk werkt een enthousiast en gemotiveerd team, dat zich actief inzet voor de kwaliteit van de patientenzorg en de praktijkorganisatie. Onderling wordt goed gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten’.

Regelgeving bepaald: eenmaal uitgegeven geneesmiddelen mogen niet meer retour naar de apotheek!

De regelgeving voor de apotheek bepaalt dat eenmaal uitgegeven geneesmiddelen die de apotheek hebben verlaten, niet meer ingenomen mogen worden.

 

Dit houdt in, dat als u geneesmiddelen heeft meegenomen uit onze apotheek, deze geneesmiddelen NIET meer mogen worden ingenomen, anders dan voor vernietiging. Het is dan ook heel belangrijk dat u, voordat u uw geneesmiddelen meeneemt, ervan overtuigd bent dat dit de goede medicatie voor u is. Onder goede medicatie verstaan we dat de geneesmiddelen overeenkomstig zijn met wat u met uw huisarts heeft afgesproken of met wat u op de telefonische herhaalreceptenlijn heeft ingesproken.

 

Mocht u uw geneesmiddelen voor vernietiging willen teruggeven in de apotheek, dan kan dat uiteraard altijd. Indien u heeft moeten (bij) betalen voor de medicatie, dan is er geen mogelijkheid om geld terug te krijgen.

 

Onze medewerkers in de apotheek hebben zich aan de regelgeving van het niet retour mogen nemen van geneesmiddelen die de apotheek verlaten hebben, te houden. Als medewerkers van de apotheek hebben wij geen invloed op de inhoud van de regelgeving zelf.

Bereikbaarheid logopedie en fysiotherapie gedurende de feestdagen

Logopedie:

Van 24 december t/m 1 januari zal de logopediepraktijk gesloten zijn. Aanmeldingen en dringende vragen kunnen altijd doorgegeven worden op e-mailadres logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl. Deze mail wordt tijdens de vakantie geregeld gelezen.

Fysiotherapie:

De Fysiotherapie praktijk zal tijdens de kerstvakantie gewoon geopend zijn. Wel is er als gevolg van de vakantie een lagere bezetting. Wij streven de continuïteit van zorg te behouden door o.a. een waarnemer in te zetten maar hopen op uw begrip wanneer er onverhoopt toch sprake is van een langere wachttijd dan u van ons gewend bent.
Wij wensen u alvast heel goede dagen en alle goeds voor 2014 toe!

 

images

 

 

Bent u goed verzekerd voor Fysiotherapie?

Wat is het verschil tussen een basis- en een aanvullende verzekering?

De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering en dekt de kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg. Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico.

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Bijvoorbeeld tandarts, therapieën, brillen, alternatieve geneeswijze en zelfzorggeneesmiddelen.

 

In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en risico’s in de toekomst kunt u al dan niet een passende aanvullende verzekering afsluiten.

 

Wordt fysiotherapie vergoed in de basisverzekering?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Naast uw leeftijd hangt de vergoeding af van de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat of last heeft van urine incontinentie. Bij kinderen tot de leeftijd van 18 jaar wordt fysiotherapie achttien keer vergoed uit de basisverzekering. Tevens betalen zij geen eigen risico. Hieronder leest u verder wat er vergoed wordt in de basisverzekering.

Wordt de behandeling van mijn chronische aandoening vergoed vanuit de basisverzekering?

Voor de vergoedingen voor fysiotherapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. De inhoud van deze lijst wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Op de lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen. Deze aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Houd wel rekening mee dat in de basisverzekering een verplicht jaarlijks eigen risico is. Zorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed komen eerst ten laste van dat eigen risico.

 

Moet ik voor fysiotherapie eerst langs de huisarts?

U heeft geen verwijsbriefje nodig en kunt meteen een afspraak maken bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. Om de juiste diagnose te stellen en een behandelplan te schrijven, zal de fysiotherapeut het nodige van u willen weten, bijvoorbeeld hoe de aandoening is ontstaan en hoe hoe lang u er last van heeft.

 

Hoe zit het met de vergoeding van fysiotherapie na een operatie?

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende of de basisverzekering.

 

Heb ik een aanvullende verzekering nodig voor fysiotherapie?

Of u een aanvullende verzekering nodig heeft, hangt af van uw zorgbehoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. Als u sport of intensief beweegt loopt u het risico dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Ook als u vaker last heeft van uw spieren of gewrichten zult u mogelijk een beroep moeten doen op de fysiotherapeut.

 

Heeft u geen klachten, leeft u gezond en beweegt u niet intensief dan is de kans dat u fysiotherapie nodig heeft een stuk kleiner. Toch kan het altijd gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld na een ongelukje tijdens het klussen in huis of een ongelukkige val.

 

Zonder aanvullende verzekering betaalt u de kosten voor fysiotherapie zelf. Een reguliere behandeling fysiotherapie kost circa € 30. U zult dus de afweging moeten maken: fysiotherapie zelf te betalen als er iets gebeurt of een (maandelijkse) premie betalen voor een aanvullend pakket met een dekking voor fysiotherapie. Indien u een aandoening heeft, die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt en u bent 18 jaar of ouder, dan is het raadzaam een aanvullende verzekering te nemen.

 

Gaat u een aanvullende verzekering afsluiten voor fysiotherapie of wilt u weten of u met uw huidige polis goed verzekerd bent? Bekijk dan hier de checklist zorgpolis fysiotherapie.

 

Wat wijzigt er in 2014 in de zorgverzekering?

In 2014 verandert er vrijwel niets aan de basisverzekering. Dat heeft het kabinet besloten. De afgelopen jaren is er veel in de dekkingen gesneden, in 2014 gebeurt dat niet. Wel gaat het verplicht eigen risico (dat voor de basisverzekering geldt) met € 10 omhoog.

 

Wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen?

U kunt eenmaal per jaar uw ziektekostenverzekering wijzigen (veranderen van verzekeraar of uw pakket aanpassen). Opzeggen of uw polis wijzigen bij uw huidige verzekeraar dient u te doen vóór 1 januari. Doet u niets, dan accepteert u het voorstel van uw huidige verzekeraar.

 

Zorg er in ieder geval wel voor dat u vóór 1 februari een nieuwe basisverzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Daarmee voorkomt u dat u onverzekerd bent en eventueel zelfs een boete krijgt.

 

Wijzigt u uw aanvullende verzekering, dan moet u wellicht een verklaring invullen (medische verklaring of gezondheidsverklaring). Houd er rekening mee dat een verzekeraar u (op basis van die verklaring) mag weigeren, bepaalde delen kan uitsluiten of een hogere premie kan vragen. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim voor 1 januari 2014 aan. U weet dan of u een andere verzekering kunt afsluiten voordat u uw huidige polis opzegt.

 

Bron: www.kngf.nl

 

Diane-35 pil wordt niet langer vergoed vanuit het basispakket.

De Diane-35 pil wordt niet langer vergoed vanuit het basispakket. Dit besluit heeft minister Schippers op 4 december 2013 genomen.

Anticonceptiepillen voor vrouwen boven de 21 jaar worden sinds 2011 niet meer vergoed uit het basispakket. De Diane-35 pil werd wel vergoed als middel tegen ernstige acne. In de praktijk werd de Diane-35 daarom vaak als anticonceptiepil gebruikt, maar officieel voorgeschreven tegen acne. Om deze praktijk tegen te gaan is nu besloten de Diane-35 pil en de generieke varianten in zijn geheel niet meer te vergoeden.

Gedragsregels binnen het gezondheidscentrum vernieuwd!

Binnen ons gezondheidscentrum hebben we nieuwe gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in het gezondheidscentrum, gaat u akkoord met deze gedragsregels.

Onze medewerkers zetten zich in om u de best mogelijke zorg naar uw wensen te verlenen. Vanuit onze vakkennis geven we het optimale advies en verwachten dat u ons advies opvolgt. Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

Gedragsregels binnen ons gezondheidscentrum

1. We accepteren elkaar met onze verschillen.

2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.

4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.

Hiervan wordt melding gemaakt aan de locatiemanager, die daar een registratie van kan maken.

5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.

 

Carien Radstake, 2013

 

Lang stilzitten slecht voor suikerstofwisseling!

Als gezonde jongeren een hele dag stil zitten, heeft dat een negatieve invloed op hun suikerstofwisseling. Elk uur even bewegen voorkomt een verstoring van de suikerstofwisseling. Dat blijkt uit een onderzoek van het VUmc.

