A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Wat is DCD?

DCD is een afkorting voor Development Coördination Disorder. Wanneer een kind de diagnose DCD krijgt is er sprake van een aantal zaken, namelijk:

 

 • Een kind heeft een achterstand in de grove dan wel fijne motorische ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten.
 • Een kind ervaart ook daadwerkelijk hinder in zijn dagelijkse leven of op school door deze achterstand.
 • Het IQ van een kind is hoger dan 70 en er is geen sprake van een lichamelijke aandoening waardoor een kind achterstand heeft in de motorische ontwikkeling.

 

Kenmerkend voor kinderen met DCD is dat het motorisch leren is verstoord. Wanneer een kind normaliter een nieuwe vaardigheid aanleert en het resultaat is niet goed, verandert het van strategie net zo lang tot het goed werkt. Een kind met DCD echter kan 20 x dezelfde strategie proberen zonder resultaat. Dit zijn 20 momenten van falen voor een kind waardoor het bijvoorbeeld gedemotiveerd kan raken of een slecht zelfbeeld kan krijgen. In sommige gevallen zien we dat kinderen ter compensatie baldadig of clownesk gedrag vertonen wat dan onterecht als vervelend gedrag gezien kan worden, terwijl het voor een kind een soort afleidingsmanoeuvre is voor wat hij/zij niet kan.

 

Wat kunnen de gevolgen zijn van DCD?

U kunt zich op basis van het bovenstaande voorstellen dat dit ook op andere dan alleen lichamelijke gebieden een invloed heeft op een kind. Bij kinderen met DCD worden vaker dan bij andere kinderen ook problemen op sociale en emotionele ontwikkelingen gezien. U kunt hierbij denken aan eenzaamheid/sociaal isolement doordat kinderen zich gaan afzonderen omdat ze niet mee kunnen komen. Ook komen bij kinderen met DCD vaker angsten en onzekerheid/somberheid voor. Het is belangrijk dat de omgeving van een kind daar oog voor heeft, ouders, de leerkracht maar ook vriendjes en ouders van vriendjes.

 

Wanneer (kinder) fysiotherapie bij DCD?

Kinderen met DCD krijgen alleen fysiotherapie als er een zogenaamde ‘hulpvraag’ is. Dit betekent dat een kind tegen een specifieke vaardigheid aanloopt of specifiek iets wil leren gericht op school of thuis. U kunt hierbij denken aan vaardigheden als leren fietsen, schrijven, gooien en vangen etc. Samen met het kind wordt gekeken naar de gekozen strategie en wordt waar nodig aangestuurd op het inzetten van een andere strategie die mogelijk beter werkt. Hierbij wordt het initiatief van het kind actief benut en ingezet.

 

Heeft u vragen over het bovenstaande stuk of wilt u een afspraak maken voor uw kind? U kunt dan contact opnemen via 078-6256640 of per mail: fysiogcv@gc-devolgerlanden.nl

 

Namens,

 

Annemieke Klink, Marlies Bennis, Elize de Snoo (alle drie kinderfysiotherapeut)

  Print artikel Naar boven