A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Articulatietherapie PROMPT

 

In september 2014 heeft logopedist Ilse Brouwer de cursus “Introductie PROMPT: Techniek” gevolgd. In het onderstaande stukje legt Ilse uit wat PROMPT is, voor wie het is en wat haar resultaten zijn tot nu toe.

 Screen-Shot-2013-02-23-at-2.16.26-PM

Wat is PROMPT?

PROMPT is in het kort gezegd een techniek of methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. Door middel van ‘prompts’ wordt de cliënt getriggerd om tot een goede uitspraak van een klank te komen.

 

Tijdens de cursus leer je voor elke klank een bepaalde prompt. Een prompt is een manuele manipulatie van de spraakbeweging. De logopedist gebruikt hierbij één hand om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt en bedenkt dan hoe de klank gemaakt kan worden.

 

Dit ‘voelen’ werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden, zoals bij de meer traditionele behandelmethoden.

 

Daarnaast richt PROMPT zich niet op het uitspreken van alleen de verkeerde klank. De moeilijke klank wordt direct geoefend in woorden en zelfs zinnen. De gedachte hierachter is, dat wij niet in klanken spreken, maar in woorden en zinnen. De klank wordt dus direct toegepast in woorden, die het kind in het dagelijks leven kan gebruiken.

 

 

Voor wie is PROMPT bedoeld?

In principe kunnen alle articulatieproblemen hiermee behandeld worden. Van kinderen die slissen tot volwassenen die na hersenletsel bepaalde klanken niet meer optimaal kunnen maken.

 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

De cursus is nog maar kort geleden, maar Ilse past de prompts zeer vaak toe binnen de articulatietherapie. Ze merkt dat kinderen veel gemakkelijker tot de nieuw te leren klank komen dan wanneer ze alleen haar stem en mondbeeld als voorbeeld gebruikt. Naast kijken en horen wordt er nu een extra zintuig gebruikt in de behandeling, namelijk het ‘voelen’. Zelfs bij kinderen die het motorisch lastig vinden om de klanken te maken, kunnen opeens hele woorden en zinnen goed zeggen. De blijdschap die hiermee gepaard gaat is super om te zien!

 

Regelmatig gaat Ilse naar terugkomdagen en oefenmiddagen om de PROMPT-techniek te onderhouden en verder te leren over deze fantastische therapiemethode.

 

Vermoedt u dat u of uw kind een articulatieprobleem heeft of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via:

Mail: logopediegcv@gc-devolgerlanden.nl

Tel: 078-6256606

 

U kunt zich ook online aanmelden. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. 

 

 De bron van de foto. 

 

 

  Print artikel Naar boven