 

Elf jongeren met een leeftijd van 18 tot 23 jaar brachten twee keer een dag in het laboratorium van het VUmc door. Eén dag brachten ze volledig zittend door en op de andere dag gingen ze na steeds een uur te hebben stilgezeten 8 minuten matig intensief fietsen. Op beide dagen werd elk uur werd met een vingerprik bloed afgenomen waarna de onderzoekers in het bloed de suikerstofwisseling bekeken.

Suikerspiegel

Uit deze metingen konden de wetenschappers concluderen dat een hele dag stilzitten een grotere verstoring van de suikerstofwisseling geeft. Het lichaam moet dan als het ware meer moeite doen om de suikerspiegel in het bloed stabiel te houden. Veelvuldige schommelingen in de suikerspiegel leiden uiteindelijk tot diabetes en hart- en vaatziekten.

Een korte onderbreking van het zit gedrag met matig intensieve lichaamsbeweging gaf al direct minder verstoring van de suikerstofwisseling. Hoewel eerdere onderzoeken al een relatie hebben tussen langdurig stilzitten en suikerziekte aantoonden, bewijst dit experiment dat de effecten van stilzitten al na een dag zichtbaar zijn.

 

Optimale afwisseling

Voor de onderzoekers Chin A Paw en Altenburg is deze studie de start van het grootschalige project ‘Hoe ziek word je van zitten?’. In dit project bestuderen zij de optimale afwisseling van zitten en beweging voor de gezondheid bij kinderen en jongeren.

 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Journal of Applied Physiology.

Nieuwe gewrichtsband in menselijke knie ontdekt!

Belgische artsen hebben een nog onbekend anatomisch onderdeel van de menselijke knie ontdekt.

 

Het gaat om een gewrichtsband aan de buitenzijde van de knie waarvan het bestaan tot nu toe slechts door enkele artsen werd vermoed. De ontdekking van de band van bindweefsel verklaart waarom sommige patiënten die hun voorste kruisbanden scheuren na een goed uitgevoerde operatie nog steeds door hun knieën zakken. De mysterieuze gewrichtsband is dan beschadigd.

 

Dat melden onderzoekers Steven Claes en Johan Bellemans van de Katholieke Universiteit Leuven in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Anatomy.

Lichamen

Het onderzoek van de wetenschappers borduurt voort op het werk van de Franse arts Paul Ferdinand Segond, die in 1879 al vermoedde dat er een nog onbekende gewrichtsband zat aan de buitenkant van de menselijke knie.

De Belgische onderzoekers identificeerden het anatomische onderdeel door middel van een uitgebreide studie op 41 menselijke lichamen die ter beschikking waren gesteld aan de wetenschap. Bij 97 procent van alle lichamen werd de nog onbekende gewrichtsband aan de buitenzijde van de knieën aangetroffen.

 

Operatietechniek

De wetenschappers hebben de band van bindweefsel de naam ‘anterolateraal ligament’ gegeven. Ze werken op dit moment aan een nieuwe operatietechniek om beschadigingen aan de mysterieuze gewrichtsband te kunnen herstellen.

Het onderzoek bewijst dat de anatomie van het menselijk lichaam ondanks alle moderne medische technologieën nog altijd niet volledig bekend is, zo stelt de Katholieke Universiteit Leuven.

 

Bron: NU.nl/Dennis Rijnvis

Griepvaccin nog niet gekregen?

De afgelopen weken hebben we voor de patienten in onze praktijk al ruim 900 griepvaccinaties gezet.

Heeft u nog geen griepvaccinatie ontvangen en valt u wel binnen de doelgroep voor een griepvaccin of wilt u een vaccin ontvangen? Bel voor een afspraak met een van onze doktersassistenten!

Storing Online Afspraak maken verholpen

De storing waardoor er online geen afspraak gemaakt kon worden bij de fysiotherapeut is gelukkig verholpen! U kunt hier online een afspraak maken bij de fysiotherapeut. Na het ontvangen van uw contactformulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Wij bieden de volgende specialisaties aan: Algemeen fysiotherapie, Manuele therapie, Kinderfysiotherapie en Fysiotherapie op Haptonomische basis.

 

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u ons uiteraard ook telefonisch bereiken. Het nummer waar u ons op kunt bereiken is 078-6256640.

 

Bedankt voor uw geduld en begrip,

 

Team Fysiotherapie

 

Logopedie

Doordat er van maandag t/m vrijdag een logopedist in onze praktijk aanwezig is, is er momenteel geen wachtlijst voor logopedie.

Logopedie is er voor jong en oud. Voor kinderen zit logopedie in het basispakket van de zorgverzekering. Er dient dus geen bijdrage uit het eigen risico betaalt te worden. Voor volwassene is de vergoeding per zorgverzekeraar verschillend. Vaak wordt de behandeling deels vergoed en dient er een bijdrage uit het eigen risico bekostigd te worden.

 

Onze logopedisten behandelen de volgende problematiek:

 

Taal

Vertraagde taalontwikkeling (begrijpen van taal, zinnen maken, woordenschat), afasie, dyslexie

 

Spraak

Vertraagde spraakontwikkeling, afwijkende mondgewoonten, slissen en lispelen, nasaliteit,
vloeiendheidsstoornissen

 

Stem

Stemklachten, stemproblemen, hyperventilatie

 

Slikken

Slikstoornissen, eet- en drinkstoornissen, Oromyofunctionele therapie (OMFT)

 

Voor informatie en vragen kunt u dagelijks contact opnemen met onze logopediepraktijk. Onze logopedisten staan u graag te woord.

 

U kunt de logopedisten telefonisch bereiken door te bellen naar:

Praktijk telefoon: 078 – 6256606
Praktijk mobiel: 06 – 10957598

 

Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen wij u de volgende dag nog terug.

 

U mag ons natuurlijk ook mailen. U kunt uw mail sturen naar: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Wat is DCD?

DCD is een afkorting voor Development Coördination Disorder. Wanneer een kind de diagnose DCD krijgt is er sprake van een aantal zaken, namelijk:

 

 • Een kind heeft een achterstand in de grove dan wel fijne motorische ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten.
 • Een kind ervaart ook daadwerkelijk hinder in zijn dagelijkse leven of op school door deze achterstand.
 • Het IQ van een kind is hoger dan 70 en er is geen sprake van een lichamelijke aandoening waardoor een kind achterstand heeft in de motorische ontwikkeling.

 

Kenmerkend voor kinderen met DCD is dat het motorisch leren is verstoord. Wanneer een kind normaliter een nieuwe vaardigheid aanleert en het resultaat is niet goed, verandert het van strategie net zo lang tot het goed werkt. Een kind met DCD echter kan 20 x dezelfde strategie proberen zonder resultaat. Dit zijn 20 momenten van falen voor een kind waardoor het bijvoorbeeld gedemotiveerd kan raken of een slecht zelfbeeld kan krijgen. In sommige gevallen zien we dat kinderen ter compensatie baldadig of clownesk gedrag vertonen wat dan onterecht als vervelend gedrag gezien kan worden, terwijl het voor een kind een soort afleidingsmanoeuvre is voor wat hij/zij niet kan.

 

Wat kunnen de gevolgen zijn van DCD?

U kunt zich op basis van het bovenstaande voorstellen dat dit ook op andere dan alleen lichamelijke gebieden een invloed heeft op een kind. Bij kinderen met DCD worden vaker dan bij andere kinderen ook problemen op sociale en emotionele ontwikkelingen gezien. U kunt hierbij denken aan eenzaamheid/sociaal isolement doordat kinderen zich gaan afzonderen omdat ze niet mee kunnen komen. Ook komen bij kinderen met DCD vaker angsten en onzekerheid/somberheid voor. Het is belangrijk dat de omgeving van een kind daar oog voor heeft, ouders, de leerkracht maar ook vriendjes en ouders van vriendjes.

 

Wanneer (kinder) fysiotherapie bij DCD?

Kinderen met DCD krijgen alleen fysiotherapie als er een zogenaamde ‘hulpvraag’ is. Dit betekent dat een kind tegen een specifieke vaardigheid aanloopt of specifiek iets wil leren gericht op school of thuis. U kunt hierbij denken aan vaardigheden als leren fietsen, schrijven, gooien en vangen etc. Samen met het kind wordt gekeken naar de gekozen strategie en wordt waar nodig aangestuurd op het inzetten van een andere strategie die mogelijk beter werkt. Hierbij wordt het initiatief van het kind actief benut en ingezet.

