A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Het praten van uw kind… (Deel 1)

Wist u dat het leren praten van uw kind vaak zo vanzelf gaat, dat u er als ouders nauwelijks bij stil staat? Toch is er heel wat nodig, voordat uw kind stap voor stap het praten heeft geleerd.

 

Op onze nieuwspagina willen wij de komende periode de verschillende fases van de taal- en spraakontwikkeling aan u voorleggen.

 

baby-met-telefoon

 

De eerste fase is de periode vanaf de geboorte tot het eerste levensjaar.

 

Fase 1: 0 tot 1 jaar

De taal- en spraakontwikkeling start direct vanaf de geboorte. Het eerste huilen en de eerste keuvelgeluidjes van een kind komen vanzelf. Alle kinderen over de hele wereld maken daarbij dezelfde soort geluidjes. Deze geluidjes gaan langzamerhand steeds meer op de eigen taal lijken. Het kind neemt namelijk de klanken over van mensen die veel met hem of haar praten. De reacties vanuit de omgeving zijn dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van het spreken. Het kind gaat steeds meer geluiden, klanken en woordjes die het hoort, nadoen. Vanuit dit nadoen ontwikkelt zich tenslotte het spreken.

 

Bij sommige kinderen komt dit praten snel, bij anderen komt het wat later op gang. Leren praten is net als leren lopen; het ene kind leert het sneller dan het andere en het gaat met vallen en opstaan.

 

Het aantal klanken neemt in de loop van de maanden toe. Op de leeftijd van circa negen maanden kunnen kinderen al gevarieerde klanken maken en zetten deze klanken in, met name tijdens spel.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

 

Ju-ju-ju-ju

Ti-ti-ti-ti

Ta-ta-ta-ta

mmm-mmm-mmmm-mmm

djoe-djoe-djoe

Rond de eerste verjaardag gaat bij de meeste kinderen het brabbelen op echte woordjes lijken. Ze vertellen hun ouders, op hun manier, hele verhalen.

Ete mee naa

Sja sja mee naa

Jaa tie taa

 

Het is belangrijk dat u kind rond de leeftijd van 12 maanden geluiden maakt die steeds meer op woordjes gaan lijken als u terug praat. Als dit niet het geval is , is voorlichting en eventueel begeleiding belangrijk.

 

Tips voor ouders van kinderen van 0 tot 1 jaar

 • In deze periode leert uw kind luisteren. Hierdoor leert hij verschillende geluiden van elkaar onderscheiden. U kunt uw kind hierbij helpen door hem of haar attent te maken op geluiden met behulp van geluidmakend speelgoed of door gekke geluidjes te maken.
 • Herhaal geluiden die het kind uit zichzelf maakt. Kijk uw kind daarbij aan en lach tegen uw kind. Zo stimuleert u dat uw kind u nadoet en zal hij de eigen stem en taal ontdekken.
 • Praat tegen uw kind, terwijl u bezig bent. Maak daarbij korte, eenvoudige, maar goede zinnen, zoals:
  • Dag schat
  • Heb je lekker geslapen?
  • Kom maar
  • We gaan eten
 • Zing eenvoudige liedjes met uw kind. Neem uw kind op schoot en zorg voor oogcontact. Maak bij het liedje behorende bewegingen.
 • Geluiden en woordjes zullen sneller worden waargenomen in een rustige omgeving dan in een drukke omgeving. Vermijd achtergrond lawaai zoveel mogelijk.

 

Heeft u vragen over de taal- en spraakontwikkeling van uw kind?

 

Wij beantwoorden deze graag.

De logopedisten van Gezondheidscentrum De Volgerlanden

Mail: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256606

  Print artikel Naar boven