A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Logopedie en dyslexie

 

De logopedist is de specialist op het gebied van diagnostiek naar en de behandeling van taal- en spraakstoornissen.
Maar wist u dat de logopedist ook een belangrijke rol kan vervullen in het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen? En dat dit al in een vroeg stadium kan plaatsvinden? De logopedist beschikt over kennis met betrekking tot onderzoek en behandeling van factoren die nauw samenhangen met dyslexie, zoals fonologie (klankleer) en oproepsnelheid. Matige prestaties op deze deelgebieden kunnen een indicatie zijn voor latere lees- en spellingproblemen. De logopedist kan preventief handelen, in de vorm van een zogenaamde voorschotbenadering. Leerlingen in groep 2, waarbij risicofactoren worden gesignaleerd, kunnen worden begeleid door de logopedist. De behandeling bestaat uit het werken met klanken en letters, ter voorbereiding op het leesonderwijs in groep 3. De voorschotbenadering kan dyslexie niet voorkomen, maar de uitingsvorm ervan verkleinen.

Tevens kan de logopedist hulp bieden bij leerlingen die vastlopen in het lees- en spellingonderwijs in de hogere groepen. Ook nu geldt dat de problemen kunnen samenhangen met tekorten binnen de verschillende taalvaardigheden. De logopedist kan door middel van gericht taalonderzoek deze tekorten in kaart brengen en in de logopedische behandeling de basis van het lezen en spellen; de fonologie, verstevigen.

Binnen onze praktijk is Jantine Lems gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van evidence-based interventies. Goede samenwerking met ouders en school is een van de pijlers van de behandeling.

Jantine is aanwezig op maandag. Voor vragen kunt u haar bereiken via: j.lems@gc-devolgerlanden.nl

Meer lezen over Dyslexie? Lees hier de Folder dyslexie

  Print artikel Naar boven