 

Heeft u vragen over het bovenstaande stuk of wilt u een afspraak maken voor uw kind? U kunt dan contact opnemen via 078-6256640 of per mail: fysiogcv@gc-devolgerlanden.nl

 

Namens,

 

Annemieke Klink, Marlies Bennis, Elize de Snoo (alle drie kinderfysiotherapeut)

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2013 350 euro. In 2014 wordt dit 360 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u –  tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850  euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

 

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

 

 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt  niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk  voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Griepprikvaccinaties op donderdag 24 oktober van 16.30 – 18.00 uur

Griepprikmiddag op donderdag 24 oktober

Op donderdagmiddag 24 oktober geven we voor iedereen die een oproep voor vaccinatie heeft ontvangen, vanaf 16.30 – 18.00 uur de griepprik. U bent van harte welkom in ons gezondheidscentrum op ons oude vertrouwde adres aan de Vrouwgelenweg 73a. Denkt u eraan om de uitnodiging voor de griepprik mee te nemen en in te leveren bij de deur. Het is handig als u gemakkelijke bovenkleding aandoet, zodat u uw bovenarm eenvoudig kunt ontbloten voor de prik zelf.

Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen of ontvangt u de griepprik altijd thuis, belt u onze praktijk dan op en vraagt u een visite aan om de griepvaccinatie thuis te ontvangen.

Voor kinderen tot tien jaar vragen we u een afspraak te maken op het assistenten spreekuur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op bovenstaande datum langs te komen, dan kunt u ook op dinsdag- of woensdagmiddag 29 of 30 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur langskomen voor uw vaccinatie.

 

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen.

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

•mensen van 60 jaar en ouder;

•mensen met een hart- of vaatziekte;

•mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD),

•mensen met diabetes mellitus,

•mensen met een nierziekte,

•mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling.

De praktijkassistente kan u vertellen of u tot een risicogroep behoort. In dat geval krijgt u meestal een oproep voor de griepprik en wordt deze vergoed.

 

Waarom een griepprik?

Bij mensen die een griepprik hebben gehad, is de kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van.

Voorlezen is leuk!

Voorlezen is leuk en gezellig om samen met een kind te doen. Tegelijkertijd is het een hele goede manier om de taalontwikkeling te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen waar veel wordt voorgelezen, taalvaardiger zijn dan kinderen uit een gezin waar niet of nauwelijks wordt voorgelezen. Tevens leren kinderen die al vroeg met boekjes kennis hebben gemaakt, beter lezen en schrijven. Het is dan ook niet voor niets dat het jaar 2013 uitgeroepen is tot “het jaar van het voorlezen”.

 

Lezen met een kleuter (4 tot 5 jaar)

Tot de leeftijd van 4 jaar gingen boekjes veelal over dagelijkse situaties en herkenbaren voorwerpen. Wanneer een kind echter 4 jaar is, wil het vaak meer horen dan het vertrouwde hier en nu. Fantasie en humor zijn op deze leeftijd belangrijk. Probeer het kind te stimuleren ook zelf te fantaseren en verhalen te gaan vertellen. Stel eens een vraag tussendoor; Voorbeelden van mogelijke vragen:

“Wat denk jij?, Gaat het goed komen?”

“Dat heb jij ook wel eens gedaan, weet je nog? Wat gebeurde er toen ook al weer?” “Wat zou jij doen als….?” “Wie vind jij het grappigst? Waarom?”

Op deze manier gaat het kind de grote wereld om hem heen ontdekken.

Op de leeftijd van 4/5 jaar blijven plaatjes in boeken belangrijk. Echter naar echte verhalen luisteren en hier samen over praten gaat ook al goed. Probeer een combinatie van beiden te vinden. Een voorleesboek geïllustreerd met plaatjes.

 

Lezen met een kind in de basisschoolleeftijd (6 t/m 12 jaar)

Op deze leeftijd leren kinderen andere landen en tijdperken ontdekken. Vooral boeken met een spannend plot zijn interessant.

Ook bij kinderen die al zelf kunnen lezen, is voorlezen nuttig. Door een boek te kiezen dat nog net een stapje te moeilijk is om zelf te begrijpen, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Het verhaal is dan het uitgangspunt van waaruit het kind eigen ervaringen of mening kan geven.

 

Hoe lees je voor?

 • Zorg dat het kind de plaatjes goed kan zien, laat het meekijken
 • Praat samen over de plaatjes of over het verhaal
 • Laat het kind ook zelf vertellen bij de plaatjes of laat het op zijn manier het boekje voorlezen
 • Verander gerust de tekst als het verhaal te moeilijk of te spannend wordt
 • Praat na over het verhaal of laat het kind het verhaal aan een ander vertellen
 • Als het kind niet voorgelezen wil worden, begin dan eens hardop te lezen. Ook al lijkt het niet te luisteren, het zal toch nieuwsgierig worden
 • Stop met lezen als u merkt dat de aandacht verslapt.
 • Herhaal veel, van een kind mag alles altijd hetzelfde blijven. Door tijdens het voorlezen keer op keer dezelfde woorden, plaatjes, kleuren en getallen tegen te komen, leert een kind ze te herkennen en te benoemen.

 

Storing Online Afspraak Maken

Normaliter is het mogelijk om via onze website aan te geven dat u een afspraak wilt maken bij de Fysiotherapie of Logopedie. Vanwege een storing is dit echter momenteel niet mogelijk.

 

Wilt u een afspraak maken?

 

Voor de afdeling Fysiotherapie kunt u dan contact opnemen via 078-6256640 of een mail sturen naar fysiotherapie[at]gc-devolgerlanden.nl (met daarin uw naam, telefoon nummer,  BSN nummer en uw geboorte-datum. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

 

Voor de Logopedie kunt u bellen naar: 078-6256606. 

 

Bedankt voor uw begrip en excuses voor het ongemak. Wij doen ons best dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Afronding Master Kinderfysiotherapie Elize de Snoo

Gisteren (18 september) heeft Elize de Snoo haar Master opleiding Kinderfysiotherapie met succes afgerond! Wij zijn erg trots op haar,

 

Elize, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

Behandeling schouder en pols/hand klachten

NASCHOLING

Donderdag 6 september is Pieter Wils bij een nascholing geweest gericht op de behandeling van schouderklachten door de orthopeed en fysiotherapeut samen. Een orthopeed is een specialist die werkzaam in het ziekenhuis. Net als een fysiotherapeut behandelt een orthopeed/orthopedisch chirurg alle die aandoeningen die uitgaan van het steun- en bewegingsapparaat. Dat zijn dus de botten, de gewrichten, de spieren, pezen en banden.

De nascholing is gericht op klachten aan de schouder, pols en hand. U kunt hierbij denken aan een inklemming in de schouder, een schouder die niet goed beweegt of een peesontsteking in de hand.

Naast bovenstaande zaken werden de huidige inzichten van de juiste wijze van behandeling bij diverse klachten besproken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl of kijken op onze website: http://www.gc-devolgerlanden.nl/fysiotherapie/

Gezondheidscentrum de Volgerlanden
Vrouwgelenweg 73a
3341 BS Hendrik Ido Ambacht
078-6256640

Bezetting Fysiotherapie

Op de afdeling fysiotherapie loopt de vakantie nog even door. Ondanks deze vakantieperikelen kunnen wij gewoon continuïteit van zorg bieden. William van Stiphout is op dit moment nog op vakantie hij is vanaf 17 september weer aanwezig. Pieter Wils is vanaf 16 september op vakantie en vanaf 4 oktober weer beschikbaar. Van 30 september tot en met 8 oktober is Elize de Snoo op vakantie.

 

Het achterblijvende team gaat in de tussentijd de zorg op de vertrouwde wijze vorm geven.

 

Vanaf 7 oktober zijn we weer compleet!

 

Wilt u een afspraak maken? Belt u dan naar 078-6256640 of klik onder het kopje Fysiotherapie op Online Afspraak Maken.

Last van heesheid of bent u (vaak) schor?

Het gebeurt bij iedereen wel eens. Tijdens een flinke verkoudheid wordt de stem hees/schor, of  valt de stem zelfs helemaal weg. Na een paar dagen is dit meestal weer over en dit is niet iets waar u zich direct zorgen over hoeft te maken. Maar sommige mensen hebben er regelmatig last van. Dit zijn vaak beroepssprekers (mensen die in hun beroep veel of hard moeten spreken) of mensen met een (aangeboren) zwakker gestel.

