A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Gedragsregels binnen het gezondheidscentrum vernieuwd!

Binnen ons gezondheidscentrum hebben we nieuwe gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in het gezondheidscentrum, gaat u akkoord met deze gedragsregels.

Onze medewerkers zetten zich in om u de best mogelijke zorg naar uw wensen te verlenen. Vanuit onze vakkennis geven we het optimale advies en verwachten dat u ons advies opvolgt. Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

Gedragsregels binnen ons gezondheidscentrum

1. We accepteren elkaar met onze verschillen.

2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.

4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.

Hiervan wordt melding gemaakt aan de locatiemanager, die daar een registratie van kan maken.

5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.

 

Carien Radstake, 2013

 

  Print artikel Naar boven