A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Een onrustige baby

Help, ik heb een huilbaby! Het kan van grote invloed zijn op een gezin wanneer een kind zonder duidelijke reden onrustig is en veel huilt. De onzekerheid over of een kind wellicht toch pijn heeft maakt ouders vaak onzeker en het kost hierdoor vaak veel tijd en energie, zowel van ouder(s) als het kind zelf.

 

Normaal huilgedrag

Huilen is normaal. Gemiddeld neemt het huilen van een kind tot de leeftijd van 8 weken toe tot 2-2.5 uur per dag. Op een leeftijd van 3 maanden is een gemiddelde van 1-1.5 uur per dag normaal. Na drie maanden heeft een kind ook andere communicatiemogelijkheden, bijvoorbeeld een glimlach. Pas vanaf 7-9 maanden huilt een kind meer bewust om een specifieke reden.

grafiek

 

 

Excessief huilen

We spreken over ‘excessief huilen’ als er sprake is van een gezond en goed gevoed kind dat meer huilt dan ‘normaal’. Volgens de ‘definitie van Wessel’ wordt aangehouden wanneer een kind tenminste 3 dagen per week uur per dag huilt of ‘jengelt’, gedurende een aaneengesloten periode van 3 weken.

 

Mogelijke oorzaken excessief huilen:

 • Pijn en/of ziekte

  • Aanwijzing voor een lichamelijke aandoening kan zijn dat de groei (ook van de schedel) en ontwikkeling van een kind staakt.

 • Voeding/allergie

  • Tekenen van allergie: spugen, eczeem, diarree of allergie ouders

 • Pre- en dysmaturiteit (te vroeg geboren of een te licht geboorte gewicht)

  • Verhoogde prikkelgevoeligheid, ouders stress, geen goede start

 • Urineweginfectie

  • Moeilijk te onderkennen. Staken van de groei en ontwikkeling, huilen, spugen. Niet altijd sprake van koorts.

 • Reflux

  • Meer dan vijf keer per dag spugen is een indicatie voor reflux. Excessief huilen is geen indicatie voor reflux.

 • Prenatale of postnatale stress in het gezin

  • Psychosociale problemen, stress ouders, problematische bevalling, depressie 1 van de ouders > prikkelgevoeligheid

 

Overprikkeld’

Wanneer we spreken over een overprikkeld kind betekent dit dat een kind een verhoogde gevoeligheid heeft voor diverse prikkels. Denk hierbij aan dat het schrikt bij onverwachte aanrakingen, fel licht, harde geluiden etc. 

 

Waarom kinderfysiotherapie? 

De kinderfysiotherapeut kan u ondersteunen in het nog beter leren herkennen van de signalen die uw kind geeft wanneer het onrustig/ontregeld raakt zodat u hier tijdig op in kunt springen. Daarnaast kunnen zij adviezen of oefeningen geven die de zelfregulatie (hoe het kind zichzelf rustig krijgt) van een kind kunnen verbeteren. Zij kijken met u naar de invloed hierop van o.a. slaap, prikkels om een kind heen en de voeding.

 

Kinderfysiotherapie de Volgerlanden

Onze kinderfysiotherapeuten maken deel uit een groter team van fysiotherapeuten met diverse specialisaties en aandachtsgebieden. Binnen ons eigen team en met de huisartsen en kinderartsen in de omgeving werken we nauw samen en wisselen we kennis uit. De kinderfysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn, zijn Annemieke Klink, Marlies Benis (met verlof tot november 2014) en Elize de Snoo.

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Naast onrustige zuigelingen zien we ook kinderen met sportblessures, conditie problemen (bijvoorbeeld na langdurige ziekte), schrijfproblemen, een achterstand in de grove of fijn motorische ontwikkeling, een voorkeurshouding, neurologische of orthopedische aandoeningen.

Als u vragen heeft over bovenstaande informatie of een afspraak wilt maken kunt u altijd contact opnemen. Ons telefoonnummer is: 078-6256640 en u kunt mailen naar fysio-gcv@gc-devolgerlanden.nl t.a.v. kinderfysiotherapie. 

  Print artikel Naar boven