 

Heeft u ook regelmatig last van uw stem? Dan kan de volgende informatie u misschien helpen.

 

Stemhygiëne.

Een goede stemhygiëne wil zeggen dat je de factoren die schadelijk zijn voor je stem zoveel mogelijk vermijdt. Het is ook een belangrijk onderdeel van logopedische therapie als je een stemprobleem hebt.

 

De vijanden van een goede stemhygiëne zijn:

 

–        roepen/gillen/schreeuwen/krijsen.

U kunt u indenken dat een plotse, onaangepaste hoge stemgeving schadelijk is voor de stembanden.

 

–        Fluisteren

Mensen die hees of schor zijn gaan vaak fluisteren om hun stem te ‘sparen’. Echter, hierbij creëer je meer spierspanning in de stembanden om tot fluistergeluid te komen, waarbij de stembanden toch hard contact maken. Dit irriteert de stembanden waardoor ze opzwellen en de stemkwaliteit vermindert.

 

–        Kuchen/keelschrapen

Heeft u de gewoonte om bij het voelen van een kriebel of slijmpropje in de keel, de keel te schrapen of te kuchen? De harde botsingen zijn schadelijk voor het slijmvlies van de stembanden. Bovendien komt de kriebel in de keel snel terug.

 

–        Roken/ passief roken (meeroken)

Roken en ook passief roken irriteert de luchtwegen en de stembanden. Hierdoor gaat men kuchen/keelschrapen met schorheid/wegvallende stem tot gevolg.

 

–        Alcohol en cafeïne

Deze stoffen hebben een uitdrogend effect op de stembanden. Het slijmvlies in je keel raakt hierdoor geïrriteerd.

 

–        Stof/allergie

Stof en allergieën irriteren het slijmvlies van de keel, neus en stembanden en dus kan het invloed hebben op de stemkwaliteit.

 

–        Luchtvochtigheid en airconditioning

Een lage luchtvochtigheid en airco hebben een uitdrogend effect. Verder is de kans op verspreiding van schimmels die zich in het koelingsysteem ontwikkelen groot. Deze kunnen een infectie van je stemorgaan veroorzaken.

 

–        Reflux

Reflux of zuuroprispingen van de maag irriteert het slijmvlies rond de stembanden en wanneer dit vaak gebeurt kan er een ontsteking van de stembanden ontstaan. Stress en ongezond eten kunnen hiervan een oorzaak zijn.

 

–        Medicatie

Sommige medicatie heeft als bijwerking dat het de slijmvliezen uitdroogt.

 

–        Angst en stress

Hierbij wordt vaak te gespannen stemgegeven, waardoor de stembanden te hard sluiten en geïrriteerd raken.

 

–        Foutieve stemgeving

Te gespannen stemgeving of juist te weinig spanning bij het stemgeven kunnen aanleiding zijn voor geïrriteerde stembanden en daardoor een minder heldere stem.

 

Voor alle bovenstaande ‘vijanden’ van stemhygiëne geldt: probeer aanraking hiermee zoveel mogelijk te beperken. Wanneer u meer informatie wilt of wanneer u merkt dat er geen verbetering is of verslechtering optreedt: Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder bij Logopediepraktijk de Volgerlanden.

 

Tel.: 078-6256606/ E-mail: logopediegc@gc-devolgerlanden.nl

Fysiotherapie in de Vakantie Open

Ondanks de zomervakantie hebben wij gedurende de hele periode een goede bezetting bij zowel de volwassen als de kinderfysiotherapie.

 

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Bel dan naar 078-6256640 of mail naar fysiotherapie@gc-devolgerlanden. Wanneer u online een afspraak wilt maken, klikt u dan hier.

 

Wij wensen u een fijne vakantie toe!

Verdenking mazelen? Meldt u dat bij elk contact met het gezondheidscentrum!

De komende periode is de kans op mazelen groter dan gebruikelijk in onze regio. Mocht u een verdenking hebben dat uw klachten of die van uw kind mogelijk samenhangen met het ziektebeeld van mazelen, meldt u dit a.u.b. bij elk telefonisch contact vanwege het besmettingsgevaar voor andere patienten!

Mazelen is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het is zeer besmettelijk en geeft klachten van koorts en vlekjes. Meestal gaat mazelen binnen 7 tot 10 dagen vanzelf over. Heel soms verloopt mazelen ernstig. In zeldzame gevallen (1 op de 1000) overlijden patiënten aan mazelen. Inenting (vaccinatie) biedt goede bescherming tegen de ziekte. Sinds 1 januari 1976 is de vaccinatie tegen mazelen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Voor alle informatie over mazelen: http://www.thuisarts.nl/mazelen

verhuizingsdatum nog steeds niet bekend….

Helaas is onze verhuisdatum nog steeds niet bekend. Daar waar we aanvankelijk in augustus zouden gaan verhuizen, is er nu toch een verdere vertraging opgetreden. We zijn (ongetwijfeld net als u) zeer verlangend om over te gaan naar ons prachtige nieuwe gebouw. Maar om dat te kunnen doen, zal er eerst nog het nodige werk verzet moeten worden in het afbouwen van ons gezondheidscentrum. Zodra duidelijk is wanneer onze verhuizing gaat plaatsvinden, berichten we u zowel op deze website als met een brief op uw huisadres!

Medische verklaringen

Regelmatig komt het voor dat een patient bij onze huisartsen om een medische verklaring vraagt over o.a. arbeids(on)geschiktheid, ten behoeve van een reisverzekering, schoolverzuim of huisvesting. Onze huisartsen zijn echter geen controlerende artsen en daartoe ook niet opgeleid. Onze artsen zijn gebonden aan de regels van de beroepsgroep het KNMG. Binnen de KNMG is afgesproken dat behandelend huisartsen geen verklaringen afgeven rondom arbeids(ong)geschiktheid, reisverzekeringen, schoolverzuim of huisvesting.

Voor uitgebreide schriftelijke informatie kunt u op de site van de KNMG lezen over de gedragsregels ten aanzien van medishe verklaringen van de KNMG: www.knmg.nl/publicatie/weigeringsbriefje.

internet- en telefoonstoring vrijdag 12 juli

U zult het wellicht gemerkt hebben: ongelukkigerwijs is vrijdag 12 juli ons gezondheidscentrum geteisterd door zowel een langdurige internetstoring als (aan het eind van de middag) een kortdurende telefoonstoring. Door het uitvallen van internet vallen er veel functies weg; zo kunnen we u geen uitslagen van bloed- of laboratoriumonderzoeken geven, geen nieuwe afspraken maken of oude afspraken verzetten of herhaalrecepten maken of recepten klaarmaken. Onze apotheek heeft dan ook veel mensen met recepten kunnen verwijzen naar een van de collega-apotheken. Er bleek (na onderzoek van onze ICT-medewerkers) sprake te zijn van een volgelopen server en van problemen in de patchkast met de verbindingen.

Het bepaalt ons er maar weer eens bij hoeveel functies via het internet verlopen.

Ook al was er sprake van overmacht; onze excuses voor het ongemak wat hierdoor ontstaan is. We zijn blij dat de meeste patienten begrip hadden voor deze situatie!

Prijswinnaars Kinderparcours

Prijswinnaars Kinderparcours opening Sophiastaete

 

Afgelopen zaterdag is de officiele opening voltrokken van de sophiastaete. De kinderfysiotherapeuten hadden een parcours uitgezet waarme kinderen een mooie prijs konden winnen. Elke deelnemer heeft na het voltooien van het parcours al een mooie prijs in ontvangst mogen nemen, maar er zijn ook nog 8 prijswinnaars die in hun leeftijdscategorie het snelst waren.

 

Dit zijn:

 

 • 3-4 jarigen: Liam en Britt met allebei 51 sec.
 • 5-6 jarigen: Lois met 34 sec.
 • 7-8 jarigen: Thomas en Lizan met 34 sec
 • 9+ jarigen: Nikki, Daphne en Thijs met 30 sec.

 

Bovenstaande kinderen kunnen t/m 2 augustus 2013 in het gezondheidscentrum op een woensdag of vrijdagmiddag in de oefenzaal hun prijs komen afhalen.

Inschrijvingsformulier in PDF

Met dank voor de feedback; het inschrijvingsformulier voor de apotheek en het gezondheidscentrum is nu, behalve in Word, ook in PDF te downloaden. Mocht u zich bij ons willen inschrijven, print dan de inschrijvingsformulieren en bespaar u een gang naar het gezondheidscentrum.

