A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

 • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenspreekuur
 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
 • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

 • Oorpijn klachten
 • Keelpijn klachten
 • Huidproblemen
 • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Voorlezen is leuk!

Voorlezen is leuk en gezellig om samen met een kind te doen. Tegelijkertijd is het een hele goede manier om de taalontwikkeling te stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen waar veel wordt voorgelezen, taalvaardiger zijn dan kinderen uit een gezin waar niet of nauwelijks wordt voorgelezen. Tevens leren kinderen die al vroeg met boekjes kennis hebben gemaakt, beter lezen en schrijven. Het is dan ook niet voor niets dat het jaar 2013 uitgeroepen is tot “het jaar van het voorlezen”.

 

Lezen met een kleuter (4 tot 5 jaar)

Tot de leeftijd van 4 jaar gingen boekjes veelal over dagelijkse situaties en herkenbaren voorwerpen. Wanneer een kind echter 4 jaar is, wil het vaak meer horen dan het vertrouwde hier en nu. Fantasie en humor zijn op deze leeftijd belangrijk. Probeer het kind te stimuleren ook zelf te fantaseren en verhalen te gaan vertellen. Stel eens een vraag tussendoor; Voorbeelden van mogelijke vragen:

“Wat denk jij?, Gaat het goed komen?”

“Dat heb jij ook wel eens gedaan, weet je nog? Wat gebeurde er toen ook al weer?” “Wat zou jij doen als….?” “Wie vind jij het grappigst? Waarom?”

Op deze manier gaat het kind de grote wereld om hem heen ontdekken.

Op de leeftijd van 4/5 jaar blijven plaatjes in boeken belangrijk. Echter naar echte verhalen luisteren en hier samen over praten gaat ook al goed. Probeer een combinatie van beiden te vinden. Een voorleesboek geïllustreerd met plaatjes.

 

Lezen met een kind in de basisschoolleeftijd (6 t/m 12 jaar)

Op deze leeftijd leren kinderen andere landen en tijdperken ontdekken. Vooral boeken met een spannend plot zijn interessant.

Ook bij kinderen die al zelf kunnen lezen, is voorlezen nuttig. Door een boek te kiezen dat nog net een stapje te moeilijk is om zelf te begrijpen, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Het verhaal is dan het uitgangspunt van waaruit het kind eigen ervaringen of mening kan geven.

 

Hoe lees je voor?

 • Zorg dat het kind de plaatjes goed kan zien, laat het meekijken
 • Praat samen over de plaatjes of over het verhaal
 • Laat het kind ook zelf vertellen bij de plaatjes of laat het op zijn manier het boekje voorlezen
 • Verander gerust de tekst als het verhaal te moeilijk of te spannend wordt
 • Praat na over het verhaal of laat het kind het verhaal aan een ander vertellen
 • Als het kind niet voorgelezen wil worden, begin dan eens hardop te lezen. Ook al lijkt het niet te luisteren, het zal toch nieuwsgierig worden
 • Stop met lezen als u merkt dat de aandacht verslapt.
 • Herhaal veel, van een kind mag alles altijd hetzelfde blijven. Door tijdens het voorlezen keer op keer dezelfde woorden, plaatjes, kleuren en getallen tegen te komen, leert een kind ze te herkennen en te benoemen.

 

  Print artikel Naar boven