A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

4DKL lijst: voor het in kaart brengen van psychische klachten

Om uw psychische klachten goed in kaart te kunnen brengen maken wij gebruik van een klachtenlijst (4DKL, invul duur 10 min.). Op die manier kunnen wij een eerste inschatting maken van de ernst van uw klachten. U krijgt deze lijst mee van de huisarts en levert deze in voordat u het gesprek bij de Poh-GGZ heeft. Bij afronding van de gesprekken nemen wij de lijst nogmaals af om te zien of de klachten verminderd zijn.

  Print artikel Naar boven