Mazelen

Het vaccinatiebeleid met betrekking tot mazelen is in deze regio aangepast. Voor Hendrik-Ido-Ambacht geldt dat kinderen van 6 tot 14 maanden uit reformatorische gezinnen worden opgeroepen voor een extra vaccinatie. De vaccinatie wordt na 14 maanden herhaald.

Alle andere kinderen krijgen geen eerdere vaccinatie.

Voor nadere informatie is een callcenter ingericht via de Rivas-zorglijn op telefoonnr 0900 – 8440.

Femke Master Manuele Therapie

Wij zijn als team trots om te melden dat onze collega Femke Latour vorige week is geslaagd voor haar Master Manuele Therapie. Na drie jaar hard studeren een prachtig resultaat!

 

Als u meer wilt lezen wat Manuele Therapie precies inhoudt klikt u hier.

Vertraagde taalontwikkeling

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. Bij problemen in het taalbegrip vindt het kind het moeilijk om de taal te begrijpen. Bij problemen in de taalvorm blijven zinnen kort en ongestructureerd, er is sprake van grammaticaal onjuiste zinnen en er is moeite met woordvorming. Bij problemen in de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen en vertellen van verhalen moeilijk. Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen gepraat, het is lastig om buiten het hier -en- nu te vertellen en het is moeilijk om de voorkennis van de gesprekspartner in te schatten. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen.
Bij problemen in het taalgebruik zijn er problemen met het gebruiken van taal in de communicatie en zijn er moeilijkheden in de communicatievoorwaarden, bijvoorbeeld beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.

 

Het is van groot belang dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- en denkontwikkeling. Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal- en denkontwikkeling. Taal blijft dus in grote mate medebepalend voor de taal- en denkontwikkeling die het kind doormaakt.
Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal-emotionele problemen ontstaan. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan het kind bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpend lezen.

 

Op de site www.kindentaal.logopedie.nl  vindt u informatie over de taal en het stimuleren van de taalontwikkeling.

 

De logopedist is er om uw kind te begeleiden bij een vertraagde taalontwikkeling. Als u vragen heeft of twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind mag u natuurlijk contact opnemen met de logopedisten van het gezondheidscentrum.

U kunt bellen naar 078-6256606 of  mailen naar logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Kinderheesheid

Recentelijk heeft Meriam de cursus “stemtherapie bij kinderen” met goed resultaat gevolgd. Op school en in de logopedische praktijk komen wij veel kinderen tegen met heesheid.

 

Wanneer u een hees kind heeft en hier vragen over heeft: Binnen logopediepraktijk De Volgerlanden kunnen wij beoordelen of logopedische behandeling geïndiceerd is en hebben wij goed inzicht in eventuele behandelmogelijkheden. 

 

U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar:

 

Praktijk telefoon:  078 – 6256606

Praktijk mobiel:     06 – 10957598

Schoollogopedie:  06 – 10957558

Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk.

 

Tevens kunt u mailen naar: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Verhuizing in augustus

Verhuizing naar de nieuwbouw

Onze apotheek en ons gezondheidscentrum gaat volgens de laatste planning in augustus a.s. verhuizen. Zodra de verhuisdatum bekend is, zullen we dat hier berichten. Misschien is het ietwat verwarrend: het gebouw Sophiastaete wordt op 29 juni geopend en daar doen we uiteraard feestelijk aan mee – maar de daadwerkelijke verhuizing van onze apotheek en gezondheidscentrum de Volgerlanden vindt pas in augustus plaats. Nog even geduld dus……

Opening Sophiastaete

Sophiastaete is een mooi gebouw met veel mogelijkheden voor bewoners, maar ook omwonenden: jong & oud! Rhiant heeft het initiatief genomen voor een feestelijke opening. Deze feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 29 juni 2013 van 10.00 uur tot 14.00 uur

In samenwerking met De Blije Borgh, Gezondheidscentrum, Kinderopvang, Sophiahal, scholen, welzijnsorganisatie, brandweer, politie, bewonersplatform en diverse aannemers hebben we een feestelijke programma voor de opening bedacht. Er zijn diverse activiteiten zoals muziek, sport, demonstraties, amusement voor kinderen, ballonnenwedstrijd, een hapje en drankje en een bezichtiging van het gebouw.

Het gezondheidscentrum presenteert zich met de apotheek (gratis snoep voor iedereen, vakantie advies en diverse verwenproducten), de huisartsen, centrumassistenten, praktijkondersteuners, logopedie, fysiotherapie, kinderfysiotherapie, praktijkondersteuners GGZ en eerstelijnspsychologen, huid- en oedeemtherapeute, medisch pedicure en maatschappelijk werk Vivenz. Bent u niet helemaal bekend met wie er wat doet in ons centrum? Kom langs en vraag het aan onze zorgverleners!

Behalve mondelinge informatie, liggen er tal van informatiebrochures voor u klaar. De kinderen krijgen dokter-kleurplaten en kunnen meedoen aan een beweegcircuit met echte prijzen. De fysiotherapeuten begeleiden u in het meedoen met de beweeggrope lage rugpijnklachten. Altijd al willen weten wat yoga precies inhoudt? Deze zaterdag krijgt u de kans om dat zelf te ervaren. De huidtherapeute screent uw huidtype en de medisch pedicure beoordeeld uw voeten. Kortom: er is genoeg te zien en te doen.

PM Aangezien de afbouw van het gezondheidscentrum enige vertraging heeft opgelopen, verwachten we in augustus in de nieuwbouw te verhuizen. Pas dan kunnen we u – met enige trots – al onze kamers te kunnen laten zien.

Opening Sophiastaete 29 juni 2013

Programma Fysiotherapie:

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de nieuwbouw van ons gezondheidscentrum? Zaterdag 29 juni 2013 is er een open dag bij Sophiastaete, waar het gezondheidscentrum deel van uit maakt.

 

Het programma binnen is van 11.00-14.00.
 

Naast allerlei activiteiten buiten is er ook binnen van alles te zien én te doen!

 

Ons programma is als volgt:

 

11.00, 12.00, 13.00 : Groepsles voor volwassenen: Lage Rugklachten 

11.20, 12.20, 13.20: Kinder-parcours

11.40, 12.40, 13.40: Yoga Les

 

Voor alle jonge deelnemers aan het kinderparcours is er een prijs beschikbaar!

 
Tot zaterdag!

 

 

Team Fysiotherapie

Wij zijn blij om te kunnen melden dat de samenstelling van ons team Fysiotherapie weer gewijzigd is doordat Annemieke terug is van haar verlofperiode.
 
Hierdoor hebben wij een team van drie kinderfysiotherapeuten. Annemieke Klink is op maandag en donderdag aanwezig. Marlies Bennis is aanwezig op woensdag en vrijdag en Elize de Snoo is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Waarvoor kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een grote verscheidenheid aan klachten en/of hulpvragen.
 
Voorbeelden hiervan zijn het hebben van een ontwikkelingsachterstand op het gebied van zowel grove als fijne motoriek, problemen in de schoolvaardigheden, schrijfproblemen, klachten aan gewrichten en/of sportblessures en gedragsproblemen. Naast bovenstaande problematiek en zorgvragen behandelen wij ook zuigelingen voor bijvoorbeeld een achterstand of een voorkeurshouding en/of afgeplatte schedel.
 
Mocht u zich afvragen of uw kind met zijn of haar probleem bij de kinderfysiotherapeut terecht kan dan kunt u altijd contact met ons opnemen en informeren naar de mogelijkheden.
 
Wij zij telefonisch bereikbaar op het nummer 078-6256640 en per mail via fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

Fysiotherapie bij Kaakklachten

Onder kaakklachten worden alle klachten verstaan die te maken hebben met het niet goed functioneren van het kauwstelsel. De meest voorkomende klachten zijn: pijn of vermoeidheid van de kauwspieren, het niet goed kunnen openen van de mond, pijn rond het kaakgewricht (voor het oor), knappende of krakende gewrichten. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. Dit wordt ook wel temporomandibulaire disfunctie genoemd, of kortweg TMD.

 

Kaakproblemen kunnen ontstaan door bewegingsverlies van de nek; overbelasting van de kauwspieren. Dit laatste gebeurt door bijvoorbeeld klemmen, knarsen, nagelbijten, lipbijten, wangbijten, kauwgom kauwen, penbijten of tongpersen tegen tanden of gehemelte. Ook kan stress een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van overbelasting van de kauwspieren. Denkt u maar aan het gezegde ‘kiezen op elkaar en doorgaan’.

