A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huilt uw kind extreem veel?

Onze kinder- fysiotherapeuten Marlies, Annemieke en Elize kunnen u ondersteuning bieden bij de behandeling van baby’s die excessief (extreem veel) huilen. Zij werken volgens de nieuwe richtlijn van het Centrum Jeugd en Gezin: “Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s”.

 

Deze multidisciplinaire richtlijn is gericht op huilen van baby’s dat door duur, frequentie en/of intensiteit vragen oproept bij ouders en professionals. De beleving van het huilen door de ouders is het uitgangspunt. De definitie van excessief huilen betreft gezonde, zich goed ontwikkelende baby’s.

 

Huilen is vaak betekenisvol gedrag in de context van de zich ontwikkelende ouder-kind relatie. Huilen is een onderdeel van normaal gedrag van baby’s. Excessief huilen kan gevoelens van onzekerheid bij ouders vergroten en een schaduw werpen over het geluk en plezier dat een baby geeft.

 

Bij beroepsgroepen die zich bezighouden met baby’s bestaat behoefte om te komen tot een eenduidige ketenaanpak van excessief huilen. Dat houdt in: uniforme adviezen, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en consensus. De adviezen sluiten aan bij de behoeften van ouders en kind, en passen bij de visie van ouders op de zorg voor hun kind.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze kinderfysiotherapeuten (Annemieke, Marlies of Elize) via het nummer 078-6256640 of u kunt mailen naar: fysiogcv@gc-devolgerlanden.nl

  Print artikel Naar boven