A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Vroeg Signaleren Taal stoornis

Vroegsignalering

 

Het vroegtijdig signaleren van taalstoornissen bij kinderen vergroot de effectiviteit van behandeling en bespaart op langere termijn kosten in de gezondheidszorg. Een effectieve behandeling draagt bij aan een betere start in het basisonderwijs. Logopedisten kunnen een belangrijke rol spelen bij de signalering door hun specifieke kennis over spraak-taalontwikkelingsachterstanden over te brengen op professionals in de zorg en bij het onderwijs. Daarom is het belangrijk, aldus de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), dat beleidsmedewerkers bij gemeenten en werkers op het gebied van jeugd, onderwijs en gezin op de hoogte zijn van de mogelijkheden die logopedie kan bieden.

 

Meriam de Beun en Brigitte van der Meer gaan al sinds lange tijd alle basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente Hendrik Ido Ambacht langs om logopedische problematiek te signaleren, in kaart te brengen en om hierover advies uit te brengen aan ouders en leerkrachten. Zij doen dit vanuit Gezondheidscentrum de Volgerlanden in opdracht van de gemeente. De gemeente Hendrik Ido Ambacht is op dit gebied een zeer vooruitstrevende gemeente en ziet het belang en de kracht in van deze vorm van vroegsignalering.

 

Bron: NVLF

  Print artikel Naar boven