 

Uw kaakproblemen kunnen echter ook te maken hebben met problemen vanuit het kaakgewricht. Het kaakgewricht bevat een kraakbeenschijf (discus) die verschoven kan zijn (waardoor er geluiden ontstaan) die het gewricht doet blokkeren.
Op therapie gebied kunt u dan denken aan vormen van massage en oefeningen. Belangrijk onderdeel van de behandeling is ook de uitleg over uw klacht en het geven van adviezen omtrent een juist kaakgebruik. Veelal dient u ook oefeningen thuis te doen.

 

Als u een afspraak wilt maken of voor meer informatie kunt u terecht bij William van Stiphout. U kunt hem van dinsdag tot vrijdag (donderdag vanaf de middag) telefonisch bereiken op het nummer 078-6256640 of per e-mail op: w.stiphout@gc-devolgerlanden.nl

Verzekering (kinder) Fysiotherapie

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie voor volwassenen beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén Eigen Risico kost.

 

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?:

 

Basisverzekering

 • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien voor welke aandoeningen dit geldt.
 • De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2013 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. 
 • Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2013 € 350 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Bij kinderen is geen sprake van eigen risico.

 

Aanvullende verzekering

  • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
  • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
  • De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.
  • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

 

Stottert mijn kind?

Regelmatig komen er ouders naar een logopedist met de vraag of hun kind stottert of misschien wel gaat stotteren. Sommige ouders beginnen zich zorgen te maken wanneer het kind tijdens het (enthousiast) vertellen regelmatig over zijn/haar woorden struikelt of wanneer het halverwege de zin weer opnieuw begint . Je hebt ook kinderen die klanken en woorden herhalen (zoals b-b-boek of ga-ga-ga je mee?), klanken verlengen (mmmmag ik mee?) en er zijn kinderen die blijven ‘hangen’ als ze iets willen zeggen. Toch is het zeker niet altijd nodig om je zorgen te maken.

 

Veel peuters en kleuters gaan op een leeftijd van 2 tot 5 jaar stotteren. Dit noemen we ‘ontwikkelingsstotteren’ en is niet hetzelfde als ‘echt’ stotteren. De oorzaak van het ontwikkelingsstotteren is niet helemaal bekend, maar we denken dat het te maken heeft met de rijping van de taal en de motorische vaardigheden die nodig zijn om te kunnen praten. De rijping van deze twee vaardigheden loopt dan niet helemaal synchroon. De spraakmotoriek loopt bijvoorbeeld iets achter, terwijl uw kindje juist zoveel te vertellen heeft! U kunt zich voorstellen dat dit kan zorgen voor een haperende, hakkelende spraak.  Maar vaak heeft het kind het zelf niet eens door!

Bij 80% van de kinderen die dit doen gaat dit vanzelf weer over wanneer het kind zich verder ontwikkelt.

 

Toch is het wel belangrijk om op tijd in te grijpen wanneer het een serieus probleem lijkt te worden. Bijvoorbeeld als het kind zich er zelf bewust van wordt en gaat proberen het tegen te houden of voor te zijn.

Als u zich zorgen maakt kunt u de SLS (ScreeningsLijst Stotteren) invullen. Deze checklist geeft u aan het einde een advies, bijvoorbeeld: neem contact op met een logopedist, of er is op dit moment geen reden voor verder onderzoek.

Wanneer u besluit om contact op te nemen met een logopedist voor verder onderzoek, kunt u de ingevulde lijst meenemen. Als u vragen heeft of te veel twijfelt of dit bij uw kind speelt kunt u altijd contact opnemen.

 

U kunt ons telefonisch bereiken door te bellen naar:

 

Praktijk telefoon:  078 – 6256606

Praktijk mobiel:     06 – 10957598

Schoollogopedie:  06 – 10957558

Buiten werktijden is het mogelijk om een boodschap achter te laten op het mobiele telefoonnummer van de praktijk.

 

Tevens kunt u mailen naar: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

 

 

Haptotherapie/fysiotherapie op haptonomische basis

Sinds oktober 2010 wordt er in het gezondheidscentrum naast de specialisaties kinderfysiotherapie en manuele therapie ook haptonomie en fysiotherapie op haptonomische basis aangeboden.

Iedereen heeft wel eens last van vermoeidheid, pijnklachten of moeite met in slaap komen na een spannende of drukke dag. Als de klachten langer aanhouden of toenemen, gaan we er soms mee naar de dokter. Dit leidt echter lang niet altijd tot een duidelijke oorzaak of medische verklaring.

Vaak is er bij dit soort klachten een oorzaak te vinden in hoe we omgaan met spanningen en stress. De balans tussen voelen, denken en handelen heeft direct invloed op ons lichaam. Door verschillende mogelijke factoren in ons leven, zoals een hoge werkdruk, emotionele gebeurtenissen, ziekte, conflicten of relationele problemen kan de balans verstoord raken met als gevolg verschillende klachten.

 

De klachten kunnen zich uiten in o.a.

Vermoeidheid/ lusteloosheid, niet kunnen ontspannen/angstig of onzeker zijn. Onverklaarbare, onbegrepen pijnklachten (o.a. van rug, nek, hoofd, spieren of gewrichten). Benauwdheidsklachten/hyperventilatie, slapeloosheid en/of veel “malen”, “niet lekker in je vel zitten”.

 

Mogelijk kan bij dergelijke klachten Remco Tijdgat (haptotherapeut) samen met u aan een oplossing werken.

 

Maandag de gehele dag en donderdagochtend  is Remco aanwezig in Gezondheidscentrum de Volgerlanden. Als u vragen hebt of een afspraak wilt maken kunt u ons bereiken op het nummer 078-6256640.

 

Waarneming Fysiotherapie

 As woensdagmiddag 22 mei en vrijdagmiddag 24 mei en de week erna op  29 en 31 mei komt Martine de Jong waarnemen. Dit is in verband met de afwezigheid van William van Stiphout i.v.m. een cursus ‘beweeggroepen’.

Huilt uw kind extreem veel?

Onze kinder- fysiotherapeuten Marlies, Annemieke en Elize kunnen u ondersteuning bieden bij de behandeling van baby’s die excessief (extreem veel) huilen. Zij werken volgens de nieuwe richtlijn van het Centrum Jeugd en Gezin: “Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s”.

 

Deze multidisciplinaire richtlijn is gericht op huilen van baby’s dat door duur, frequentie en/of intensiteit vragen oproept bij ouders en professionals. De beleving van het huilen door de ouders is het uitgangspunt. De definitie van excessief huilen betreft gezonde, zich goed ontwikkelende baby’s.

 

Huilen is vaak betekenisvol gedrag in de context van de zich ontwikkelende ouder-kind relatie. Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s. Excessief huilen kan gevoelens van onzekerheid bij ouders vergroten en een schaduw werpen over het geluk en plezier dat een baby geeft.

 

Bij beroepsgroepen die zich bezighouden met baby’s bestaat behoefte om te komen tot een eenduidige ketenaanpak van excessief huilen. Dat houdt in: uniforme adviezen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en consensus. De adviezen sluiten aan bij de behoeften van ouders en kind, en passen bij de visie van ouders op de zorg voor hun kind.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten (Annemieke, Marlies of Elize) via het nummer 078-6256640 of u kunt mailen naar: fysiogcv@gc-devolgerlanden.nl

Vergoeding Fysiotherapie

In de eerste week van mei start het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een landelijke campagne. Zo is er regelmatig een radiospot te horen. Bent u goed verzekerd voor fysiotherapie?

 

Kijk hier voor meer informatie.

Communiceren is alles.

Als je woorden vastzitten of er niet uitkomen zoals je wilt, omdat je moeite hebt met horen, slikken of spreken, dan is er iemand die je verstaat. Iemand die je helpt communiceren, zodat je kunt meedoen als ieder ander.

 

Logopedisten zijn specialisten in het verbeteren van de persoonlijke communicatie. Of het nu gaat om baby’s met slikproblemen, jonge kinderen met een taalstoornis, kinderen die stotteren of slissen, zangers met stemaandoeningen, langdurig zieken bij wie de spraak is aangedaan; zij kunnen dankzij logopedie een gezonde start met hun leven maken of een belangrijk stuk van hun mens-zijn behouden.

 

Probleemloos zinnen formuleren en uitspreken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met een achterstand in spraak en taal hebben moeite om zich uit te drukken. Evenals mensen met afasie, overgehouden aan een ongeval of herseninfarct. Ook stotterende sprekers, slissers en mensen met een aangeboren stoornis kunnen te kampen hebben met vastzittende woorden en gedachten.

