A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Stemproblemen

 

Stem

Bron plaatje

Veel mensen hebben er weleens last van: een schorre of hese stem tijdens een fikse verkoudheid of na een avondje feesten. Dit is een normaal verschijnsel. Er is een periode veel verlangd van de stem (over omgevingslawaai heen praten, of langdurig hoesten) waardoor de stembanden wat vermoeid of beschadigd zijn. Meestal lost zich dit met wat stemrust en zelfzorg weer helemaal op. Dit noemen we nog geen stemprobleem. Een stemprobleem ontstaat pas wanneer iemand langdurig of regelmatig last heeft van zijn stem. Soms na een dagje wat langer praten, maar soms ook zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Het is dan belangrijk om uit te zoeken of je tot een risicogroep behoort.

 

Over het algemeen hebben vrouwen, bijvoorbeeld, sneller last van hun stem dan mannen. Dit komt omdat vrouwen vaker een onvolledige stembandsluiting hebben: hun stembanden sluiten soms maar voor driekwart, waardoor de stembanden niet optimaal gebruikt worden. Ook mensen met een spreekberoep (denk aan juffen en meesters, dominees, professionele zangers, huisartsen, maar ook sportcoaches en vertegenwoordigers) hebben door hun zwaardere stembelasting sneller kans op een blijvend of steeds terugkomend stemprobleem. Daarnaast is stress een zeer belangrijke factor bij het ontstaan van een stemprobleem.

 

De problemen die je vaak hoort, zijn: schorheid, heesheid, een pijnlijke keel, een vermoeide stem, het gevoel van een brok in de keel en het soms helemaal wegvallen van de stem.  Wat gebeurt er nu eigenlijk met je stembanden als je hier klachten hebt?  Om dit uit te leggen moeten we het stemapparaat wat beter bekijken. Met het stemapparaat bedoelen we het strottenhoofd met daarin alle spieren die meewerken om de stembanden te laten werken en de stem tot uiting te laten komen.

 

De mens heeft het meest ontwikkelde stemapparaat van alle dieren. Hierdoor kunnen we niet alleen geluiden maken, maar kunnen wij onze stem ook gebruiken om te spreken en zelfs zingen. Er zijn wetenschappers die denken dat de moderne mens de Neanderthalers overleefde omdat het stemapparaat van de moderne mens verder ontwikkeld was. Hierdoor konden we beter met elkaar communiceren en zodoende een beschaving opbouwen.

 

De stem is opgebouwd uit een aantal belangrijke elementen, waarvan de stembanden, of stemplooien de bekendste zijn.  Deze bevinden zich in de larynx oftewel het strottenhoofd en worden aangestuurd door de spieren in het hoofd-halsgebied.

Stembanden

Het stemgeluid ontstaat doordat lucht vanuit de longen langs de stembanden wordt geleid. De stembanden worden door spieren open en dicht geduwd in een golvende beweging, zodat de lucht in trilling wordt gebracht en er geluid ontstaat.

 

Een leuk filmpje waar dit goed wordt uitgelegd kun je hier vinden. 

 

Naast de spieren in het strottenhoofd werkt de middenrifspier ook nog hard mee. Deze spier zorgt er voor dat er lucht uit de longen wordt geduwd, richting het strottenhoofd.

 

Meestal ontstaat er een stemstoornis doordat de spieren niet harmonisch samenwerken. Soms wordt de middenrifspier te weinig gebruikt waardoor er meer kracht op de strottenhoofdspieren wordt gezet, om het tekort aan spierkracht op te heffen. Dit uit zich in een wat geknepen stem. Je kan dit wel een tijdje volhouden, maar vaak zorgt dit voor een snel vermoeide stem of beschadigde stembanden door een verkeerde drukverhouding tijdens het stemgeven.

 

Stress kan een belangrijke factor zijn. Door stress staan alle spieren ´onder spanning´ waardoor er teveel spanning ontstaat in het hoofd-halsgebied en ook de stem teveel geknepen wordt.  Soms is het erg moeilijk om de spieren letterlijk los te laten.

 

Wanneer er stemproblemen ervaren worden kan een logopedist hulp bieden. De logopedist zoekt samen met de stempatiënt uit waar het probleem vandaan komt. Soms kan het al helpen om verschillende adviezen op te volgen en soms is het nodig om een nieuwe ademtechniek aan te leren, om de stem zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

 

Bij Gezondheidscentrum de Volgerlanden heeft logopedist Ilse Brouwer verschillende cursussen gevolgd over het geven van stemtherapie.

 

Voor vragen kunt u de afdeling logopedie bereiken via 078-6256606 of via logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

 

 

 

  Print artikel Naar boven