A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Wijziging in manier van declaren eerste uitgifte

Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, geldt een apart tarief voor de zorg die de apotheek heeft verleend. Dit heet het ‘eerste uitgifte tarief’. Vanaf 1 januari 2014 vindt u dit tarief apart terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.
Dit heeft de overheid bepaald. Het eerste uitgifte tarief geldt al sinds 2009, maar vanaf dit jaar staat het bedrag dus apart vermeld in het declaratieoverzicht. U bent niet duurder uit voor uw medicijnen door deze wijziging in de manier van declareren.
Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, doet uw apotheek het volgende voor u:

– een gesprek met u voeren over het gebruik en werking van het medicijn
– nagaan of u andere medicijnen gebruikt
– kijken of het medicijn geschikt is voor u, bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor
– beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen
– zo nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts
– uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten
– gebruik, werking en eventuele bijwerkingen aan u uitleggen
– de schriftelijke uitleg van het medicijn meegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de (bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met uw apotheek op.
 
Hieronder volgt een rekenvoorbeeld (met fictieve tarieven en fictieve namen) om het een en ander duidelijk te maken:
Tarief 2013
Geneesmiddel met WTG* tarief 07: 13,00 euro
 
Tarief 2014
Geneesmiddel met WTG* tarief 07: 7,00 euro
Prestatie Eerste Uitgifte: 6,00 euro
Totaal: 13,00 euro
 
U ziet hier dat het tarief 07 per 01-01-2014 is gesplitst in een lagere prijs voor het WTG tarief 07 en een extra toevoeging in de vorm van Prestatie Eerste Uitgifte. Het uiteindelijke tarief verschilt dus niet ten opzichte van eerdere jaren; u ziet op uw rekening van de zorgverzekeraar wel in plaats van 1 tarief, 2 tarieven.
 
Helaas vergoeden sommige zorgverzekeraars de Prestatie Eerste Uitgifte niet. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen of dit voor u geldt of niet. Wanneer dit onduidelijk is of u heeft vragen over het niet vergoeden van dit tarief, dan dient u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.
 
* WTG: Wet Tarieven Gezondheidszorg
* WTG tarief 07 : aanduiding voor tarief voor de eerste uitgifte
 

  Print artikel Naar boven