 

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

 

Logopedisten doen meer dan u wellicht denkt. Voor meer informatie over logopedie: www.communicerenisalles.nl

 

In het gezondheidscentrum staat een jong en ervaren team van enthousiaste logopedisten voor u klaar. Voor advies en voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken op 078 – 6256606 of mailen naar

logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

 

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Hooikoorts

Het hooikoortsseizoen is weer begonnen. Hooikoorts is een vorm van allergie, voor stuifmeel van grassen, planten of bomen.

 

De klachten zijn:

◦Uw neus kan jeuken, waardoor u veel niest.

◦U heeft een verstopte neus of een ‘loopneus’.

◦Uw ogen jeuken, tranen of voelen branderig aan.

◦Uw keel kan droog en branderig zijn, waarbij u moet hoesten.

Hooikoorts is heel hinderlijk, maar kan geen kwaad.

 

Het is niet bekend waarom sommige mensen allergisch zijn voor stuifmeel en anderen niet. In sommige families komt hooikoorts meer voor dan in andere. De aanleg voor hooikoorts is al bij de geboorte aanwezig, maar de klachten ontstaan pas in de loop der jaren. Na verloop van tijd nemen de klachten weer af. Hoe lang dat duurt, is niet te voorspellen. geen kwaad.

 

U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel kunt u proberen contact met stuifmeel zoveel mogelijk te vermijden.

 • Houd er rekening mee dat vooral op zonnige en winderige dagen er veel stuifmeel in de lucht zit. Binnenshuis heeft u daar het minste last van. Gesloten ramen voorkomen dat het stuifmeel gemakkelijk binnenwaait.
 • Draag buiten een zonnebril.
 • In het ‘hooikoortsseizoen’ kunt u via radio of teletekst volgen of de weersomstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor hooikoortspatiënten.
 • Aan zee en hoog in de bergen zit minder stuifmeel in de lucht dan in het binnenland. U kunt proberen hiermee rekening te houden bij de keuze van uw vakantiebestemming.

 

Medicatie bij hooikoorts

Als het vermijden van pollen niet mogelijk is of onvoldoende helpt, kunt u medicijnen gebruiken. Deze worden meestal met een neusspray toegediend. Snuit vóór het sprayen uw neus.

Als u af en toe allergische klachten heeft, dan kunt u een neusspray of tabletten met antihistaminica gebruiken. De spray werkt binnen een kwartier, de tabletten binnen enkele uren. U hoeft antihistaminica niet iedere dag te gebruiken. Neem het middel zodra u klachten krijgt of als u verwacht klachten te krijgen. Als de klachten een tijdje weg zijn probeert u weer te stoppen. Langdurig gebruik kan geen kwaad. De neusspray en de tabletten helpen meestal ook tegen branderige en jeukende ogen. Van sommige antihistaminica-tabletten kunt u slaperig worden.

Als u vaak of vrijwel voortdurend allergische of hyperreactieve klachten heeft, dan helpt een neusspray met corticosteroïden het best. Vooral bij een verstopte neus. Corticosteroïden remmen de overgevoeligheid van het slijmvlies. Het medicijn werkt pas na een paar dagen. Gebruik de neusspray minstens vier weken lang elke dag. Langdurig gebruik kan geen kwaad, maar soms kunnen corticosteroïden het slijmvlies wat kwetsbaar maken, waardoor het gemakkelijk gaat bloeden. Als u dan een paar dagen stopt, kan het slijmvlies zich herstellen. Daarna kunt u het middel gerust weer gebruiken.

Bij moeilijk te behandelen allergische klachten kan een combinatie van antihistaminica en corticosteroïden soms helpen.

 

bron: http://www.thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts

Informatiebijeenkomst scoliose

Dinsdag 26 maart 2013 hebben we in het gezondheidscentrum vanuit de afdeling Fysiotherapie een informatiebijeenkomst voor ‘ervaringsdeskundigen’ ten aanzien van een scoliose georganiseerd.

 

Een scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom (ruggengraat). Kort gezegd: een kromme rug. De wervelkolom kan naar één kant kromgroeien, waardoor er één bocht ontstaat, maar meestal zijn er twee bochten. Daarnaast draait bij scoliose de wervelkolom om haar as. De verdraaiing van de wervelkolom veroorzaakt op borsthoogte aan de rugzijde een bolling van de ribben. Die bolling wordt gibbus genoemd. Bron: website Scoliosevereniging.

 

In de praktijk betekent dit vaak dat er tegen veel praktische problemen aangelopen wordt. Soms is er sprake van pijn in de rug maar vaak ook bestaan er veel vragen over wat wel en wat niet mag met een scoliose. Hoe dat allemaal gaat met een brace, of hoe zo een operatie eigenlijk verloopt.

 

Dit leek ons een waardevolle aanleiding om letterlijk ‘kennis, kunde en ervaring’ te bundelen door kinderen met een scoliose en hun ouders uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Het doel van de informatiebijeenkomst was dat er opgedane ervaringen en praktische tips onderling kunnen worden uitgewisseld en dat er vragen konden worden gesteld aan kinderen en hun ouders die bijvoorbeeld al verder in het proces van een brace of een operatie zijn.

 

Wij willen alle ouders en kinderen die er aan hebben bijgedragen heel erg bedanken voor hun openhartigheid, eerlijkheid en kennis.

Toestemming uitwisselen gegevens

Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u vragen of u wel of geen toestemming geeft voor het ter beschikking stellen van uw medische gegevens aan het zorgverlenersnetwerk. Middels dit zorgverlenersnetwerk zal medische informatie beschikbaar zijn voor andere zorgverleners. Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via de het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit geldt niet alleen voor de huisartsenpost maar ook andere zorgverleners, zoals de apotheek en de specialist. Deelt u liever niet uw gegevens met andere zorgverleners geeft u dit dan ook duidelijk door aan de assistente en zal zij dit registreren.

Ook is het mogelijk de toestemming te regelen op de website https://www.ikgeeftoestemming.nl/.

 

Kijk voor meer informatie in de brochure: Brochure Uw medische gegevens delen-2 of in de folders in de wachtkamer.

Hoesten heerst, wat te doen?

Zo nu en dan eens hoesten is volkomen normaal. Ook vaak hoesten is meestal onschuldig en gaat bijna altijd binnen twee tot drie weken vanzelf over. Het is een natuurlijke manier van het lichaam om de luchtwegen schoon te maken.

 

Wat kunt u doen aan hoesten?

– Zorg voor schone lucht in uw woon- en werkomgeving en vermijd slecht geventileerde of rokerige ruimtes.

– Vastzittend slijm kan een vervelend gevoel geven. Stomen boven een kom met heet water kan ervoor zorgen dat het loskomt. Doe in het water geen menthol, eucalyptus of kamille; dat kan de slijmvliezen irriteren. Iets warms drinken helpt soms ook om het slijm los te maken.

– Bij een pijnlijke keel helpt het om iets kouds te drinken.

– Is de keel alleen schraal, dan kan het juist prettig zijn om iets warms te drinken. Een eetlepel honing in de mond laten smelten of op een dropje zuigen kan ook helpen. Dit soort huismiddeltjes werken vaak net zo goed als de middelen die u bij de drogist of apotheek kunt kopen.

– Hoesten gaat vaak samen met verkoudheid. In dat geval is het goed om uw neus open te houden door te druppelen met zout water. Eén theelepel zout in een limonadeglas lauw water is de goede verhouding. Druppel zo vaak als nodig is om uw neus open te houden.

– Bij kriebelhoest kan een lepel honing of een dropje helpen. Drink thee met honing of met suiker. Maar geef nooit honing aan kinderen onder de één jaar. Bij sommige mensen helpen drankjes die hoestprikkels tegengaan; deze zijn zonder recept verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Zit er veel slijm in uw luchtwegen? Dan kunt u het hoesten beter niet onderdrukken met hoestdrankjes. Dat houdt namelijk de natuurlijke schoonmaak van de luchtwegen tegen.

bron: www.thuisarts.nl

Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Wat voor velen onbekend is, is dat kinderfysiotherapie een goede oplossing kan bieden voor kinderen met schrijfproblemen. Er kunnen diverse schrijproblemen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten bij het schrijven, een verminderde leesbaarheid, een te groot of te klein schrift of een te laag schrijftempo waardoor uw kind niet mee kan komen met andere kinderen in de klas.

 

Om te voorkomen dat uw kind achter gaat lopen in de klas is het belangrijk om aandacht te besteden aan het schrijven. Mocht extra aandacht en aanbieden van de schrijfvaardigheid onvoldoende resultaat opleveren kunt u contact opnemen met de kinderfysiotherapeut.

 

Onze kinderfysiotherapeuten zullen u dan uitnodigen voor een intake waarbij uitgebreid aan bod komt wat het probleem is. Vervolgens wordt er een zorgvuldig onderzoek gedaan waarbij in kaart wordt gebracht welke factoren problemen opleveren en waar extra aandacht aan moet worden besteed om de schrijfvaardigheid van uw kind te verbeteren.

 

Tijdens de diagnostiek en behandeling streven onze therapeuten ernaar om contact te onderhouden met de leerkracht van uw kind.

 

Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering tot 18 behandelingen per jaar.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten (Annemieke, Marlies of Elize) via het nummer 078-6256640 of u kunt mailen naar: fysiotherapie@gc-devolgerlanden.nl

 

Logopedie in de Voorjaarsvakantie Bereikbaar

Volgende week is het alweer voorjaarsvakantie. Ondanks de vakantie is de Afdeling Logopedie in het Gezondheidscentrum gewoon geopend op maandag, donderdag en vrijdag.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor uzelf of voor uw kind? Bel dan naar 078 6256606

Voor meer informatie kijkt u onder het kopje ‘Logopedie’.

Griep

Griep wordt vaak verward met een verkoudheid. Griep begint met hoge koorts, koude rillingen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het gehele lichaam. Het wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Sommige mensen, zoals ouderen, lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep. Het is belangrijk om voldoende rust te nemen en voldoende te drinken als u de griep heeft.

Wilt u weten wat u kan doen als u de groep heeft of wilt u de ‘griepcheck’ doen?

Ga dan naar http://www.thuisarts.nl/griep

 

Podotherapie in ons gezondheidscentrum!

Vanaf deze week hebben we een samenwerking met PodoDynamic – ‘voor de beste zorg van uw voeten’. PodoDynamic heeft op vrijdagmiddag spreekuren in de persoon van Linda, podotherapeut. Linda heeft een vierjarige HBO-opleiding gevolgd en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, werken onze huisartsen, (kinder)fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, medisch pedicure en huidtherapeut intensief en nauwgezet samen. Zoals u weet, hebben we al deze specialisten onder een dak binnen het gezondheidscentrum. Binnen PodoDynamic is ook de orthopedische schoenmaker werkzaam, zodat alles wat voor u wordt aangemeten, ook door uw podotherapeut wordt gepast. Wel zo gemakkelijk!

Avondspreekuur Fysiotherapie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een avondspreekuur bij Fysiotherapie de Volgerlanden. Hierdoor is het mogelijk om ook ná werktijd een afspraak te maken.

Telefoonstoring opgeheven

De KPN heeft vanavond de storing in de telefooncentrale kunnen verhelpen. We zijn helaas een half uur niet bereikbaar geweest en we bieden u daarvoor onze welgemeende excuses aan! Als het goed is, is nu alles gecontroleerd, vervangen en geupgrade wat mogelijk is. Hartelijk dank voor uw begrip!

Hoesten of niesen? Zakdoek kiezen!

In deze tijd van het jaar lopen veel mensen een verkoudheid op. Een verkoudheid is besmettelijk. Er zijn enkele maatregelen mogelijk die de kans op besmetting verkleinen: 

 1. Nies of hoest niet in de richting van iemand anders;
 2. Houd uw hand, elleboog of een zakdoek voor uw mond als u niest of hoest;
 3. Als u geniest of gehoest heeft, was dan uw handen met water en zeep en droog vervolgens uw handen goed af;
 4. Was uw handen voor het eten gaan goed met water en zeep.
 5. Gebruikt u alleen papieren zakdoekjes of tissues en gooi deze na gebruik direct wegm – hergebruik ze niet.
 6. Ventileer voldoende in huis, ook de woonkamer en slaapkamers.
 7. Vergeet bij het schoonmaken niet om ook deurknoppen en telefoons mee te nemen.
 8. Was beddengoed en stoffen speelgoed op 60°C om zo ziektekiemen te kunnen wegwassen.

 

Marlies behaald Master Kinderfysiotherapie

Wij zijn trots en verheugd om te mogen melden dat Marlies Bennis niets minder dan haar Master Kinderfysiotherapie heeft behaald. Met drie kinderfysiotherapeuten en een dagelijkse bezetting vormen wij de grootste kinderfysiotherapiepraktijk in Hendrik Ido Ambacht.

  (meer…)

Kinderen jonger dan 16 jaar op het spreekuur

Graag maken we u en uw kinderen attent op het feit dat kinderen jonger dan 16 jaar niet alleen bij de huisarts op het spreekuur mogen komen, maar alleen begeleid door een ouder of verzorger! Kinderen ouder dan 16 jaar zijn wel alleen op het spreekuur welkom.

Accreditatie gehaald!

Het is ons weer gelukt! We hebben op 11 december de NHG-accreditatie van onze huisartsenpraktijk verlengd gekregen na een positief doorlopen audit,  door een onafhank . Een NHG-keurmerk houdt in dat we laten zien dat we in de huisartsenpraktijk systematisch en continu werken aan kwaliteitsverbetering met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt. Praktijkaccreditering maakt de aard en kwaliteit van de verleende zorg transparant.

Telefoonstoring opgelost!

Geachte patient,

 

De telefoonstoring van maandagmorgen is  verholpen. Tele2 heeft de modem vervangen en woensdag aanstaande zal KPN een update van de centrale uitvoeren.Wij zijn telefonisch weer op alle lijnen bereikbaar.

Onze oprechte excuses voor dit ongemak.  

 

Kwaliteitsaudit gehaald!

Dinsdag 4 december hebben we met de afdeling Fysiotherapie de Plus audit met vlag en wimpel (letterlijke bewoordingen auditor) behaald. De Plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. De fysiotherapeut neemt  zelf het initiatief tot deze audit. De Plus audit is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. We zijn best een beetje trots met dit behaalde resultaat!

 

Kinderfysiotherapie voor schrijfproblemen

[november 2012]

Wat voor velen onbekend is, is dat kinderfysiotherapie een goede oplossing kan bieden voor kinderen met schrijfproblemen. Er kunnen diverse schrijproblemen bestaan. Voorbeelden hiervan zijn pijnklachten bij het schrijven, een verminderde leesbaarheid, een te groot of te klein schrift of een te laag schrijftempo waardoor uw kind niet mee kan komen met andere kinderen in de klas.

Om te voorkomen dat uw kind achter gaat lopen in de klas is het belangrijk om aandacht te besteden aan het schrijven. Mocht extra aandacht en aanbieden van de schrijfvaardigheid onvoldoende resultaat opleveren kunt u contact opnemen met de kinderfysiotherapeut.

Onze kinderfysiotherapeuten zullen u dan uitnodigen voor een intake waarbij uitgebreid aan bod komt wat het probleem is. Vervolgens wordt er een zorgvuldig onderzoek gedaan waarbij in kaart wordt gebracht welke factoren problemen opleveren en waar extra aandacht aan moet worden besteed om de schrijfvaardigheid van uw kind te verbeteren.

Tijdens de diagnostiek en behandeling streven onze therapeuten ernaar om contact te onderhouden met de leerkracht van uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering tot 18 behandelingen per jaar.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten (Annemieke, Marlies of Elize) via het nummer 078-6256640 of u kunt mailen naar: fysiogcv@gc-devolgerlanden.nl

De griepprik 2012

Wat is griep?

Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Het begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgt u meestal keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam.

 

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel ‘influenza’. Het influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen, door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven. Elk jaar krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep, meestal in de winter. U kunt elk jaar opnieuw griep krijgen. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een epidemie.

 

Voor meer informatie over de griep:  http://gc-devolgerlanden.nl/griepprik-2012/

Fysiotherapie en Logopedie de Volgerlanden op Facebook!

 

Sinds april 2012 zijn de afdelingen fysiotherapie en logopedie op Facebook te vinden. Wij zullen Facebook gebruiken als middel om patiënten te informeren over nieuwe ontwikkelingen in en rond de praktijk en ons vakgebied.

 

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen? Meld je aan als ‘vriend’ van de Volgerlanden!

 

Facebook: Fysiotherapie en Logopedie de Volgerlanden.